Seks kandidater : Bryd med udryddelseskulturen!

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

18. marts 2011 (LPAC)

 

Den seks mand store liste af LaRouche-demokrater har udsendt følgende fælles udtalelse til landsdækkende distribution.

Løgne! Løgne! Løgne! Dette er linien fra de korrupte massemedier overalt i den transatlantiske region, i kølvandet på det nylige jordskælv, der har ødelagt Japan. Fra 'Wall Street Urinal' til New York Times til medierapporter overalt i USA og hele den transatlantiske region, har medierne klart til hensigt at fremme den anti-videnskabelige britisk-imperialistiske dagsorden for befolkningsreduktion. Den vedblivende propagandalinie fra medierne er, at jordskælvet der ramte Japan har medført en farlig forøgelse af radioaktivitet på grund af skaderne på atomkraftsanlæggene; at anlæggene bidrog til årsagen til katastrofen og nu, som resultat deraf, udgør en stor fare. Dette er simpelthen en ren og skær løgn! Snarere er det den nylige forøgelse af soludbrud og magnetisk aktivitet fra solen i relation til tektonisk aktivitet på Jorden, som må være emnet til undersøgelse. LPAC-TV har udsendt flere kritiske video-reportager om dette emne i den forgangne uge.

Virkeligheden er, at efter mordet på John F. Kennedy oplevede verden et hastigt dyk i fysisk-økonomisk og videnskabelig fremgang. Hvad vi har været vidne til, er en kampagne for at destruere videnskabelig og teknologisk fremgang siden omkring perioden 1969-72. Denne anti-videnskabelige politik for befolkningsreduktion har tydeligvis været hensigten med Prins Philips og hans Verdens Natur Fonds (WWF's) dagsorden for at reducere verdens befolkning med flere milliarder mennesker, ved at promovere anti-atomkraft og den grønne agenda. Dette er den klart udtrykte dagsorden, som den britiske marionet præsident Barack Obama udfører, hvilket er blevet helt tydeligt med hans angreb på det bemandede rumfartsprogram, nuklear fusion og nedskæringer på NASA og relateret videnskabelig forskning i effekten på Jorden fra soludbrud og kosmisk aktivitet i rummet, som nu ryster planeten Jorden. Det er derfor, at den øjeblikkelige ikrafttræden af det femogtyvende tillæg, paragraf 4, til forfatningen for at fjerne denne sindssyge præsident må ske nu.

Menneskehedens eneste chance for overlevelse afhænger mere og mere af de viljemæssige kreative evner hos mennesket til at mobilisere vor forstand til at gribe ind mod en øget trussel om  udslettelse, ved at transformere udviklingen af biosfæren. Den eneste gangbare løsning, for at imødekomme truslen om global disintegration og hyperinflation, er gennemførelsen af de foreslåede økonomiske løsninger fra Lyndon LaRouche, og listen af LaRouche-demokratiske kongres-kandidater, der må begynde med en øjeblikkelig genindførsel af Franklin D. Roosevelts Glass-Steagall lov. Dette vil stoppe statens bankredningspakker og budgetnedskæringer, som ødelægger vores befolkning, og lede os hen i mod en ny platform for videnskabelig og økonomisk udvikling. Dette er udtrykt ved projekter såsom NAWAPA (Det Nordamerikanske Vand- og Energisamarbejde) og potentialet for øget forskning i effekterne af solaktivitet og anden astronomisk påvirkning på Jorden, med fremskridt i vores bemandede rumfartsprogram. For at gøre dette må vi øge stigningen af energi-gennemstrømningstætheden i energikilder til rådighed for menneskeheden. Det vil give os en voksende forståelse af hvordan mennesket kreativt kan herske over naturen, drevet af behovet for en forøgelse af videnskabeligt ledet termonuklear aktivitet på jorden. Vores mission er at knuse den grønne politik for befolkningskontrol, og stoppe selvudslettelsen af menneskeheden, med en fortløbende udvikling af disse typer af nye teknologisk avancerede økonomiske platforme.

Derfor: Vi, den nationale komité af seks kandidater, opfordrer vores generation til at slutte sig til os for at bryde endeligt med de sidste 40 års politiske fejhed, økonomiske vanvid og kulturpessimisme. Fremtiden kan ikke ses tydeligt på nogen anden måde. Æraen af middelmådighed, der har tolereret præsidenter som Obama, eller videnskabelige bedragerier som miljøbevægelsen, tilhører den tidligere generation. Hvis den ikke er relevant i forbindelse med at udføre de revolutionære forandringer der er nødvendige i dag, så er den spild af vores tid.