Ildringen: En diskussion om forholdet mellem soludbrud og jordskælv.

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

LaRouchePAC (Lyndon LaRouches Politiske Aktionskomité) har lige lagt en video ud på dens hjemmeside, hvis udbredelse er ekstremt vigtig. Under titlen: »The Rim of Fire: A Discussion about the Relationship between Solar Flares and Earthquakes« (Ildringen: En diskussion om forholdet mellem soludbrud og jordskælv), demonstrerer hvad der egentlig er problemet bag de Japanske jordskælv.

Størstedelen af den internationale presse flipper lige nu ud over en mulig »Japansk atomar katastrofe«. Som LaRouche har sagt, er alt dette ikke andet end ondsindet propaganda fra det britiske imperiums beskidte presseorganer, hvis intention er det sædvanlige – nemlig at reducere jordens befolkning til under 2 mia., og det i en fart. Det man virkeligt kan lære af det japanske jordskælv, er præcis det modsatte. Det burde ses som en advarsel fra vores univers, om at der på ny skal lægges vægt på videnskabelige og teknologiske fremskridt, i stedet for at knuse det fundament for økonomiske fremskridt, som vi har bygget op.


På vejen mod produktionen af vores video, havde vores unge videnskabsgruppe (kaldet »Basement-holdet«) været i gang med at sammensætte de stadigt voksende beviser, der er for at livet her på jorden er en integreret del af det kosmiske strålingsmiljø, der udgør solsystemet og Mælkevejen. Da jordskælvet ramte sidste fredag, lagde jeg mærke til det nordlys, der samtidigt blev set af lærerne og andre der var samlet i Wisconsins hovedstad, Madison, og der var andre i Basement-holdet der tog notits af størrelsen af de soludbrud, der opstod tidligere samme uge. Efter at det sidste store soludbrud, der forekom Valentins dag i år (den 14. februar), hurtigt blev efterfulgt af et altødelæggende jordskælv på New Zealand, var vi på vagt efter flere reaktioner fra biosfæren.

Vi var derfor meget opmærksomme på disse typer af forbindelser, da katastrofen ramte Japan. I denne video besluttede Natalie Lovegren og jeg, ikke bare at fokusere på sammenfaldet mellem soludbrudene og jordskælvene, men også på hvad jeg mente var en klar forbindelse mellem jordskælv og de elektromagnetiske begivenheder der forekommer i nærheden af dem. Gennem årene har mange folk observeret underlige lys- og vejrfænomener lige før jordskælv, og dyrs legendariske evne til, tilsyneladende, at forudse jordskælv er ganske velkendt. Der er også blevet foretaget videnskabelige målinger af ultra-lavfrekvente og kraftige afvigelser i det lokale magnetfelt, flere timer før et jordskælv. Andre har ved hjælp af vejrsatellitter observeret øget infrarød stråling fra området omkring et jordskælv, både før og efter. Tilstedeværelsen af elektromagnetiske fænomener ved jordskælv er derfor blevet påvist, mens den egentlige mekanisme bag forbliver et mysterium.

Alt dette var kendt i forvejen. Men vi gik skridtet videre. Som det er blevet påvist i nogle af vores tidligere videoer, er livets udvikling på jorden ikke darwinistisk, men i stedet et resultat af det skiftende kosmiske strålingsmiljø i vores solsystem. Størrelsen af biosfæren tiltager og aftager i en cyklus på 62 mio. år, og den vender altid tilbage efter begivenheder med masseudryddelse, med organismer der repræsenterer et højere anti-entropisk niveau. Denne 62 mio. år lange cyklus følger også solsystemets oscillerende vej gennem Mælkevejens galaktiske plan. Det er nu blevet påvist, at vulkansk og seismisk aktivitet i jordskorpen, følger en cyklus der ligner denne 62 mio. års cyklus. Ville det derfor komme som en overraskelse, hvis der er en sammenhæng mellem cyklusserne for solaktivitet samt anden kosmisk stråling, og cyklusserne for tektonisk aktivitet?

Vi mener, at der er en sådan sammenhæng. Ansvaret for jordskælvet bør derfor ikke tilskrives det japanske program for atomkraft, men derimod fænomener vi på ulykkelig vis kun er alt for langt bagud med at forstå. Som LaRouche siger, i begyndelsen af vores video, er vi nu på vej ind i en »ildring«; en varm periode der kun vil blive endnu mere intens mens vi nærmer os sol-maksimummet i 2013. Forvent flere jordskælv og vulkanudbrud, men forstå også, at universet gennem disse prøver at sende os et budskab.  Under den britiske liberalismes fremmarch, har vi ladet os blive dovne i videnskabelig forstand – som f.eks. gennem miljødogmerne – og stående overfor denne trussel er vi blevet taget med bukserne nede. Alle dyrearter vil altid være dømt til at uddø før eller siden, men vores art er den eneste der kan overvinde denne trussel, ved gennem anvendelsen af kunstnerisk og videnskabelig kreativitet, at øge vores magt over de universelle naturlove.

Dette betyder, at vi omgående må afsætte Barak Obama, og indføre en Glass/Steagall-banklov. Kun gennem omgående at tage den slags skridt, kan vi knuse det britiske imperium. Kun gennem at tage disse forholdsregler, kan vi frigøre os til at bygge den fremtid vi har brug for nu.

Vores umiddelbare fremtid afhænger både af at bygge det Nordamerikanske Vand- og Elektricitetssamarbejde (NAWAPA), og af at genstarte den bemandede udforskning af rummet. For eksempel vil udviklingen af vores evne til at forstå, overleve og måske endda kontrollere naturkræfter som jordskælv, vulkanudbrud og tsunamier, kræve den dybere indsigt der kommer af at fremkalde konstruktive forandringer i vores lithosfære, gennem massive vandudviklingsprogrammer og graveprojekter. Dette vil også kræve, at man placerer både astronomiske og seismiske observatorier i andre dele af solsystemet, som f.eks. Månen og Mars, for at optegne et mere detaljeret kort af vort stadigt forandrende strålingsmiljø. Vi vil fortsætte med at videreudvikle denne forståelse i fremtidige videoer.

Med venlig hilsen,
Peter Martinson, Medlem af LaRouchePACs Basement-hold.