Schiller Instituttets foretræde for Folketingets Europaudvalg den 28. januar 2011.

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

Se Schiller Instituttets foretræde for Folketingets Europaudvalg på Folketingets TV kanal her.
Schiller Instituttets foretræde begynder kl. 10:00 på TV optagelsen. Formanden for Europaudvalget er Anne-Marie Meldgaard (Socialdemokrat).
Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg er ordføreren.

 

 There is an English translation of the Schiller Institute testimony at the end of this page.

 

Schiller Instituttets foretræde for 
Folketingets Europaudvalg den 28. januar 2011

Den 28. januar 2011 havde Schiller Instituttet foretræde for Folketingets Europaudvalg.
Foretrædet var første punkt på dagsordenen af Europaudvalgets møde, der kan ses på folketingets hjemmeside på http://www.ft.dk/webtv/video/20101/euu/17.aspx. Diasbillederne til højre var omdelt til medlemmerne, da man ikke kunne vise dem pga. tv-optagelserne.

Talen som tekst

Tale af Tom Gillesberg til Schiller Instituttets foretræde for Folketingets Europaudvalg den 28. januar 2011.

Lad os opgive den dødsdømte euro:

Den globale hyperinflation
kan stoppes med Glass/Steagall!

God dag. Jeg er Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet. Tak fordi vi måtte komme.

Netop nu forsøger EU desperat at tvinge sine medlemslande, inklusive Danmark, til at yde stadig større gigantiske bidrag og lån til nødstedte banker og eurolande i et desperat forsøg på at redde den dødsdømte euro. Denne trafik må stoppes omgående. Den er i gang med at skabe en hyperinflationsproces værre end den man så i Weimar-Tyskland i 1923. Vi må ikke længere ligge under for de alment accepterede vrangforestillinger og inkompetente dogmer, der har overtaget den finansielle politik i løbet af de seneste tre årtier. Vi må indføre en Glass/Steagall-lovgivning og bringe finansverdenen under kontrol af suveræne nationalstater.

Nødvendigheden af dette må være klar for alle, efter at Angelides-kommissionen, der blev nedsat af Den amerikanske Kongres i maj 2009, for at kaste lys over, hvad der egentlig gik galt i forbindelse med finanskrisen, i går offentliggjorde sin rapport. Den konkluderede, at ”krisen var et resultat af menneskelige handlinger eller mangel på handlinger, den var ikke et naturfænomen eller et resultat af løbske computermodeller”. Krisen skyldtes, ifølge rapporten, en ændring af værdinormerne i den finansielle og politiske verden igennem de seneste tre årtier, hvor man afregulerede og fjernede den offentlige kontrol - frem for alt ophævelsen af Glass/Steagall-banklovgivningen i 1999 og en lovgivning i år 2000, der tillod billioner af dollars i derivater.

Ifølge rapporten har de største økonomiske autoriteter i USA’s centralbank, finansverdenen og den amerikanske regering udvist en total mangel på forståelse af den økonomiske proces. Det resulterede i krisen og den håbløst inkompetente håndtering af den. Man slutter med konklusionen: ”Den største tragedie ville være at acceptere det omkvæd, at ingen havde kunnet forudsige dette, og at man derfor ikke havde kunnet gøre noget for at forhindre det (…) Hvis vi accepterer dette synspunkt, vil det ske igen”.

Men som vi har set det i Danmark og EU, er det desværre ikke kun i USA, at man på inkompetent vis smed tusinder af milliarder af dollars ud som en redningskrans til finansverdenen, mens den almindelige økonomi fik lov til at forfalde. Den samme politik har man fulgt her. Da det igangværende sammenbrud af det internationale finanssystem accelererede i 2008 med en tillidskrise over for verdens banker, gik Den europæiske Centralbank sammen med Federal Reserve i spidsen, bistået af de forskellige landes regeringer, for at give akut førstehjælp og masser af likviditet til både bankerne og finansmarkederne. Landene blev forgældede gennem udstedelsen af gigantiske finansielle hjælpepakker, som i stedet for at løse problemet blot gjorde problemerne større. Finansverdenen fik endnu flere penge at spekulere med, og vi ser nu en drastisk stigning i inflationen og priserne på specielt råstoffer og fødevarer, noget der igen her i 2011 har skabt en global fødevarekrise, som både fører til sult, nød og politiske omvæltninger, som vi netop nu ser det i Nordafrika. Samtidigt har vi fået en statsgældskrise og en eurokrise i EU.

Finansverdenen med centrum i City of London og Inter Alpha-bankgruppen fik gennemtrumfet nødløsninger i strid med Lissabon-traktaten, der skulle skabe et finansielt sikkerhedsnet under først Grækenland, så en ny hjælpepakke til Irland, og om kort tid til Portugal. Men ingen i finansverdenen kan dog forestille sig, hvordan man med den nuværende struktur i EU vil være i stand til at skaffe pengene til at redde det langt større Spanien. Det vil kræve, at de mere kreditværdige lande, som f.eks. Tyskland og Danmark, accepterer at yde endnu større ofre på euroens alter.

Det er dog vigtigt at slå fast, at denne EU-politik ikke er en hjælp til de udsatte lande eller deres befolkninger. Tværtimod. Hjælpen går til at forhindre udenlandske banker og investorer i at lide tab, mens prisen for hjælpen skal betales af befolkningerne gennem drakoniske nedskæringer. Det er derfor ikke med befolkningens gode vilje, at Grækenland og Irland tager imod denne hjælp. Det sker på udemokratisk vis gennem et diktat fra EU til landenes regeringer, der så gennemtvinger det med hård hånd. Nedskæringspolitikken vil drastisk øge dødeligheden i befolkningerne. Demokratiske nationer kan hurtigt blive forvandlet til kaos og borgerkrigslignende tilstande – med efterfølgende åbenlys fascisme.

Men selv de umenneskelige nedskæringer man kræver, vil ikke i sig selv redde euroen. Derfor må man enten tvinge de europæiske befolkninger til ubetinget at underkaste sig det finansielle diktat fra EU, dannelsen af et EU-imperium med de enkelte lande som impotente vasalstater, eller man må acceptere euroens opløsning. Den diskussion er allerede i fuld gang i Tyskland, hvor der er stor folkelig opbakning til at bryde ud af euroen og vende tilbage til D-marken. En opløsning af EU-imperiet, og en tilbagevenden til et samarbejde mellem suveræne nationer, vil åbne døren for det alternativ, som Lyndon LaRouche og Schiller Instituttet har fremlagt.

Først bør man gennemføre Glass/Steagall-lignende banklove, der gør det muligt at skelne mellem skidt og kanel i finansverdenen. Banker skal vælge om de vil være normale forretningsbanker, med staten som garant, eller investeringsbanker, der får lov til at sejle deres egen sø. Vitale bankfunktioner, som normal ind- og udlånsvirksomhed, beskyttes og kan fortsætte, mens al spillegælden, alle de enorme spekulative gevinster, derivater og andre finurlige finansinstrumenter, afskrives. Samtidig skabes der nationale kreditter til økonomisk opbygning, i lighed med, hvad Alexander Hamilton som USA’s første finansminister gjorde, da han skabte USA’s første nationalbank.

Penge er ikke bare penge. Der er dårlig gæld og der er god gæld. Den dårlige gæld er den spillegæld, der netop nu tynger verden. Den gode gæld er den kredit, vi fremover vil skabe til investeringer i den fysiske økonomi, som f.eks. en Kattegatbro, et magnettognet, sundhed og uddannelse. Investeringer, der sikrer en stigende produktivitet og værdiskabelse i den fremtidige økonomi. Kun sådanne investeringer i fremtidens fysiske økonomi, ikke nedskæringer i velfærdstaten, kan få os ud af krisen. Der må også være et samarbejde om internationale projekter, der øger menneskehedens evne til at være flere mennesker med en højere levestandard, som NAWAPA-projektet, det Nordamerikanske Vand- og Elektricitetssamarbejde, det største byggeprojekt i menneskets historie, der vil transformere hele Nordamerika, Transaqua-projektet, der vil føre vand til Chadsøen og gøre en hel del af Afrika grøn, en tunnel under Beringstrædet og et globalt infrastrukturnetværk til gavn for hele jordens befolkning.

Men alt dette kan kun ske, hvis vi tager magten over den finansielle og økonomiske politik ud af hænderne på de supranationale institutioner og finansmarkederne, og giver den tilbage til folkevalgte regeringer, der kæmper for det almene vel. Globaliseringen har ikke gjort verdens befolkninger rigere, men har smadret de nationale reguleringer og den kontrol, som i efterkrigstiden gjorde det muligt at sikre en varig velfærdsstigning for hele befolkningen gennem nationale investeringer baseret på videnskabeligt og teknologisk fremskridt. Kun en tilbagevenden til national suverænitet, og et samarbejde mellem suveræne nationer til fælles fordel, baseret på principperne fra den Vestfalske Fred i 1648, kan gøre Glass/Steagall, national kreditskabelse, og de andre nødvendige tiltag mulige, der vil give alle lande en anstændig fremtid.

En ting Angelides-kommissionen glemte at nævne er, at hvis man havde lyttet til den amerikanske statsmand Lyndon LaRouche, der som den eneste økonom har haft ret i sine økonomiske forudsigelser gennem de seneste 50 år, inklusive forudsigelsen af den nuværende krise, og hans samarbejdspartnere i Schiller Instituttet, så ville finanskrisen aldrig have fundet sted. Vi advarede imod de kriser og katastrofer, som den alment accepterede tankegang ville føre til.  I forbindelse med valg her i Danmark stillede jeg og Schiller Instituttets Venner op med slogans som: ”Når boblen brister – Et nyt Bretton Woods”, ”Efter Finanskrakket – Magnettog over Kattegat” og ”Kun et nyt kreditsystem kan redde Danmark”. Vi har udførligt advaret Folketingets medlemmer, bl.a. gennem talrige foretræder her i Folketinget. Det er derfor på tide, at Folketingets medlemmer og den danske regering, i stedet for blindt som lemminger at føre Danmark ud over klippekanten sammen med euro-landene, lytter til de løsninger Schiller Instituttet har fremlagt, som ikke blot vil bringe os sikkert gennem den nuværende krise, men også give os en spændende og fascinerende fremtid.

Og da vi heldigvis ikke er en del af euroen, men stadig har vores egen valuta, behøver vi ikke halse efter EU, men kan i stedet selv vise vejen.

Tak for ordet.

 

Da der efterfølgende ikke var nogle spørgsmål fra udvalget, fik Tom Gillesberg ordet for en yderlig kommentar.

Tom Gillesberg:
Det problem vi har, er at ingen tør tage den virkelige diskussion. Vi står som sagt lige netop nu med en eksplosion rundt omring i verden pga. kraftigt stigende fødevarepriser. Pga. en tiltagende hyperinflation, man har skabt igennem denne, nu også officielt anerkendte politik, som værende totalt inkompetent. Derfor er det afgørende, at der også her i Folketinget begynder at være repræsentanter, der rejser sig op, i stedet for blot at vandre med strømmen og sige: ”Eksperterne har sagt det her, så det må vi bare acceptere, og gøre som de siger.” I stedet for at være villige til at tænke selv, tænke på de fremtidige generationer, som netop nu, bliver ladt i stikken med den nuværende mangel på politik, mangel på lederskab, mangel på visioner.  

Og som her i Danmark, men selvfølgelig også i samarbejde med andre ledere rundt omkring i verden, derfor siger: ”Fint. Nu reorganiserer vi det internationale system, nu sørger vi for… Nu stopper vi det her kæmpe spekulationsorgie. Nu skifter vi politikken. Nu skaber vi en platform menneskeheden kan komme videre fremad på. Og det er ikke godt nok, at man bare følger med i tingene. Vi er også tvunget til at have repræsentanter, folkevalgte repræsentanter, som nu har modet til at træde frem og tage den her diskussion åbent.

Udvalgsformand Anne-Marie Meldgaard:
Nu er vi jo så heldige, at der snart er et folketingsvalg, og så har befolkningen jo mulighed for herhjemme, går jeg ud fra, at kunne stemme på Schiller Instituttet. Men det skal jeg afholde mig fra at komme nærmere ind på. Men tak fordi I kom og orienterede os om Jeres synspunkter.

 

English translation:

 

Schiller Institute Testifies Before Danish Parliament on European
Bank and Euro Crisis and For Glass-Steagall Law.

Jan. 28 (EIRNS) -- The following is the text of the 15-minute
testimony Schiller Institute chairman Tom Gillesberg gave to the
Danish Parliament's Committee on Europe, on January 28, 2011.
Gillesberg, accompanied by three other Schiller activists,
addressed 8 committee members. The speech was also televised live
on the Danish Parliament's TV network, and archived on its
website, http://www.ft.dk/webtv/ video/20101/euu/17.aspx. The
Schiller Institute site includes the text and PowerPoint display
of Gillesberg's testimony, and includes the Parliament link:
www.schillerinstitut.dk/drupal/node/426. One interesting
development was that the ambassador of one of the endangered
European countries sent an embassy staffer to attend the Schiller
Institute's testimony (without being informed by us). The text
follows:

Let Us Abandon the Doomed Euro: Global Hyperinflation Can Be
Stopped with Glass-Steagall!

       Hello. I am Tom Gillesberg, chairman of the Schiller
Institute in Denmark. Thank you for allowing us to come here.
       Right now, in a desperate attempt to save the doomed Euro,
the European Union (EU) is desperately trying to force its member
countries, including Denmark, to provide still more gigantic
contributions and loans to distressed banks, and the euro
countries. This must be stopped immediately. This is starting to
create a hyperinflationary process worse than what was seen in
Weimar Germany in 1923. We must no longer be intimidated by the
generally accepted delusions and incompetent dogmas, which have
dominated the financial community during the past three decades.
We must introduce a Glass-Steagall law, and put the financial
world under the control of sovereign nations.
       The necessity of doing this should be evident to everyone
after the Angelides Commission, established by the U.S. Congress
in May 2009, to shed light on what actually went wrong with the
financial crisis, published its report yesterday. It concluded
that, "The crisis was the result of human action and inaction,
not of Mother Nature or computer models gone haywire." According
to the report, the crisis was attributed to a change of values in
the financial and political world, over the past three decades,
which resulted in deregulation and the removal of government
control - above all, the repeal of the Glass-Steagall Banking Act
in 1999, and a 2000 law that allowed the creation of trillions of
dollars of derivatives.
       According to the report, the highest economic authorities in
the U.S. Federal Reserve Bank, the financial world, and the U.S.
government, have shown a total lack of understanding of the
economic process. This resulted in the crisis, and the hopelessly
incompetent handling of it. The commission's conclusion was, "The
greatest tragedy would be to accept the refrain that no one could
have seen this coming and thus nothing could have been done. If
we accept this notion, it will happen again."
       But as we have seen in Denmark and the EU, it is
unfortunately not only in the U.S. that thousands of billions of
dollars were incompetently thrown as a lifebuoy to the financial
community, while the regular economy was allowed to be destroyed.
The same policy has been followed here. When the ongoing collapse
of the international financial system accelerated in 2008 to
become a crisis of confidence facing the world's banks, the
European Central Bank (ECB), together with the Federal Reserve in
the lead, assisted by various governments, provided emergency
first aid and plenty of liquidity for both banks and the
financial markets. Countries were indebted through the issuance
of gigantic financial bail-out packages, which, instead of
solving the problem, only made the problem bigger. The financial
world got even more money to speculate with, and we are now
seeing a dramatic increase in the inflation of the prices of
specific commodities and food, something that, again in 2011, has
created a global food crisis, which leads to hunger, poverty and
political upheaval, as we are now seeing in North Africa. At the
same time, we now have a sovereign debt crisis, and a euro
crisis.
       The financial world, with its center in the City of London
and the Inter-Alpha-banking group, imposed stopgap measures
contrary to the Lisbon Treaty, which were supposed to create a
financial safety net, first for Greece, then a new bail-out
package for Ireland, and soon for Portugal. But nobody in the
financial community can imagine how the EU will be able to raise
the money to rescue the much larger Spain, with the current EU
structure. It will require that the more creditworthy countries,
such as Germany and Denmark, agree to sacrifice even more on the
altar of the euro.
       However, it is important to emphasize, that this EU policy
is of no help to the vulnerable countries and their populations.
Quite the contrary. The aid has been given to prevent foreign
banks and investors from suffering losses, while the price of the
bail-out must be paid for by the people through draconian
austerity. It is therefore not with the good will of the public,
that Greece and Ireland accepted this help. It is occurring in an
undemocratic way, through a dictate from the EU to the national
governments, which then brutally enforce it. The austerity policy
will dramatically increase the mortality rate in the population.
Democratic nations can soon descend into chaos and civil war-like
conditions -- and afterwards into overt fascism.
       But even the inhumane cuts that are demanded will not by
themselves save the euro. Therefore, either the European
populations are forced to unconditionally submit to the financial
dictates of the EU, the formation of a European empire with
individual countries as impotent vassals, or we must accept the
dissolution of the euro. That discussion is already in full swing
in Germany, where there is strong popular support for breaking
out of the euro, and returning to the Deutschmark. A dissolution
of the European empire, and a return to cooperation between
sovereign nations, will open the door for the alternative that
Lyndon LaRouche and the Schiller Institute have presented.
       First, a Glass-Steagall-like banking law must be adopted,
that makes it possible to separate the wheat from the chaff in
the financial world. Banks must choose whether they will be
normal commercial banks, with government guarantees, or
investment banks, that are allowed to go under. Vital bank
functions, such as normal deposit and lending activities, are
protected and can continue, while all the gambling debt, all the
enormous speculative gains, derivatives and other intricate
financial instruments, are written off. At the same time,
national credit is created for economic development, similar to
what Alexander Hamilton, America's first finance minister, did
when he created America's first National Bank.
       Money is not just money. There is bad debt and there is good
debt. The bad debt is the gambling debts that are now oppressing
the world. The good debt is the credit we will create for
investment in the physical economy, such as for a Kattegat
bridge, a maglev train network, and for health and education.
Investments that ensure increased productivity and value creation
in the future economy. Only such investments in our future
physical economy, and not cuts in the welfare state, can get us
out of the crisis. There must also be cooperation on
international projects that enhance humanity's ability to have an
increase in population, with a higher standard of living, such as
the North American Water and Power Alliance (NAWAPA), the largest
construction project in human history, which will transform all
of North America; the Transaqua project, which will bring water
to Lake Chad, and make a large part of Africa green; a tunnel
under the Bering Strait; and a global infrastructure network for
the benefit all of mankind.
       But all this can only happen if we take the control of the
financial and economic policy out of the hands of supranational
institutions and the financial markets, and give it back to
elected governments, which fight for the general welfare.
Globalization has not made the people of the world richer, but
has destroyed the national regulations and controls, which made
it possible, during the postwar era, to secure a permanent
increase in welfare for the entire population, through national
investments based on achieving scientific and technological
progress. Only by returning to national sovereignty, and
cooperation between sovereign nations for mutual benefit, based
on the principles of the Peace of Westphalia in 1648, will a
Glass-Steagall law, national credit creation, and the other
necessary measures, be possible, that will give all countries a
decent future.
       One thing the Angelides commission forgot to mention, is
that if the American statesman Lyndon LaRouche, who is the only
economist who has been right in his economic predictions during
the past 50 years, including the prediction of the current
crisis, and his collaborators in Schiller Institute, had been
listened to,  then the financial crisis would never have
occurred. We warned about the crises and catastrophes, which the
generally accepted way of thinking would lead to. In connection
with elections here in Denmark, The Friends of the Schiller
Institute, and I ran for office with such slogans as: "When the
bubble bursts - a New Bretton Woods," "After the Financial Crash
-- Maglev across the Kattegat," and, "Only a new credit system
can save Denmark." We have extensively warned Members of
Parliament, including through numerous testimonies in the
parliament. It is therefore time that Members of Parliament, and
the Danish government, instead of blindly, like lemmings, leading
Denmark over the cliff, along with the euro countries, listen to
the solutions The Schiller Institute has presented, which will
not only safely bring us through the current crisis, but also
give us an exciting and fascinating future.
       And, as we thankfully are not part of the euro, but still
have our own currency, we don't need to run after the EU, but can
instead lead the way.
       Thank you for this opportunity to address you.

       As there were no questions from the members of Parliament
who were present, Tom Gillesberg made the following statement
after his speech:
       "The problem we have is that nobody dares to take up the
real discussion. As I just said, we now have an explosion around
the world because of soaring food prices, because of an
increasing hyperinflation that has been created by the policy
which is now also officially recognized as being totally
incompetent. Therefore, it is crucial that also here in the
parliament, there begin to be representatives who stand up,
rather than just going along with the current, and say, 'The
experts have said this, so we should just accept that, and do as
they say.' And instead, be willing to think for themselves, think
of the future generations who are now left abandoned by the
current lack of policy, lack of leadership, and lack of vision.
       "And who, here in Denmark, but of course in cooperation with
other leaders around the world, therefore, say, "Fine. Now we
will now reorganize the international system, now we make sure
.... Now we will stop this giant speculative orgy. Now we change
the policy. Now we will create a platform from which humanity can
move forward. And it's not good enough to just follow along. We
are also obliged to have representatives, elected
representatives, who now have the courage to step forward and
take this discussion publicly."

       Committee Chairman Anne-Marie Meldgaard (Social Democrat):
       "Now, we're so lucky that there soon will be an election,
and people will have the opportunity here at home, I assume, to
vote for the Schiller Institute. But I shall refrain from
commenting further about that. But thank you for coming and
orienting us about your views."

 


Schiller Instituttets delegation efter foretrædet

Overheads der blev vist til talen