LEDER fra LAROUCHE-BEVÆGELSEN 24. august 2014: At bringe Prometheus i spil

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

Kinas helt igennem kreative tilgang til udfordringen med at udvinde helium-3 på Månen for at tilvejebringe brændstof til en fusionsbaseret, global økonomi, har, ligesom Prometheus, som gav menneskene ildens gave, udløst en proces med videnskabelig og kulturel optimisme over hele planeten, og med en opposition til den forhadte bestialitet hos den moderne Zeus, Det britiske Imperium. Ikke alene er selve Kina gået i gang med en fremtidsstyret, universel mission, som de aldrig før har påtaget sig; men den ene nation efter den anden slutter sig til det sjove, på forskellige måder. Kina har sat den standard, erklærede Lyndon LaRouche, som alle nationer nu må måle sig op imod. 

 

Det er der mange, der har.

 

Egypten har lanceret et bredt udviklingsprogram, inklusive atomkraft og den Nye Suezkanal, hvilket ikke alene indebærer en tilbagevenden til Hamiltons principper om skabelse af national kredit til national industri, men landet er også omgående begyndt at skabe produktive jobs til en befolkning, som i årtier er blevet udplyndret af Den internationale Valutafonds politik. Tænk blot på den virkning, det vil få på Spanien, eller Grækenland, hvor ungdomsarbejdsløsheden nu topper 60 %, når de hører, at den egyptiske hær har opfordret alle arbejdsløse egyptere under 45 år til at søge jobs i det Nye Suezkanal-projekt.

 

I Indien hånede præsidenten for Indian Business Alliance EU’s sanktioner mod Rusland og sagde, at de var »uden betydning« og kun har styrket landet og dets bånd med »gamle venner« som Indien. Atomkraft er også et centralt område for samarbejde mellem de to nationer.

 

Bolivias vicepræsident Alvaro Garcia Linera meddelte på en konference om energi i Santa Cruz, Bolivia, den 21. august, sit lands stolte beslutning om at udvikle atomkraft, »det 20. og 21. århundredes ild«, som grundlaget for »en cementering af betingelserne for bolivianeres teknologiske udvikling for de næste 400 til 500 år« – sandelig en vision for fremtiden.

 

Argentinas centrale rolle med at indgå i en alliance med Bolivia i denne bestræbelse blev understreget af den argentinske talers bemærkninger på denne konference, en leder af Argentinas højteknologiske selskab INVAP, som til Bolivias »Reporte Energia«-magasin sagde:

 

»At udvikle teknologi er en lang og vanskelig vej, som kræver beslutsomhed og vedholdenhed, da nye udfordringer konstant må imødegås … At bringe folk nærmere videnskab er den største udfordring. Hvordan dette opnås, er det politiske lederskabs job«,

 

sagde han, og han påpegede JKF’s vedtagelse af målet med at sætte en mand på Månen som et eksempel på vedtagelse af en mission, som kan mobilisere hele samfundet.

 

Vise hoveder over hele planeten erkender også, at det er Lyndon LaRouches idéer, som er den dynamiske kraft bag denne levende proces. Disse mennesker vil have noteret sig den kendsgerning, at længere interviews med Lyndon og Helga Larouche er blevet publiceret samtidigt i sidste uge i de førende presseagenturer i de to, førende magter, Rusland og Kina, hvor det programmatiske grundlag for planetens fremskridt blev præsenteret. Og disse vise hoveder vil også vise opmærksomhed over for kommende LaRouche-aktiviteter i Asien og andetsteds, af hvilke ingen vil more nutidens Zeus.

 

Lyndon LaRouche understregede det dybereliggende koncept, som er involveret, i sit webcast den 22. august

 

»Se, spørgsmålet er, at vi har at gøre med et univers, som ifølge sin natur selv er skabende. Og pointen er, at når vi opnår en forståelse af, hvad det er, vi står med i hænderne, så at sige, og erkender, at det er vores løsning, så er dette, hvad vi mener med det, der finder sted i Kina i øjeblikket. Ikke sandt? Det er, hvad det betyder. Det betyder, at vi ved, at mennesket har en skabende evne, menneskelig kreativitet på denne planet, som, så vidt vi ved, ikke findes noget andet sted. Og det tilfalder derfor os at specialisere os i at blive opdagere, at gøre opdagelser om disse ting. Vi må opdage universet, som Prometheus ville have gjort. Og det er måden at anskue det på. Det eneste, vi behøver, er at bringe Prometheus i spil.«

 

 

Leder fra LaRouche-bevægesen; Energi; Internationalt