Nyhedsorientering juli 2012

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version
AttachmentSize
nyhed1207.pdf2.07 MB
Nyhedsorientering juli 2012

»Det dramatiske kup imod Tyskland og den fremtidige europæiske økonomi, som fandt sted på EU-topmødet den 28.-29. juni, kan meget hurtigt vise sig at være en pyrrhussejr. Den tyske forfatningsstol har foreløbig udsat Tysklands tiltræden til EMS og Finanspagten til en gang i august, idet domstolen vurderer, om en eventuel tysk deltagelse skal udsættes yderligere 9-12 måneder, mens man undersøger, om deltagelsen er i strid med forfatningen.

I kølvandet på topmødet, og offentliggørelsen af en bøde på 453 mio. dollars til den britiske storbank Barclays for at svindle med fastsættelse af LIBOR-renten, fandt desuden et særdeles unormalt politisk skifte sted i selve centret for det globale imperiale finanssystem. Begyndende med en leder i den førende britiske finansavis Financial Times den 3. juli er der nu prominente dele af det britiske oligarki og den britiske finansverden, der støtter Lyndon LaRouches og Schiller Instituttets krav om en Glass/Steagall-bankopdeling.«