Leder fra LaRouche-bevægelsen, 5. august: SANDHEDENS TIME ER KOMMET: AFSÆT OBAMA, ELLER STÅ OVER FOR TERMONUKLEAR UDSLETTELSE

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

Sandhedens time er kommet, hvor det nu er en presserende hastesag, at præsident Obama fjernes fra embedet. Alternativet er, at briterne, gennem den bondeskakbrik, som de har installeret i Det hvide Hus, vil udløse en så direkte provokation af Rusland, at resultatet vil blive en termonuklear, Tredje Verdenskrig og den visse udslettelse. Dette er den eneste, mentalt sunde konklusion, som kan drages af en undersøgelse af den seneste dags begivenheder.

 

Den britiske premierminister David Cameron har, efter at han den 27. juli udstedte et ultimatum over for Rusland i London-avisen Sunday Times’ sider, sendt et brev til alle NATO-landenes statsoverhoveder og til afgående generalsekretær Ander Fogh Rasmussen, hvor han i brevet kræver en omkonfigurering af NATO til direkte at udfordre Rusland som en modstander.

 Dette indbefatter krav fra den britiske vicestabschef for de væbnede styrker om skabelsen af en Rapid Reaktion Force, (hurtig udrykningsstyrke), som er målrettet mod Rusland. Cameron har krævet, at der etableres fremskudte baser med NATO-styrker i Østeuropa, en betydelig udvidelse af alle NATO-landes militærbudget, og han har planer om at promovere denne idé på NATO-landenes topmøde for statsoverhoveder i Wales til september, som han vil være vært for.

 

Cameron var i Bruxelles i dag, hvor han mødtes med Rasmussen og general Breedlove for at forberede mødet i Wales i næste måned. Rasmussen benyttede lejligheden til at forhøje indsatsen mod Rusland ved at fremføre den anklage, at det utvetydigt var de pro-russiske separatister, som nedskød MH17-flyet. Der er ikke brug for beviser, ikke brug for en upartisk undersøgelse. Rasmussen trykker på alle knapper for at provokere, og russerne er udmærket klar over, at det ikke drejer sig om at starte en ny, kold krig, men om forberedelser til Tredje Verdenskrig, med mindre både Rusland og Kina giver efter for vestlig dominans.

 

Præsident Obama er, i overensstemmelse med sin profil, totalt synkron med krigsprovokationerne fra Cameron/det britiske monarki. I et eksklusivt interview med The Economist støttede præsident Obama Camerons voldsomme udfald mod Rusland og gav en række irrationelle og fornærmende kommentarer, som var direkte rettet mod præsident Vladimir Putin, og han hånede den russiske økonomi som en, der »intet producerer«.  Obama, som blev gennet frem af chefredaktøren og udenrigsredaktøren for Londons {Economist} propaganda-organ, erklærede, at Rusland har en »kvalitet som guden Janus og ser mod både øst og vest«, og at Putin »repræsenterer en dybtliggende linje i Rusland, som sandsynligvis er skadelig for Rusland på lang sigt, men som på kort sigt kan være politisk populær hjemme, og meget generende for udlandet.« I noget, som kun kan beskrives som en reaktion imod Lyndon LaRouches nylige positive omtale af Kinas store fremskridt inden for programmer med en videnskabelig drivkraft, som planerne om en industriel udvinding på Månen af helium 3 – menneskehedens mest magtfulde aktiv – beskrev Obama Kina i dag som »verdens lavpris-producent«. Forespurgt om det nylige BRIKS-topmøde og skabelsen af BRIKS-banken sagde Obama nedladende, at disse lande regeres af ledere fra en ældre generation, som snart vil blive fejet til side af en ny generation, som er forpligtet på at komme med i det eksisterende, globale system, som han gav et typisk eksempel på ved at tale positivt om Partnerskabet tværs over Stillehavet, som allerede er dømt til undergang.

 

Det er ikke alle, som finder krigsprovokationerne fra Cameron/Obama morsomme. Stephen P. Cohen og Katrina van den Heuvel skrev denne weekend i The Nation, at Obama promoverer krig mod Rusland. Forfatterne advarede om, at USA støtter den ukrainske regering i dennes eskalering af konfrontationen med Rusland over Østukraine, og at nedskydningen af MH17 burde have promoveret en omgående våbenstilstand og humanitær intervention. I stedet optrapper den ukrainske regering, med USA, som genner dem frem, sine angreb på civile befolkninger og driver området og verden mod en varm krig, der involverer atombevæbnede magter.

 

Som vi meget vel ved, så er Det britiske Imperiums virkelige drivkraft bag en krig mod Rusland, Kina, Indien og hele menneskeheden den kendsgerning, at hele Det britiske Imperiums system er i færd med at bryde sammen i halsbrækkende fart. Den portugisiske regering var i weekenden nødsaget til at gribe ind og overtage Banco Espirito Santo, og de fulde omkostninger og konsekvenser af dette kollaps udvikler sig stadig. Espirito Santo-familieimperiets fald giver stadig genlyd i Frankrig og Brasilien, hvor store investorer er blevet hårdt ramt, og hvor aktieindehavere i de andre selskaber i Espirito Santo-familien er de seneste ofre for bail-in-vanvid og udplyndring.

 

Under disse ekstraordinære omstændigheder må den amerikanske Kongres omgående vende tilbage til Washington for at udføre den ene handling, som kan gøre en ende på det hovedkulds styrt ud i verdenskrig: Stil Obama for en rigsret for hans store forbrydelser og forseelser, og genindfør omgående Glass-Steagall for at drive det allerede dødsdømte Wall

Street- og London-system til bankerot. Enhver anden adfærd er ensbetydende med at spille hasard om den menneskelige arts overlevelse. Dette er det budskab, som vi på en direkte måde skal have ud til alle mentalt raske borgere.

 

 

Ledere fra LaRouchebev.; Stop 3. Verdenskrig;

Ukraine-dossier; BRIKS; Glass-Steagall;

Videnskab & Teknologi; Internationalt