Globalt finanssammenbrud: Det britiske Imperium er klar til at sende hele Europa ud i betalingsstandsning ved hjælp af deres gribbefonde og sanktionerne mod Rusland

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

 

Fredag, den 1. august 2014 - De samme rovgriske gribbefonde, der har fået grønt lys af Obamaregeringen og USA’s Højesteret til at sende den argentinske nation ud i betalingsstandsning og udslette den og dens 41 millioner indbyggere fra jordens overflade, har i stilhed hen over de seneste 18 måneder bragt sig i stilling til at opkøbe for snesevis, for ikke at sige hundredvis, af milliarder dollars dårlig gæld fra Europas førende banker, for 3-4 cent pr. dollar, for siden at dreje om på hælen og benytte deres korrupte retssystemer til med tvang at opkræve den fulde pålydende værdi – à la Argentina.  

Efter at have vædet deres ganer på mindre ådsler, såsom som nødlidende gæld i den Demokratiske Republik Congo, Rumænien og Peru, og med domstolenes tildeling af licens til at dræbe i tilfældet Argentina, har Det britiske Imperiums gribbe nu rettet deres blik mod større bytte: Europa.

 

Forhenværende BIS-økonom: Vi er på vej mod et nyt krak

Forhenværende cheføkonom i BIS, William White, fortalte Focus Money, at vi stadig er midt i krisen og har det værste til gode. Den finansielle krises aktører »har i sandhed ingenting lært«, siger White. »Jeg tror, at årsagen til finanskrisen var en overdreven politik med billige penge i kombination med nye, finansielle produkter. Dette har ført til en gigantisk kreditboble, især i de avancerede økonomier. Der er intet, der reelt har ændret sig siden. En aktiv finanspolitik pumper kreditvolumen umådeholdent op lige som før, dvs. gør det samme, som oprindeligt udløste katastrofen.«

Med reference til den nylige BIS-rapport, som opfordrede centralbanker til omgående at afslutte QE og hæve rentesatserne, siger White, at »BIS mener – og jeg er enig – at problemet med gældssætning sluttelig er et solvens-problem. Folk giver ikke penge ud, hvis de er bange for, at de ikke kan overholde deres forpligtelser i fremtiden. Men vi bør realistisk indrømme, at mange debitorer er praktisk talt insolvente og aldrig bliver i stand til at bære deres gældsbyrde.«

»Meningsfulde tiltag kunne være omlægning, gældsnedskrivning, afskrivning af kreditter, genkapitalisering af banker – men dette er ikke centralbankernes opgave, men snarere regeringernes« siger White. Hans budskab er, at alle tøjlerne er blevet overdraget til centralbankerne, som forfølger en politik, der snart vil forårsage endnu et krak, som er værre.«

Ifølge mange rapporter i de spanske medier, inklusive CincoDias.com, opkøbte Paul Singers NML Capital og dens ophav, Elliott Management – den førende gribbefond i det aktuelle overfald på Argentina – i løbet af 2013 for mindst 1,3 mia. euro nødlidende lån fra Europas største bank, Banco Santander, og associerede spanske finansinstitutioner, såsom Bankia. Den totale omkostning for Elliott var blot 50 mio. euro, mindre end 4 % af lånenes pålydende værdi. Elliott købte også det spanske gældsinddrivelsesselskab Gesif i slutningen af 2013, for at konvertere det til sin operationelle base i Spanien til den forventede bølge af ’business’ i 2014.

I marts 2013 købte Elliott Management for 300 mio. euro dårlig gæld af Banco Santander for det ubetydelige beløb af 12 mio. euro. I august samme år gik Elliot sammen med to andre gribbefonde – Norges Lindorff, og det New York-baserede Cerberus Capital Management – for at købe for 1.354 mio. euro nødlidende lån fra konkursramte Bankia. Elliott tog broderparten, 1 mia. euro, for 38 mio. euro, eller 3,8 % af den pålydende værdi.

Lindorff har også været i gang med at gøre sig klar til handling i 2014, idet de har købt Banco de Sabadells og siden Banco Santanders afdeling for »gældsinddrivelse«, Reintegra Comercial Espana, hvilket, som Lindorffs direktør Endre Fangnes forklarede, ville »udvide det langtidsengagement, som gruppen har med Banco Santander i Europa, og som også er et vigtigt skridt i dens vækststrategi.« Lindorff har for indeværende 3.500 ansatte i 11 europæiske nationer, inklusive Norge, Tyskland, Rusland og Spanien (hvor de har 720 ansatte).

Gribbefondene opkøber store mængder af nødlidende gæld, ikke kun i Spanien, men over hele Europa, i aftalt spil med de konkursramte banker. Det er ment som en hjælp til at bestå stresstesten, som Den europæiske Centralbank gennemfører for tiden, idet det læsser for henved 800 mia. dollars i nødlidende lån i fast ejendom og anden dårlig gæld af hos gribbene. (Eurozonens dårlige gæld beløber sig i alt til mindst 1,5 - 2,0 billioner dollars i deres regnskaber.) På dette tidspunkt er det briternes slagplan at sende deres ofre, Europas nationer, ud i betalingsstandsning, disse nationer, som med overlæg er blevet svækket økonomisk af de sanktionsrunder, der nu bliver pålagt Rusland. Selve Rusland bliver udset som angrebsmål med økonomisk krigsførelse for med overlæg at drive landet til misligholdelse af sine lån, som talerør for City of London, Ambrose Evans-Pritchard, for nylig pralede med.

 

Dette er, hvad Lyndon LaRouche har beskrevet som et massivt, globalt forsøg på bail-in af Det britiske Imperium. Dets gennemførelse vil sluttelig udslette 6 ud af 7 mia. mennesker på planeten, hvilket er Det britiske Imperiums erklærede hensigt.

LaRouche fordømte gribbenes træk mod Europa som en »total svindel, den størst tænkelige svindel overhovedet. Det er det samme som den absolutte svindel, som bestod i det målrettede angreb på Rusland. Dette kommer alt sammen fra London. Læg skylden helt og holdent dér, hvor den hører hjemme: Det er Det britiske Imperium.«

 

 

Økonomi & Finans; Internationalt