Argentinas foreslåede Nye Gældsombytning kan fungere udmærket, siger direktør for hedgefond

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

 

25. august 2014 – David Martinez Guzman, indehaver af hedgefonden Fintech Rådgivning, som rapporteres at have en portefølje af misligholdte argentinske obligationer til en værdi af hundreder af millioner, har tillid til, at regeringen Fernandez de Kirchners foreslåede plan for en ny gældsomstrukturering (swap), som falder under argentinsk jurisdiktion og lovgivning, meget vel kunne fungere. Det ville give regeringen en »regulær mekanisme, som ville isolere dommeren« Thomas Griesa og »genoprette orden og en kreditor-betalingskæde«, som er blevet afbrudt af dommeren i New York.

 

Martinez, hvis selskab Fintech deltog i både 2005 og 2010 gældsomstruktureringerne, sagde til avisen {Pagina 12}i et interview publiceret den 24. august, at den nye plan »er en korrekt måde for Argentina at hævde sin kontrol igen over sine finansielle anliggender, genopbygge en betalingskæde for de omstrukturerede obligationer, og isolere Griesa og gribbene. Der er mange investorer, der gerne vil gøre forretninger under argentinsk lov, sagde han, fordi

»den argentinske solvens og villighed til at betale er ubestridt … Der er intet, som dommer Griesa kan gøre ved udstedelsen af intern gæld i Argentina, som der ikke er nogen markedsforhindringer for.«

 

Han påpegede den kendsgerning, at Argentina er begyndt at betale sin misligholdte gæld til Paris Club; landet har udstedt obligationer for at betale det spanske oliefirma, Repsol, så vel som andre, som vandt sagsanlæg mod landet i Verdensbanken. Men landet satte grænsen ved afpresning, sagde Martinez.  Griesas afgørelse

»var til skade for alle os, som havde gyldige [omstrukturerings-]kontrakter. Ved at bryde disse kontrakter, gjorde han sagsanlægget almengældende, og det har han ikke ret til at gøre mod obligationsindehavere, som underskrev aftaler i London, Bruxelles eller Tokyo«, som intet har at gøre med gribbefondenes sagsanlæg mod Argentina i New York.

 

Martinez erklærede, at Griesa så åbenbart har overtrådt sine beføjelser og sin jurisdiktion, at der ikke er nogen garanti for, at appelretten vil støtte hans afgørelser. Det gjorde den mht. hans fortolkning af {pari passu}[1], men nu »er der mange flere ofre«, såsom europæiske obligationsindehavere.

»At foreslå, at Argentina skal forhindres i at genetablere relationer med alle de tilbageholdte, gennem at udstede national gæld, er at gå for vidt«, advarede han.

 

 

Økonomi & Finans  

 


[1] På lige fod; upartisk