LaRouche om kredit

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

En dybere opfattelse af begrebet kredit.

 

Begrebet kredit er en underlig ting. For når vi taler om kredit, taler vi ikke om småpenge. Vi taler om en investering over flere generationer. Alle de store projekter, som vi behøver nu, såvel som dem i fortiden, fordrer flere generationers investering. De kræver stiftelse af gæld, der løber over flere generationer. Et af de store spørgsmål vi i denne forbindelse skal kunne mestre, er spørgsmålet om menneskets virkelige natur, eller hvad der bør anerkendes som menneskets virkelige natur og dets antagne formål med at leve?     

Se, vi tror, at vi dør, og det er så det. Det er den populære antagelse. Der findes nogle mystiske opfattelser, som ikke burde være populære, fordi de ikke giver mening. Men hvad kan vi gøre, der kan bygge bro fra det ene liv, gennem døden, til et andet liv? Hvad er forbindelsesleddet?

For mennesket er ikke blot endnu en dyreart, der dør, når tiden er inde, ligesom alle dyr gør.  Mennesket er noget andet. Det har noget, intet dyr har: det har en skaberevne, evnen til viljemæssigt at skabe en samfundsorden på et højere niveau, og det har ingen anden art på denne planet nogensinde været i stand til. Så vi dør ikke bare! Selv om det tit sker for os, at folk går videre, fra et liv til et efterfølgende liv, og ikke kan se megen sammenhæng mellem dem.

Det drejer sig om at have et formål med sit liv, der går ud over døden. Og det er kun muligt gennem det menneskelige individs kreative evner. Og hvad fører det os så frem til? Det fører frem til noget, intet dyr kan: kredit! For det vi investerer i, er det vi skaber; noget, der går ud over folks, dvs. individets, død, det ene livs investering, der går over i det næste liv, som er en fortsættelse af det forudgående liv, selv om de mennesker, der efterfulgte hinanden, er døde. Idéen om kredit er derfor ikke et fysisk eller finansielt begreb. Idéen om kredit er først og fremmest menneskelig. Og ingen kendt art, undtagen den menneskelige, ved hvad kredit er! Det eksisterer udelukkende for mennesker, så vidt vi ved. Så vi udtænker et monetært system eller et finansielt system, der er baseret på et kreditsystem, hvilket vil sige: udviklingen af et individ, der kan overføre noget, som er brugbart for den næste generation. Dette er ikke en videreførelsesproces; det er en udviklingsproces. Og udviklingsenheden er det, der bør betegnes ”kredit”.

Se, det er der nogle mennesker, der længe har forstået. Men dette system, dette kreditbegreb, er som et fungerende system enestående for USA. Massachusetts Bay-kolonien, f. eks., var et kreditbaseret system. Det system man skabte, da man skrev Forfatningen, var et kreditbaseret system. Og det kreditbaserede system er ikke et monetært system; det er ikke en pengeindsamling! Det kreditbaserede system er overgangen, og videreførslen, af et enkelt livs aktivitet, gennem overførslen af fortsættelsen af en indsats, en tilsigtet præstation, til et efterfølgende liv, og til endnu et liv efter det. Kredit er historie, menneskelig historie.

Og det der nu kræves, for at vi kan komme ud af det rod, som man har skabt i USA og andre steder, det er, at vi må kassere idéen om penge, som den forstås i dag. For den (idéen) opfattes ligesom dyr, der æder eller hvad de gør, og så dør. Men menneskelig aktivitet, et menneskeligt økonomisk system, har ikke noget at gøre med døende dyr! Et menneskeligt kreditsystem betyder fremskridt for menneskeheden, menneskets evner, menneskets bedrifter, fra generation til generation. Og forbindelsen blandt de levende og de efterfølgende mennesker, og de der følger efter dem, er kredit. Det er, hvad kredit virkelig betyder; at vi forpligter os over for fremtiden. Vi værdsætter og værner om noget, der blev givet til os fra fortiden, for fremtiden. Og idéen om et økonomisk system, et fysisk økonomisk system, er præcis dette: kreditsystemet. Men kreditten består ikke af kontanter, består ikke af sedler og veksler. Den består af menneskelig kreativitet fra generation til generation. Mennesker dør, men menneskeheden må aldrig dø. Og når vi først har denne opfattelse, har vi forstået det rigtigt.