HOVEDARTIKEL: Helga Zepp-LaRouche: Om Schillers digt Nänie, klassisk kultur og sjælens udødelighed