Brev til kollegaer om Glass-Steagall fra Marcy Kaptur, medlem af Repræsentanternes Hus i USA.

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

LaRouchePAC offentliggjorde den 26. april 2011 hele Marcy Kapturs ”kære kollegaer”-brev, som er skrevet til medlemmerne i Kongressen for at støtte op om hendes lovforslag H.R.1489. Hele teksten følger her:

 

Genindfør Glass-Steagall

Støt lovforslaget H.R. 1489

Tilbage til en fornuftig banklovgivning”

 

Kære kollega:

Jeg skriver for at bede om din støtte til lovforslaget H.R.1489: ”Tilbage til en fornuftig banklovgivning”. Jeg har for nylig genfremlagt denne lovgivning for at styrke vort finanssystem ved at genindføre Glass-Steagall.

 

Som en reaktion på krakket af tusindvis af banker landet over, vedtog Kongressen bankloven af 1933, alment kendt som Glass-Steagall, mens den store depression var på sit allerhøjeste. Disse vedtægter sikrede den amerikanske økonomi i årtier ved juridisk at adskille almindelige banker fra investeringsbanker. Et sådant fornuftbaseret system ydede større sikkerhed for indeståender i de almindelige banker. Desuden kunne investeringsbanker kun lånefinansiere deres egne midler, hvilket begrænsede risikoen for de amerikanske borgere. I årtier var Glass-Steagall hjørnestenen i det amerikanske finansielle system, indtil Gramm-Leach-Bliley-loven i 1999 uklogt helt annullerede dette vigtige finansregulativ.

 

Med ophævelsen af Glass-Steagall-loven for mere end ti år siden blev den amerikanske økonomi udsat for helt uhørte risici, og den seneste tids finanskrise er kun blevet forværret ved at man fjernede disse sikkerhedsforanstaltninger. Jeg er af den overbevisning, at vi må begrænse muligheden for fremtidige økonomiske kollaps ved at vende tilbage til et mere fornuftigt banksystem, hvori bankerne igen må vælge mellem investeringsaktiviteter eller almindelig bankvirksomhed. Hvis du gerne vil vide mere, eller kunne tænke dig at blive medunderskriver af H.R. 1489, kontakt da venligst John Brodtke på mit kontor på mail: john.brodtke@mail.house.gov

Med venlig Hilsen

MARCY KAPTUR

Kongresmedlem