Obama: Ensbetydende med forræderi

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

Obama: Ensbetydende med forræderi

Af Lyndon H. LaRouche den 6. januar 2010

Link til den oprindelige tekst på engelsk Jeg lægger her og nu det afgørende eksistentielle spørgsmål på bordet. Hvad præsident Obama end tror han er i gang med, så har begivenhederne nået et punkt, hvor hans opførsel i forbindelse med den såkaldte ”sundhedsreform” må fordømmes som værende ensbetydende med forræderi. Det vil sige, at hans nuværende handlinger er af en sådan karakter, i deres effekt, som var de et forsøg på at ødelægge USA på vegne af den tydelige fjende til vores republiks forfatning, det britiske monarki. Som det ses i paragrafferne i det afskyvækkende angreb på vores nationale forfatning, der er indeholdt i den foreslåede såkaldte ”sundheds”-reform, som er presset igennem Senatet, har præsident Obama og hans medskyldige tvunget en tydeligt anti-konstitutionel lovgivning igennem, som, hvis den blev vedtaget, ville betyde en massemorderisk national fremgangsmåde overfor vores befolkning, der sandsynligvis ville medføre et stort antal unødvendige dødsfald blandt vore medborgere, inden man på behørig vis kunne uskadeliggøre denne implicit kriminelle lovgivning. Det fremlagte bevismateriale indikerer, at det er dette (det britiske) monarkis hensigt hastigt at reducere verdens befolkning fra de anslåede 6,7 milliarder levende sjæle i dag til mindre end to milliarder. Med den nuværende fase af den britiske kampagne imod Kina er det allerede den klare hensigt fra det britiske monarki at tilintetgøre de vigtigste nationalstater, en efter en, inklusive USA, Rusland, Kina og Indien, hvis fortsatte eksistens ville være en alvorlig forhindring til virkeliggørelsen af det nuværende britiske monarkis kriminelle hensigt, en politik som ville medføre et kriminelt massemord imod menneskeheden, langt større end det der blev gennemført under krigstidens tyranni af Adolf Hitler. Dem der har indsigt i disse spørgsmål, og som kunne yde modstand imod en sådan tydeligt anti-konstitutionel umoralsk proces, må advares om, at de sandsynligvis vil blive stillet til ansvar for den uret, de arbejder for at iværksætte. Under de forhåndenværende omstændigheder er der blevet fremlagt mere end fuldt ud tilstrækkelige grunde til en rigsretssag imod præsident Barack Obama, i form af summen af hans handlinger og hensigtserklæringer indtil nu. Tiden, hvor de der vil gøre det ud for at være vores patrioter er slatne og vaklevorne, må være forbi. Vores republik står allerede nu overfor en eksistentiel trussel i form af præsidentens handlinger og fremlagte hensigter. Nogen må lægge det klare spørgsmål tydeligt frem på bordet. Det har jeg hermed gjort. _______________________________________________________________________________________

DOCUMENTATION:

The following outline of the case for impeachment, will be published as a supporting article for Lyndon LaRouche’s ‘Obama: Tantamount to Treason,’ in the upcoming issue of EIR.

The Case for the Impeachment of President Barack Obama

Jan. 9--No American patriot contemplates the prospect of impeaching the President of the United States lightly. Thus, despite the fact that President Barack Obama has for months been openly proposing and campaigning for a health care policy which is modelled directly on that of the Hitler regime, and which will lead, if implemented, to the kinds of genocidal results for which that regime, and many of its adherents, were condemned for Crimes Against Humanity after World War II, patriot Lyndon LaRouche has refrained up to this time from calling for him to be impeached. Back in late July, LaRouche declared that the President was ”impeachable” for his Nazi health care ”reform.” The President, and those with the potential to bring him under control, failed to listen, or change course. Instead, we are at the very threshold of the President and his henchman ramming through this same Nazi plan, which would serve as a giant step toward a genocidal dictatorship. Now, as LaRouche’s Jan. 6 statement argues, impeachment must be put squarely on the table. Under the U.S. Constitutional system, the purpose of impeachment is the protection of the nation, by removing from high office a Federal official who is causing grave injury to the nation, its people, and its Constitution. Impeachment is not a criminal proceeding; its purpose is not to punish a wrongdoer, but to prevent him or her from doing further, irreparable harm to the country. The question of prosecution, or imprisonment, comes later--if at all. The U.S. Constitution sets a high standard for bringing a bill of impeachment against a high public official. The grounds are restricted to ”treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors.” The clear intent, as a review of the discussions by the Founders at the Constitutional convention indicates, was to target crimes against the Constitutional order. The bills of impeachment against President Richard Nixon put it well, when they declared, in each count, that ”In all of this, Richard M. Nixon has acted in a manner contrary to his trust as President and subversive of constitutional government, to the great prejudice of the cause of law and justice and to the manifest injury of the people of the United States.” President Obama’s crimes dwarf those of Richard Nixon. Public evidence alone demonstrates that he is leading a conspiracy to subvert constitutional government, and to impose measures which would result in mass death of Americans, and the destruction of the nation. His high crimes and misdemeanors, as elaborated below, include actions which amount to a conspiracy to commit Crimes Against Humanity which will predictably result in murder or other atrocities, offenses or inhumane acts against the civilian population of the United States; actions which would lead to the imposition of genocide against civilian populations in other parts of the world; and actions would lead to the elimination of the sovereignty of the United States, by submitting control over its economic policy to supranational powers committed to reducing the world’s population by billions of people. In light of these facts, President Obama’s remaining in the Presidency represents a clear and present danger to the United States, its citizens, and its Constitution. Constitutional means must be used to preventing him from carrying out these crimes. We review below a series of counts, which could serve as an outline for a Bill of Impeachment, along with some of the evidence available, and some crucial precedents. Although potentially incomplete, and not in official legal form, each count should demonstrate the urgency of acting on LaRouche’s initiative.

COUNT I. CONSPIRACY TO COMMIT CRIMES AGAINST HUMANITY

President Obama has conspired, and acted to carry out, through his promotion of his Hitler-modelled health care legislation, {Crimes Against Humanity}, by denial of medical care, and outright murder of large segments of the U.S. population. As a leading convenor of the International Military Tribunal at Nuremberg, and the international legal standards established thereby for the trials of Nazi leaders after the conclusion of World War II, the United States has subscribed, by treaty as well as by law, to the definition of {Crimes Against Humanity} utilized by that Tribunal. Article 6 of the Charter of the Tribunal defines Crimes Against Humanity as follows: ”murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population... whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.” This standard was applied in Count Four of the Nuremberg indictment of Nazi major war criminals, the count of Crimes Against Humanity, under which 10 of the defendants were found guilty and sentenced to death, as follows: ”The murder and ill-treatment were carried out by divers means, including shooting, hanging, gassing, starvation, gross over-crowding, systematic under-nutrition, systematic imposition of labor tasks beyond the strength of those ordered to carry them out, {inadequate provision of surgical and medical services}, ....” (emphasis added) That the health ‘reform’ legislation being pushed by the President will lead to denial of medical care is incontestable by anyone who is honest, and knowledgeable of the bills. The chief, stated purpose of the bills is to cut costs. The fundamental premise of both the House and the Senate bills is that the American public is ”overutilizing” medical services which allegedly do not contribute to improving their health, and this ”overutilization” should be eliminated in order to save money. The standard being set for determining ”overutilization” is not directly specified, but implicitly, and sometimes explicitly, depends upon two parameters: 1) Experience shows that the percentage of people actually cured, or prolonged in life, by the medical treatment required, does not reach a certain threshold. This thinking, sold under the fancy name of Cost Effectiveness Research, was shockingly revealed in the infamous Mammogram decision taken by the Preventative Services Taskforce--which is specifically cited in the Senate bill as the agency to rate the need for coverage. While acknowledging that the decision to recommend against regular mammograms for women under 50, and for only biannual mammograms for others, would lead to more deaths, the taskforce decided it was ”not enough deaths” to be worth the cost. Such thinking precisely mimics that of the Nazi doctors, who were following out Hitler’s prescription that there are people who have ”lives not worthy of life,” and they should be granted a mercy death. 2) The legislative framework presumes that if you are over a certain age, your health care simply costs too much money. Provisions, however, are being made for you to be able to ”choose” a painless death, perhaps through the British-tried-and-tested system of deep sedation. While no explicit age limits are set in the bill, various measures are included that will permit, if not encourage, elderly people to decide to refuse treatment, and die. The fact that the mandated reductions in the cost of medical care are targetted to occur within Medicare and Medicaid (to start)--the programs for the elderly and the poor and disabled--marks those populations as the chief targets for the genocide. In addition to denying care to certain categories of the population, the new ”reform” also contains numerous measures which will reduce the availability of medical and surgical facilities--by reducing reimbursements to those who cannot provide treatment cheaply enough, or at high enough ”efficiency.” This method, applied through Medicare and for-profit Health Maintenance Organizations (which will be the implementors of the new plan as well), has already resulted in the dramatic reduction in hospital facilities through the United States, as well as laboratory facilities which perform services such as imaging. The rate of reduction will increase under the new bill, especially including nursing homes which serve the aged, and by application of the same method to doctors, will result in a drastic decline in doctor availability as well. Thus, under the bill Obama is pushing, Americans will be subject to denial of medical and surgical care, and death by starvation and malnutrition--all in the name of saving money. Tens of thousands will be slated for death. For his action to commit this {Crime Against Humanity,} President Obama should be impeached.

II. CONSPIRACY TO VIOLATE THE SEPARATION OF POWERS PROVISIONS OF THE U.S. CONSTITUTION

President Obama has conspired, and acted to carry out, measures which, if carried out, would destroy the powers of the U.S. Congress, in favor of the Executive, thus overturning the lawful separation of powers provided for in the U.S. Constitution. While there are clear indications that the President is considering unilateral actions, under the Hitlerian doctrine of the Unitary Executive, in several areas of policy, there is open evidence of his intent to exercise such powers through his so-called health care reform. We refer specifically to his personal insistence on the inclusion of an Independent Medical Advisory Board (or Commission) in the bill, which would dictate the terms on what medical procedures would be paid for, and how much for whom; and his additional insertion into the bill, that no Congress, present or future, be permitted to make changes in the decisions of the IMAB. The clear intent is to ”remove decisions from politics”--i.e., remove Congress from decisions on health care spending altogether. Congress will be unable to make policy, and even a majority vote can’t overturn the diktat. Obama has personally, and obsessively, pressed for the IMAB provision since the summer of 2009, making it clear that its mandate is to {cut} medical spending. Described by Obama and his aides as a ”panel of experts,” the IMAB method echoes that of Hitler’s ”panel of experts” at Tiergarten-4, the center of the 1939-1941 euthanasia program under the Nazi regime, which panel reviewed paperwork on thousands of patients to one end--who should live, and who should die. There was no reprieve from the final decision of the top doctors who supervised the ”experts” under Hitler--nor will there be one for those turned down by the ”expert (shall we say death?) panels” set up by President Obama’s health care bill. Mass murder by the stroke of a pen. The attempt to prevent Congress from overturning the broad IMAB decisions, through the ”in perpetuity” clause, in the Senate bill, further shows the murderous, dictatorial intent of the White House, which intervened, along with Senator Harry Reid, to insert this provision into the bill. If the IMAB mandate cannot be overturned by a Congress, which is responsible for the health and welfare of its constituency, the result will be massive reductions in medical care, starting with Medicare and Medicaid. It was precisely to prevent such dictatorial action that the Founders of the United States, in their drafting of the Constitution, made the Congress, not the President, responsible for measures on spending, taxation, and the provision for the general welfare. In this respect, President Obama is engaged in a conspiracy to overturn the Constitutional order of the United States, including the guarantee of a republican government. For this high crime, President Obama should be impeached.

III. CONSPIRACY TO COMMIT THE UNITED STATES TO AN INTERNATIONAL GENOCIDE POLICY

President Obama’s actions around the Copenhagen Climate Summit demonstrate his intention to not only endorse the international depopulation policy of the British Monarchy, but to unconstitutionally commit the United States to implementing that policy. The policy of the Obama Administration going into the Copenhagen summit, was a wholehearted embrace of the Green Genocide agenda being promoted by the British Monarchy, its agents, and its sycophants. That agenda calls for an attack on population itself, as the major ”cause” of so-called Global Warming, in addition to reducing life-sustaining activities such as modern agriculture and industry, nuclear power, and major infrastructure projects. In addition, the British-sponsored program called for the establishment of an international governing (or policing) agency which would mandate and enforce measures to suppress such life-sustaining activity, over and above the decisions of sovereign governments. As has been amply demonstrated elsewhere, such a ”Green” agenda would result in rampant genocide, starting with the underindustrialized Third World, and expanding globally. President Obama had no mandate from the Congress, or the American people, to embrace such an agenda. The Congress refused to pass his Climate Change legislation, or even the preceding treaty embodying the same idea, the Kyoto Protocol, of 1997. He had no power to cede authorities of the U.S. government, and the welfare of the U.S. population, to international authorities. In addition, leading Senators had warned the President to make no commitments to that agenda, because the Congress would never approve them. In fact, the President was acting under the direction of a foreign power, the British Monarchy, in furtherance of an international scheme which would lead to the commitment of Crimes Against Humanity against both other nations, and the United States itself. For this high crime, President Obama should be impeached.

IV. CONSPIRACY TO DESTROY THE SOVEREIGNTY OF THE UNITED STATES

President Obama, by his personal actions and those of his administration, has acted to destroy the United States economically, through commitments made to international agencies and powers, that would lead directly to the dissolution of the United States. These actions fall into the category of providing aid and comfort to the enemies of the United States, which makes them tantamount to treason. The first indications that President Obama was acting to cede sovereignty of the United States occurred at the G-20 meeting in London in April, at which time the President agreed to a communique which implicitly moved in the direction of implementing the British scheme of making the International Monetary Fund a world government. In the name of providing for ”fiscal expansion,” the G20 endorsed printing $250 billion in the IMF’s Special Drawing Rights, as a step toward dramatically increasing the reserves of the IMF. The promotion of SDRs is a step in the direction of replacing the U.S. dollar as the world’s reserve currency, and giving power over creation of credit, internationally, to the supranational IMF. President Obama had no mandate for such an action from the U.S. government. To the contrary, the U.S. Congress had blocked a previous IMF resolution to double its number of SDRs, because such an issuance would not be subject to the sovereignty of the United States. Thus, once again, President Obama was acting at the behest of a foreign government, once again Great Britain, to the end of unconstitutionally yielding U.S. government control over currency to a supranational power. The successful ceding of such power would lead to the destruction of the United States, by giving life-or-death power over the United States to the enemy power located in the British imperial monetary system--in a manner similar to that ceded by the European nations to the European Union. For this high crime, bordering on treason, President Obama should be impeached.

For more information:

www.larouchepac.com www.larouchepub.com www.larouchepub.com/eiw