LEDER fra LAROUCHE-BEVÆGELSEN 20. august 2014: Obama har et problem

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

19. august 2014 – Præsident Obama har et stort problem. Problemet har et navn. Navnet er Boehner. Hver gang, Obama foretager en handling, som er beregnet på at ødelægge USA yderligere, hvad enten det sker gennem en politik for decideret folkemord mod det amerikanske folk, eller gennem illegale, forfatningsstridige krige i udlandet – som i det aktuelle tilfælde med Irakkrig III –, har han formand for Repræsentanternes Hus John Boehner til at dække for ham. Boehner har givet Obama grønt lys til at gå frem med bombekampagnen i Irak uden at gå til Kongressen, lige såvel som han har proklameret, at en rigsretssag er »taget af bordet«. 

 

Nettoresultatet er, at USA under Obama har kurs mod et totalt kollaps, hvad enten det sker gennem en kombination af mangel på mad og vand og de folkemorderiske virkninger af afviklingen af det amerikanske sundhedssystem gennem Obamacare, eller det sker gennem de eskalerende konfrontationer med Rusland og Kina, som har kurs mod en generel krig, potentielt en atomkrig.

 Det er muligt, at Boehner beroliger sine republikanske fæller ved at hævde, at han blot giver Obama og demokraterne tilstrækkeligt med reb til, at de kan hænge sig i det, men det er nonsens. Boehner er medskyldig i det samme folkemord mod det amerikanske folk, som Obama er skyldig i – alt sammen på vegne af et britisk finanssystem, som er totalt bankerot og i færd med at eksplodere fuldstændigt.

 

Under drøftelser med sine medarbejdere tirsdag, gentog Lyndon LaRouche, at der er korrigerende forholdsregler, som han klart har forklaret, og som kan lukke de kriminelle operationer, som er i færd med at drive verden mod krig, ned. »Virkeligheden«, erklærede LaRouche, »er den, at sammenbruddet omkring fødevarer og sundhedssystemet i USA er en form for direkte folkemord. Uden et klart program for at imødegå det amerikanske folks legitime krav, har vi kurs mod et folkemord, som er langt værre.« Det er den forbrydelse, som både Obama og Boehner er skyldige i, og for hvis skyld, de begge omgående må fjernes fra embedet.

 

De bestemmelser, der findes for at stille en præsident for en rigsret, indeholder også bestemmelser for at fjerne og erstatte en formand for Repræsentanternes Hus. Ethvert medlem af Repræsentanternes Hus kan fremlægge en privilegeret resolution[1] om at debattere og stemme om fjernelse af formanden. Det kan finde sted på en hvilken som helst dag, hvor Huset er samlet. Afsættelsen af Boehner ville efterlade Obama fuldstændig udækket. Eftersom det er hele Huset, som stemmer om udvælgelsen og fjernelsen af en formand, kan en upartisk koalition med lethed vippe Boehner af pinden og fjerne Obamas beskyttelse mod en rigsretssag.

 

Der er tydeligvis nogle kongresmedlemmer, som ved, at systemet atter engang er på randen [af sammenbrud], og at det transatlantiske område har kurs mod et sammenbrud, der langt overgår det i 2007-2009. En gruppe af 14 senatorer og kongresmedlemmer skrev den 18. august til Janet Yellen[2] og advarede hende om, at der var planer om endnu en bail-out af de banker, der er ’for store til at lade gå ned’, iflg. fortolkningen af paragraffer i Dodd/Frank-loven.[3] De skrev dette brev som et forebyggende angreb, fordi de i det mindste i nogen grad er klar over, at hele systemet står foran et umiddelbart sammenbrud. De europæiske banker er dødsdømte, og italienske og franske banker er i umiddelbar fare.

 

Det er på baggrund af denne desperation, at Obama, på ordre fra London, og i ledtog med Tony Blair og David Cameron, er i færd med at fremme en flok selvudråbte, hardcore-nazister i Ukraine til at drive verden ud i en ny verdenskrig. LaRouche udpegede også den tyske kansler Angela Merkel som endnu en mislykket, europæisk leder, som burde fjernes fra sin post for at redde Tyskland fra totalt sammenbrud. Med sine handlinger for at nedlukke Tysklands atomkraftsektor, og sin villighed til at gå med i sanktionerne mod Rusland, som kan udslette en stor del af Tysklands ’mittelstand’, har hun demonstreret, at hun er inkompetent, eller det, der er værre.

 

Der er klare alternativer, som LaRouche har forklaret grundigt – med den omgående vedtagelse af Glass-Steagall, før det overhængende krak indtræffer, som første handling. Enhver, der er ved sine fulde fem, burde kunne indse, at dette må være det uopsættelige og presserende nødvendige, første skridt. BRIKS-nationernes handlinger

 

Kinas lederskab i bestræbelserne for at frembringe termonuklear fusion og udvinding af helium-3 på Månen, står som eksempel for den form for alternativer, der er umiddelbart tilgængelige. Slip af med Boehner, gør en ende på den beskyttelsesorganisation, der eksisterer rundt om Obama, og bring USA på linje med ånden i Kina, Indien, Rusland, Brasilien, Sydafrika og Egypten.

 

LaRouche understregede, at der må ske en »total ændring af forholdsreglerne« til håndtering af de kriser, som menneskeheden står overfor. Kinas søgen efter helium-3 

 

Er indbegrebet af disse nye forholdsregler. Det er en forandring i sindstilstand derhen, at den nu dristigt ser ind i fremtiden – ikke, fordi der er klare og entydige svar, men fordi søgen efter fremtiden er drivkraften bag videnskabelige opdagelser.

 

Alternativerne er præcis den form for folkemord, som vi nu ser i Afrika med den ukontrollerede spredning af ebola. Gå tilbage til LaRouches forudsigelse fra midten af 1970’erne om et miljømæssigt holocaust, og man vil se, at roden til årsagen til dette nye udbrud er den mangeårige imperiepolitik med udplyndring af Afrikas råmaterialer og folk. Denne udplyndringspolitik har nu nået et punkt, hvor en dødbringende dræbersygdom spreder sig ukontrolleret over hele Afrika, ind i Europa og det amerikanske kontinent.

 

 

Stop 3. Verdenskrig; USA; BRIKS; Måneprogram & helium-3;

Økonomi & Finans; Sundhed & Sociale Forhold; Internationalt    

 


[1] Spørgsmål af privilegium er for det første de, som påvirker Kongressens kollektive rettigheder, sikkerhed, værdighed og integritet i sit arbejde; og for det andet de, der berør medlemmernes rettigheder, omdømme og adfærd I deres egenskab af medlemmer.

En privilegeret resolution har forrang for alle andre forslag, undtagen forslag om udsættelser. (-red.)

 

[2]  direktør for den amerikanske centralbank Federal Reserve System (-red.)