Politiske omvæltninger i Europa sender chokbølger gennem USA.

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

16. april, 2012
LPAC udsendte følgende udtalelse mandag d. 16. April.


I en udtalelse offentliggjort den 14. april på LaRouchePAC.com, pegede Lyndon LaRouche på væsentlige begivenheder indenfor det transatlantiske fællesskab, der vil bidrage til to mulige udfald i nær fremtid. “Hvorvidt vor civilisation vil kollapse, hvilket er en mulighed, eller hvorvidt civilisationen vil komme sig, vil primært blive besluttet i Europa, inklusive Rusland, samt i USA”.

Han fortsatte med at sige, at det sidst nævnte udfald vil være afhængigt af, at man bryder med de nuværende nedadgående tendenser og erstatter dem med nye udviklinger og muligheder.
Det kommende præsidentvalg i Frankrig den 22. april kunne blive et sådant gennembrud, med den franske præsidentkandidat Jacques Cheminades stigende indflydelse. Under temaet: ”En verden uden City of London eller Wall Street, store infrastrukturprojekter for morgendagens samfund”, har Cheminade placeret sig prominent både i Frankrig og internationalt, og særligt med sine optrædener i bedste sendetid på de to store franske tv-stationer France 2 og TF1. Her diskuterede han sit program for at annullere ulovlige gældsposter gennem en Glass/Steagall-lovgivning og svarede på spørgsmål og hans sammenligning af USA’s præsident Barack Obama med [den første periode af] Adolf Hitlers [diktatur].

Den 8. april blev Cheminade endvidere den første franske præsidentkandidat, der afslørede Eurex-planen, som ville skabe nye finansredskaber til at spekulere imod franske statsobligationer. Det er mere end bare et valgkneb, men et angreb ”dirigeret fra City of London og Wall Street for at få Frankrig – og nationalstater i det hele taget – til at krybe for sig”. Cheminade fortsatte: ” Vort land er hverken hjælpeløst eller ubevæbnet overfor den forventede turbulens og bankernes krigserklæring mod Frankrig.

Han fortsatte med at belyse hvordan en Glass-Steagall bankseperation af kommercielle banker fra investeringsbanker ville være et forsvar mod den slags finansiel krigsførelse.
Ud over disse og andre politiske initiativer, så som forslaget om en Glass/Steagall-lov i Italien, har flertallet af europæiske regeringer fejlet med rationelt at håndtere eurokrisen, der truer med at bryde ud og igangsætte et transatlantisk, og til sidst, globalt finansielt sammenbrud.

Krisen accelererer nu, efter at den allerede udvidede ESFS-fond på 1 billion euro er opbrugt, spændingerne omkring ratificeringen af ESM, den stadig større sandsynlighed for at Spanien går i betalingsstandsning, den irske folkeafstemning den 31. maj om nedskæringstraktaten samt det græske valg d. 6. maj.

I fald Jacques Cheminade, med sin nuværende platform, skulle vise sig at blive en førende kandidat i Frankrig, bemærkede Lyndon LaRouche: ”Det vil have en effekt i Spanien. En effekt i Grækenland, Italien og Tyskland, de vil alle forandre sig.” En forandring af disse globale komponenter, i tandem med den retning Rusland er på vej mod efter valget i marts, vil have en umiddelbar effekt på USA. ”I en situation hvor kontrollen med det politiske system i Europa kollapser, vil det forårsage en chok-effekt internt i USA. Hadet mod det der foregår i USA, økonomisk m.m., gennemført af en række ledende - stadigvæk rationelle - personer, er således, at den kombination vil kunne ændre verdenssituationen”.

”Det kan også gå den anden vej”.

Den foragt, som den amerikanske befolkning har for Barack Obama, er vokset i den seneste uge.

Som et supplement til de vedvarende bestræbelser fra LaRouchePAC, indviede medieaktivisterne Alex Jones og Sean Stone Den Nationale Bevægelse for at Afsætte Obama. Fokusset var på Walter Jones’ resolution, House Concurrent Resolution 107: “Det er Kongressens opfattelse, at præsidentens brug af militær magt uden en forudgående og tydelig autorisation fra Kongressen, udgør grundlaget for en rigsretssag for kriminelt embedsmisbrug i henhold til Forfatningens artikel 2 stk. 4.

Der har også været en stigende aktivitet på internettet omkring LaRochePAC-artiklen ”fire dødsfald blandt Obamamodstandere er et bemærkelsesværdigt sammentræf”. Artiklen stiller spørgsmålstegn ved den statistiske sandsynlighed for, at fire af Obamas politiske modstandere pludselig dør i perioden mellem demokraternes konvent i august 2008 og marts 2012.