LEDER FRA LAROUCHE-BEVÆGELSEN, 11. AUGUST 2014: Tilpas Jer en helium-3-standard; I har intet valg!

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

 

Tiden er kommet, hvor menneskeheden må blive enig om en ny standard for økonomi, for fuldstændigt at ændre spillereglerne. Under de nuværende regler har vi kurs mod en udslettelseskrig. Så vi gør klogt i at ændre standarden, nu.

 

Kina har vedtaget denne standard med sit måneprogram, som tilsigter minering af helium-3, et program, som helt bevidst skal komme hele menneskeheden til gode.

 

»Helium-3 er den største kraft, som vi på Jorden behersker«, sagde Lyndon LaRouche den 10. august. »Kina og dets allierede, Indien og Rusland, arbejder på at virkeliggøre udviklingen af denne kraft gennem minering på Månen, og det eneste håb for dem, som ønsker at bringe verden ud af denne krise, er at samarbejde med dem.«

 

Kinas rolle, hvor de har samlet Jordens nationer omkring dette udviklingsperspektiv, som implicit er baseret på landets videnskabsbaserede helium-3-program, kom atter i forgrunden i sidste weekend på ASEAN Regionale Forum, der afholdtes i Myanmar. Den kinesiske udenrigsminister Wang Li deltog i mødet mellem de 10 ASEAN-lande, plus Rusland, EU, Australien, Indien og USA, og han promoverede et strategisk partnerskab med ASEAN.

 

Ved afslutningen af diskussionerne, som både var bilaterale og fandt sted mellem Kina og ASEAN, nåede man frem til aftaler om at gå frem med at smede en køreplan for udvikling blandt nationer, som endnu engang repræsenterede halvdelen af menneskeheden. Inkluderet i disse partnerskaber er Kinas tilbud til alle ASEAN-landene om at blive stiftende medlemmer i ASEAN Infrastruktur-Investeringsbanken (Thailand har allerede sagt ja), forslag om samarbejde omkring »Det 21. århundredes Maritime Silkevej«, foreslået af den kinesiske præsident Xi Jinping, samt kinesisk deltagelse i udviklingsprojekter i området, inkl. Mekongdeltaet. Desuden mødtes de indiske og kinesiske udenrigsministre for at drøfte yderligere økonomisk samarbejde.

 

»Det, som Kina, Indien og Rusland gør, er en typisk model for virkelige successer«, sagde LaRouche. »De er parate til at overtage ansvaret.«

 

Ikke overraskende i denne sammenhæng blev USA’s dagsorden – gående ud på, at ASEAN skulle fordømme »provokerende handlinger« i Det sydkinesiske Hav, og et ikke synderligt forblommet angreb på Kina – afvist.

 

I modsætning til dette er imperium-krigsmagernes – mere specifikt briternes og Barack Obamas – løbende politik i det transatlantiske område ikke andet end bluff, understregede LaRouche. De bruger deres indsats som et forsøg på at knuse Rusland og Kina og truer og udstiller endda deres militære evne til at udføre folkedrab i områder såsom det sydøstlige Ukraine – i håb om at provokere Rusland ind i en konflikt. Deres handlinger er brutale og skamløse helt frem til det punkt, hvor den britiske forsvarsminister benægter, at der eksisterer en humanitær krise i byer, som den ukrainske regering har afskåret fra vand og el i over en uge, og som Røde Kors og FN officielt har anerkendt som en »katastrofe.«

 

Virkeligheden er imidlertid, at Obama og Det britiske Imperium bluffer, sagde LaRouche. De har intet i ryggen og håber blot på, at de kan bluffe sig igennem. Det er ligesom med gribbefondene, der stadig forsøger at stjæle fra Argentina – de har intet i vente. De er en flok tabere.

 

Det eneste, som Obama og andre britiske vasaller kan gøre, er at håbe på, at de kan intimidere befolkningen til at kapitulere over for deres forlorne vildledning. Hvis vi mobiliserer folk til ikke at kapitulere, kan de ikke vinde i deres fremstød for tredje Verdenskrig/folkedrab. Hvis det ikke lykkes os, bliver det udslettelse.

 

Når man først tager den magt, der ligger i helium-3, i betragtning, og den måde, som Kina og dets allierede bruger det på, kan man effektivt håndtere disse forlorne svindlere, sagde LaRouche. Folk må få en fornemmelse af denne magt – og mobilisere deres vilje til at sætte den i kraft. Helium-3 er den kurs, som løser menneskehedens problemer.

 

»Gå over til helium-3, eller fald død om«, sluttede LaRouche.

 

 

Stop 3. Verdenskrig; Energi; Infrastruktur; Økonomi & Finans; Internationalt