100 internationale økonomer beder den amerikanske Kongres omstøde dommers vanvid

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

 

 

2. august 2014 - I et åbent brev den 31. juli til den amerikanske Kongres advarer 100 internationale økonomer om, at hvis den føderale New York-dommer Thomas Griesas afgørelse, som beordrer Argentina til at betale 1,6 milliarder dollars til de blodtørstige gribbefonde, ikke omstødes, kunne det forårsage »unødvendige økonomiske skader på det internationale finanssystem, såvel som på amerikanske, økonomiske interesser«

 

Økonomerne, hvoraf ingen vil støtte Lyndon LaRouches forslag om et nyt globalt finanssystem, er ikke desto mindre ekstremt rystede over konsekvenserne af Griesas afgørelse. De tilskynder Kongressen til at »handle nu og søge juridiske løsninger for at mindske de skadelige virkninger af domstolens afgørelse«. De er især bekymrede for, at Griesas afgørelse vil påvirke USA's status som globalt finanscentrum og kan tvinge nationer til at søge »alternative steder til at udstede gæld«, såsom England eller Belgien.

 

Brevet dokumenterer dog, hvordan gribbefondene nedlagde Argentina som jagtbytte og tjente uanstændige profitter på deres spekulation og »skabte finansiel usikkerhed undervejs.« Økonomerne advarer om, at Griesas dom betyder, at enhver kreditor, som nægter at forhandle, »kan torpedere eksisterende aftaler med de obligationsindehavere, som vælger at forhandle« og således true fremtidige omstruktureringer, samt få en betydelig negativ virkning »på den måde, de internationale finansmarkeder fungerer. Vi håber, at I vil se på lovgivningsmæssige løsninger for at forhindre denne eller en lignende retsafgørelse i at forårsage unødvendig skade«, konkluderer de.

 

Der skal intet mindre end en rigsretssag mod Obama til, for at det, økonomerne beder om, kan opnås.

 

Imens fortsætter Griesa med sine sindssyge handlinger. Under høringen på Manhattan fredag morgen, med advokater fra begge sider, beordrede han begge parter til at forsætte med forhandlingerne og krævede, at Argentinas advokater »traf foranstaltninger til at stoppe den vildledende information, der udgives af republikken.« Sandheden gør åbenbart ondt. »Republikken har udstedt offentlige udtalelser, som har været yderst misvisende, og dette skal stoppes,« krævede han. Han afviste også Argentinas anmodning om at erstatte den særlige mester Daniel Pollock, som, hævder regeringen, ikke er upartisk.

 

Fredag karakteriserede Den internationale Swaps- og Derivatassociation (ISDA) Argentinas manglende betaling af 539 millioner dollars til obligationsindehaverne som en »kredit begivenhed« – dvs. misligholdelse og afgjorde, at default swaps-sælgere skal betale købere. Dette vil udløse udbetaling af CDS’er til en anslået værdi af 1 milliard dollars.