Bai-in af italieneres pensioner er hovedpolitisk spørgsmål i Italien

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

20. august 2014 – Som gribbenes forsmag på den kommende finanskrise i eurozonen, centreret omkring Italien, er en umiddelbart forestående ekspropriering i form af afgift på såkaldte »højere« pensioner blevet politisk emne nummer ét i Italien, selv om regeringen har benægtet, at de skulle have »hemmelige planer«.

 

Der har været diskussioner om det uundgåelige i en vis form for ekspropriering, siden det i sidste måned blev klart, at regeringen ikke vil kunne imødegå mål for underskuddet, og diskussionerne er vokset, efter at beskæftigelsesminister Giuliano Poletti i et interview sagde, at en afgift på pensioner over 4.000 euro er mulig.

 

Eftersom Forfatningsdomstolen allerede har truffet afgørelse imod sådanne former for beskatning, undersøger regeringen nu muligheden af at præsentere det som en »omfordeling« inden for selve pensionssystemet; dvs., at øremærke pengene til nye »tidlige pensioneringer«, et forskønnende udtryk for arbejdsløshedschecks.

 

Som alternativ, eller tillæg til afgiften på pensioner, drøfter man en fastfrysning af lønninger til offentligt ansatte. Siden 2010 er lønningerne for 3,3 mio. offentligt ansatte blevet fastfrosset. Regeringen undersøger nu, om det skal forlænge fastfrysningen. En embedsmand fra Finansministeriet sagde til avisen Il Messaggero: »Hvis vi ikke rører ved sundhed, pensioner og de offentligt ansatte, vil vi ikke kunne imødegå målene for de overordnede udgifter.«

 

Hedgefonde, som spekulerer i statsobligationer, smider olie på bålet: Bridgewater udgav en rapport om Italien den 12. august. Ifølge La Repubblica siger rapporten, at udbyttet af Italiens statsobligationer bør stige for at reflektere »den virkelige, forværrende situation i landet.« Bridgewater, som har en portefølje på 12 mia. dollars i finansielle investeringer i Italien, rejser tvivl om Den europæiske Centralbanks villighed til at støtte prisen for Italiens gæld.

 

De kræver smertefulde »reformer« og peger på Spanien som eksempel.

 »En korrigering for nedadgående [sic] af lønningerne i Italien ville yderligere trykke indkomster og forbrug ned og forværre allerede lave niveauer, men ikke at foretage dette valg ville sætte italiensk arbejdskraft i en endnu værre tilstand på lang sigt« (tilbageoversat fra italiensk til engelsk).

 

La Repubblica, som mere er et propagandaorgan for Den europæiske monetære Union end en avis, opfordrer den italienske regering til hurtigt at følge Bridgewaters råd for at forblive i euroen. Men Italien behøver ikke forblive i euroen; det har et flertal af italienere indset, og de forventer, at også de politiske repræsentanter forstår det.

 

 

Økonomi & Finans; Internationalt