Fra arkivet: Den menneskelige arbejdskraft: Husk præsident Kennedy

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

Af Lyndon H. LaRouche, Jr., den 11. august 2012

 

Siden præsident John F. Kennedy blev myrdet, har livsbetingelserne i vore Forenede Stater fulgt en nedadgående kurs med hensyn til udsigterne for menneskehedens udvikling på Jorden.

Der er nu, især efter "Curiositys" sejrrige rumfærd, i den seneste tid lagt øget vægt på missioner med henblik på forsvaret af menneskeliv på Jorden imod trusler fra objekter, der kan true dette menneskelige liv på Jorden. "Curiositys" nylige, strålende succesfulde landing på det forudbestemte område på Mars har ligeledes udløst en voksende bølge af optimisme med hensyn til menneskets evne til at organisere forsvaret af menneskeligt liv imod truende objekter i rummet i Jordens nærhed.

Den seneste udvikling har skabt en stærkt forøget entusiasme for menneskets muligheder for at fremskynde videnskabeligt arbejde, der på mange områder er vigtige for os på selve Jorden. Et nyt udbrud af storslået, videnskabeligt fremskridt kunne nu udløse en stor, voksende bølge af udbytterigt arbejde her på Jorden, såvel som i vort solsystem.

Opsendelsen af den store, videnskabelige triumf, "Curiosity", som har vækket forestillingsevnen til live i hele verden i denne uge, skal ses som enden på idéen om "ringe arbejde", både i USA og i verden som helhed i dag.

Den tendens, der har sneget sig ind i vore produktive borgeres liv, tendensen til at påtvinge en politik med ringere arbejde, er blevet til "den grønne sygelighed", der ødelægger beskæftigelsen og selve meningen med det arbejdende menneskes liv, som vi engang opfattede som den retmæssige fremtid, både for de amerikanere, der kæmpede og producerede for vor sejr i Anden Verdenskrig, og for disse borgeres efterkommere. Den amerikanske generation, der gik til spilde på grund af en forgæves krig og afhængigheden af narkotika, som de bragte med hjem fra Indokina, og den gradvise ødelæggelse, generation efter generation, af vores levestandard, sikkerhed, sundhedssystem og beskæftigelse af arbejdsstyrken, særligt under de to seneste amerikanske præsidentperioder, stiller i dag os alle over for den hæslige sandhed om den politik, der praktiseres i vor tid.

Spørgsmålet drejer sig her ikke blot om vore borgeres livsvilkår, uddannelse og arbejde i dag. Vor nations unge generation, særlig teenagers og endnu yngre børn, der er smidt ud på fortvivlelsens gader, er et vidnesbyrd om den forbrydelse mod menneskeheden, som vor regerings nuværende politik har påført nationen.

Spørgsmålet om vore borgeres og deres børns liv er ikke begrænset til vore egne livsvilkår. Den værste forbrydelse, der indtil i dag er blevet begået imod vor nations befolkning, er den voksende tendens af værdiløshed, som regeringens nuværende politik behandler vore borgere med i dag, og som hastigt forværres. Det alvorlige problem, vi nu står overfor, er ikke selve de nuværende livsvilkår; det værste er, at den nuværende politik forkaster den kendsgerning, at det virkelige kriterium for et meningsfuldt liv nu nægtes befolkningen med alle den nuværende regerings tiltag.

Med "Projekt Curiositys" nylige, sejrrige landing som eksempel på menneskelivets meningsfuldhed, fremhæves tydeligt den mest dyrebare værdi af alle: hvad er det for en fremtid, vi giver de nyligt fødte og deres efterkommere? Med hensyn til dette giver de seneste tre præsidenters embedsperioder et hæsligt billede af selveste meningen med det liv, som vor regerings nuværende politik i dag testamenterer til vore borgere og deres efterkommere.

Præsident John F. Kennedy, eksempelvis, forstod dette og vidste bedre.

Lad inspirationen fra landingen af "Curiosity" udgøre standarden for den menneskelige beskæftigelses sande patriotisme. Lad dygtighed, faglig dygtighed, færdigheder og videnskab endelig blive den standard, som vi sætter for et sandt, meningsfuldt livsforløb for alle vore borgere.