LEDER fra LAROUCHE-BEVÆGELSEN 18. august 2014: Skab en global koalition for at knuse Det britiske Imperium; Smid de ynkelige karle ud af Washington, og start med Boehner

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

 

I en længere telefonkonference med sine medarbejdere den 17. august, udstedte Lyndon LaRouche en entusiastisk opfordring om at bruge den globale optimisme, som er udløst af fremvæksten af alliancen mellem BRIKS og andre nationer – under anførelse af Kinas fremstød for et gennembrud for en videnskabs- og teknologiplatform med fusionskraft og helium-3, udvundet på Månen, som brændstof – for at 

 

»skabe en global koalition for at knuse Det britiske Imperium, for at fjerne dets eksistens.« 

 

Han understregede, at det er afgørende for denne presserende missions succes at »smide de ynkelige karle ud« i USA, inklusive den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, John Boehner, og, selvfølgelig, præsident Barack Obama.

 

»Jeg tror, at vi må se på en koalition af nationerne«, erklærede LaRouche. »Vi har Rusland; vi har Kina; vi har Indien; vi har BRIKS-landene i Sydamerika osv.; vi har det, der foregår i Egypten lige nu; vi har andre ting af samme art. Jeg tror, at det, vi virkelig må gøre, er at knuse Det britiske Imperium, fjerne dets eksistens. Det er den eneste løsning. Ellers vil vi få en slags stykkevis krigsførelse, og det ønsker vi ikke. Så vi må gå ud og sige, at de folk, som ikke gør dette, er dem, som er kriminelle, fordi de er årsag til en krig gennem deres handlinger, og eftersom de er årsag til en krig, er de skyldige og skal stå til regnskab for det. Hvis nogen træder ind for at intervenere for at skabe krig, er de skyldige i at føre krig.«

»Jeg tror, at vi kan promovere dette og få det sat i gang«, hævdede LaRouche.

 

LaRouche påpegede, at der er kræfter i USA, som ved, at det nuværende system er færdigt og derfor er potentielle allierede i et sådant globalt skift.

 

»Vi bliver nødt til at gøre noget, der er på linje med det, der sker i Texas. Der må ske en mobilisering, som kommer derfra og lignende steder, for rent faktisk at få gang i et program til at håndtere nogle af disse spørgsmål. Hele dette område i Texas, hvor disse bankierer er involveret og har en vis magt: måske kan de bruge denne magt til politisk indflydelse. Jeg mener, at vi simplet hen skal se at få gang i noget, som tager over som en ilmarch over territoriet.«

 

Den dødbringende ebola-epidemi, som nu fejer over Afrika, står som symbol for den type problemer, som planeten står overfor.

 

»Vi må have et faktisk skøn over, hvilke muligheder, der er, i disse tilfælde«,

 

sagde LaRouche.

 

»I hvert enkelt tilfælde, hvor der er vanskeligheder, må vi have en nøjagtig vurdering af, hvad det er for en vanskelighed. Og vi skal handle på det, som et spørgsmål om politik – ikke som et spørgsmål om mening, men som et spørgsmål om politik. Vi må slå hårdt ned på de mennesker, som er ansvarlige, og anklage dem for at gøre ting, som virkelig er forbryderisk; det er den eneste måde at behandle dem på. Og jeg mener, at vi især skal begynde med Det britiske Monarki.«

 

LaRouche forklarede:

 

»Intet som helst vil blive gjort i Afrika, med mindre det gøres globalt. Med mindre det gøres globalt, vil intet blive gjort i Afrika. Punktum! Og jeg mener ikke, at vi så meget som skal antyde, at det er muligt. Vi kan ikke sige, at Nigeria behøver hjælp; vi kan ikke sige, at Afrika behøver hjælp. Pointen er, at enten leverer man varen, eller også får vi Helvede på jord. Afrikanerne har ikke kræfterne, de har ikke midlerne. Så det må i vid udstrækning komme fra selve USA, lige nu, og fra kongresmedlemmerne lige nu.«

 

LaRouche understregede vigtigheden af at bruge den aktuelle, videnskabelige og kulturelle optimisme, som er blevet udløst omkring Kinas politik for helium-3 og fusionskraft, til også at opstarte et Biologisk Forsvars-Initiativ, af den art, som LaRouche gentagne gange tidligere har opfordret til, for at forhindre ebola og lignende kriser i den Nye Mørke Tidsalder i at destruere menneskeheden.

 

Dernæst vendte LaRouche sin opmærksomhed til situationen i Washington:

 

»Vi har den republikanske leder i Kongressen, som har en stor mund: en elendig, unyttig, stor mund. Hans navn er John Boehner, og han må ned med nakken rent politisk. Få denne karl ned med nakken! Han er en plage for verden som helhed, så lad os slippe af med ham. Lad os sætte ham på pension. Smide ham ud af embedet. Vi bør have en kampagne for at smide den idiot ud af embedet. Og det kunne gøre noget godt; det kunne faktisk fungere.«

 

»Boehner, ud! I en fart, ud! Smid den ynkelige karl ud. Fjern denne ynkelige karl. Han er en forhindring for os, han er den ting, der ligger i vejen for os; fjern ham!«

 

LaRouche understregede:

 

»Vores problem ligger i USA’s regering; det er den bagdel, der skal sparkes til, og et solidt spark tilligemed. Spark til den bagdel, som bør sparkes. Og gør det hensynsløst. Det er den eneste måde at få succesfulde resultater på.«

 

»Arbejd som død og helvede for erkendelsen af, at vore venner i f.eks. Sydamerika, og andre steder, i Kina, osv., er i bevægelse. Vi har en mægtig hær af mennesker, som er parat til at blive ført sammen for at forandre denne planets karakter. Så lad os gøre det.«

 

»Tiden er kommet til at erkende, at hele regeringssystemet er kollapset, det er gået i opløsning. Det britiske Imperium er afskyeligt; det er en beskidt, afskyelig ting, der aldrig burde have eksisteret. Det burde helt bestemt ikke eksistere i dag; det bør elimineres. Det hører ikke længere hjemme på planeten.«

 

»Vi har Kina. Se, Kina er sådan set et stort fænomen, ved I det? Det er meget stort, meget magtfuldt. Og det bliver hele tiden mere magtfuldt. Faktisk er det, rent intellektuelt, mere magtfuldt, end det er i mange andre henseender. Den kinesiske befolkning har hævet sig op til præstationsniveauer, som hidtil blev anset for umuligt.«

 

»Vi har nu en udvikling i Indien; det repræsenterer en magtfuld handlekraft. Vi har Sydamerika; det repræsenterer en magtfuld handlekraft. De er vore venner! De er vore allierede! De er vore følgesvende her på planeten. Vi siger ganske enkelt: De er vore partnere. De er vore samarbejdspartnere.«

 

»Så lad os smøge ærmerne op og smide disse ynkelige karle ud – og Boehner er den første, der ryger. Boehner får et privilegium: han er den første, der bliver hevet ud, i højest tempo!«, konkluderede LaRouche.

 

Stop 3. Verdenskrig; BRIKS;

Det britiske Imperium; Energi; Internationalt