Glass-Steagall introduceret i debatten om Cyperns accelererende krise om tvangsauktioner

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

2. august 2014 - Midt i den folkelige forargelse over bankerne på Cypern er en Glass-Steagall-lignende bankreform blevet introduceret i debatten om den enorme krise om misligholdte realkreditlån, der går på tvangsauktion. Trojkaen (Europakommissionen, Den europæiske Centralbank og Den internationale Valutafond) kræver nye love for en hurtig gennemførelse af tvangsauktioner.

Den cypriotiske advokat og Schiller Institut-samarbejdspartner Katherine Alexander-Theodutou afholdt en pressekonference om sine sager, hvor hun forsvarer cypriotiske indehavere af realkreditlån, optaget i schweiziske franc. Da pressen spurgte hende, hvad hendes løsning på bankreformen på Cypern var, erklærede hun, at den eneste løsning er at indføre Glass/Stegall-loven, som blev vedtaget i 1933 af Franklin D. Roosevelt, og som adskiller kommercielle banker fra investeringsbanker. Forslaget blev tilsyneladende vel modtaget; »alle var enige«, fortalte Alexander-Theodutou til EIR. Hun meddelte også, at hun overvejer at afholde en konference samt en national folkeafstemning om realkreditlån og en bankreform, hvor Glass-Steagall vil være en yderst vigtig del.

Sagen med realkreditlån i schweizerfranc, som berører tusindvis af indehavere af realkreditlån, er kun en del af den cypriotiske krise over tvangsauktioner, som udgør den anden »Bail-In«, idet misligholdte lån udgør 50 % af de nationale bankers regnskaber over lån. Folk vil nu miste alt for at opretholde det bankerotte, europæiske banksystem.

Trojkaen kræver, at Europaparlamentet vedtager den nye lov om tvangsauktion, som Trojkaen har dikteret for at processen kan gå hurtigere. Lovens vedtagelse, som møder modstand fra oppositionen, er en »indledende handling«, der skal gøre det muligt at udløse næste fase af »Bail-Out«.

Et parlamentsmedlem, som vi har drøftet Glass-Steagall med, og som støtter ideen, fortalte EIR, at der er to ting, som loven ikke tager i betragtning. For det første har Cypern de højeste renter i hele eurozonen. Hvad vigtigere er, så ændrer den nye lov ikke den del af den gamle lov, hvor ikke alene huset, der er finansieret af realkreditlånet, ligger som sikkerhed for lånet, men også alle skyldnerens potentielle aktiver, hvilket er i modstrid med almindelig accepteret praksis. Det er ikke blot uretfærdigt pr. definition, men skaber også en situation, hvor bankerne ikke er interesserede i at forhindre et sammenbrud af priserne på fast ejendom, eftersom de kan angribe andre aktiver.

Hvis loven gennemføres, sagde parlamentsmedlemmet, vil hedgefondene snart kunne opkøbe hele Cyperns ejendomsmarked for en slik.

 

 

Glass-Steagall; Økonomi & Finans; Internationalt