Stop 3. Verdenskrig

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

Udtalelse af Helga Zepp-LaRouche, international formand for Schiller Instituttet og formand for det tyske parti BüSo, og Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark.

Udtalelsen som flyveblad

Vore liv hænger bogstaveligt talt i en tynd tråd. Hvis ikke den amerikanske generalstabschef general Dempsey og en række andre amerikanske militærofficerer på det kraftigste havde argumenteret imod et angreb på Iran, ville størstedelen af menneskeheden allerede være tabt i en global atomkrig.

Grunden til denne krigstrussel ligger ikke i Irans påståede atomvåbenprogram, som samtlige amerikanske efterretningstjenester i det nationale efterretningsdirektorat  enstemmigt har vurderet i deres officielle efterretningsnotat (NIE) ikke har eksisteret siden 2003. Grunden findes i stedet i det faktum, at det trans-atlantiske finanssystem er håbløst bankerot. Det britiske Imperium - det såkaldte globaliseringssystem - er på nuværende tidspunkt ved at føre os til kanten af en atomar afgrund for at tvinge Rusland og Kina i knæ. Man ønsker at få Rusland og Kina til at afstå deres suverænitet og deres højteknologisk orienterede økonomiske politik.

Den fortsatte politik for regimeskifte efter krigene imod Irak og Libyen er primært rettet mod Rusland og Kina, og ikke Syrien og Iran. En del af denne politik, der opererer på flere niveauer, er både truslen om et attentat imod Vladimir Putin samt en opbygning af et europæisk missilskjold, der åbenlyst ikke er rettet imod Iran men imod Rusland. Eftersom Rusland og Kina har gjort det meget klart, at de ikke vil bøje sig for disse vestlige krav, er der nu en akut fare for at kræfterne bag Det britiske Imperium vil provokere en atomvåbenkonfrontation mellem USA og Rusland.

Denne konfrontation er eskaleret siden Vladimir Putin bekendtgjorde, at han igen ville stille op som præsident. Utilslørede mordtrusler florerer i de såkaldte ”mainstream”-medier, som f.eks. i magasinet Udenrigspolitik, under overskriften: ”Putin er så godt som død”; eller fra Boris Berezovsky, der har forlangt ”Gadaffi-behandlingen” for Putin. Dette inkluderer også kampagnen fra den politiske maskine omkring George Soros og Project Democracy, der indtil nu er ansvarlig for den ”Orange Revolution” i Ukraine, ”Rosenrevolutionen” i Georgien og nu, med forsøget på at skabe en ”hvid” revolution i Rusland. Disse ansatte provokatører har siden september sidste år planlagt, at der under det nyligt afholdte parlamentsvalg og det igangværende præsidentvalg i Rusland, skulle komme massive beskyldninger om valgsvindel.

Hvis denne krig bryder ud, vil der sandsynligvis ikke blive noget tilbage af menneskeheden. Det ligger i selve atomkrigens natur, at hele arsenalet fyres af i det første angreb, og netop denne realitet er årsagen til General Dempseys og de andre ledende militærfolks modstand.

Europa ville blive direkte ramt af en sådan 3. Verdenskrig, da der er et stort antal bombemål her, og selv hvis der ikke skulle eksplodere nogle atombomber i Europa, ville brugen af atombomber i andre dele af verden føre til en atomvinter, som ville skygge for sollyset over hele Jorden og føre til en permanent nedkøling i mindst et år.

Alle afgrøder og husdyr ville forsvinde i denne periode. Verdens fødevarereserver ville hurtigt blive opbrugt. Alle, der ikke har søgt tilflugt i en selvforsynende bunker ville dø, men også den ledende elite i underjordiske bunkere ville være garanteret en smertefuld strålingsdød med kort forsinkelse, pga den radioaktive forurening af luften.

I kølvandet på mordet på Muhammad Gaddafi, hvor man med det samme forsøgte at komme videre gennem at få startet en krig imod Iran og Syrien, optrådte udenrigsminister Villy Søvndal som en statsmand ved klart at udelukke, at Danmark skulle deltage i en militær aktion mod Iran eller Syrien. Han gjorde det samtidig klart, at et sådant angreb ville få katastrofale konsekvenser. Efterfølgende er den danske regering kommet under hårdt pres for at fortsætte krigspolitikken, bl.a. gennem at gå med i ”Syriens Venner”, som har til formål at få Syrien til at gå op i røg gennem en borgerkrig. På lignende vis er de stadig mere omfattende sanktioner mod Iran ikke en måde at forhindre krig på, men en måde at forberede den. Den danske regering må i stedet anvende alle sine ressourcer på at forhindre en krig, der kan ende som 3. verdenskrig.

I atomvåbenes tidsalder kan og må krig ikke længere være en måde at løse konflikter på. Der må i stedet findes en diplomatisk løsning for enhver konflikt der måtte opstå.

I betragtning af den nuværende trussel, der potentielt set sætter menneskehedens eksistens på spil, rejser spørgsmålet sig for ethvert individ: Kan vi i tide få stoppet dette vanvid, og - sammen med Rusland og Kina – hellige os menneskehedens fælles mål og interesser?

Hjælp med til at uddele denne appel og tag initiativ til at afholde fortsatte demonstrationer.