Vi må gøre en ende på begrebet »krigsførelse«!

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

EIR, den 22. marts, 2013

Tredive år efter, at præsident Ronald Reagan foreslog at gøre atomvåben »impotente og forældede«, er tiden kommet til at udslette hele idéen om krigsførelse. Det var det budskab, som Lyndon LaRouche kom med i sin webcast-åbningstale den 15. marts, og det fortjener den største opmærksomhed i dag. Vi citerer her:

»Vi må omgående have en anden politik for at øge sikkerheden for den menneskelige art. Og hvis vi ikke foretager os en sådan handlig nu, hvis vi fortsat lader hele denne økonomiske krise skride frem, som den i øjeblikket skrider frem, så må I være klar over, at USA befinder sig på randen af sammenbrud – en økonomisk sammenbrudskrise! Hele Europa er i færd med at opleve en sammenbrudskrise. Se på, hvad der skete i Grækenland; se på Spanien; se på Portugal; se, hvad der nu er ved at ske i Italien…«

»Se engang også på det vittigheds-show, der finder sted i området nær Asien. De myldrer ind og udvider operationen mod Syrien. De er idioter! Totale idioter! For det er den form for logik, som den situation handler om. Og hvis man kommer ind i en sådan situation, så vil man opdage, at der ikke er nogen, der kan vinde krigen; de taber alle sammen krigen, i fællesskab.«

»Tiden er kommet, hvor krig, eller almen krigsførelse som sådan, ikke længere er en mulighed for mennesker, der ikke er sindssyge, og for nationer, der ikke er sindssyge. Den tid er forbi. Hvis nogen går ind for handlinger, der går i retning af krigsførelse, skal de ganske enkelt fjernes fra deres embede, anbringes i fængsel et eller andet sted, hvor de ikke længere kan komme til at begå store, kriminelle handlinger.«

Men henvisning til tiltag, som toppen af det amerikanske militær og diplomatkorpset, inklusiv formand for den øverste generalstab, gen. Martin Dempsey, har indledt med henblik på at genetablere et samarbejde med Rusland, tilføjede LaRouche:

»Det, som denne gruppe mennesker har foreslået, er absolut nødvendigt, og de involverede personer er de rette personer. Det, vi må gøre, er, at vi må bringe alle disse førende nationer sammen, hvilket omfatter Kina – 1,4 mia. mennesker, det er ingen spøg, og Indien, mindst 1,1 mia. mennesker, det er heller ingen spøg. Tiden er kommet, hvor vi må genopbygge verden, ikke tilintetgøre den. Tiden er inde til at gøre en ende på det, der kaldes det oligarkiske system. Der er intet alternativ. Enhver, der ønsker at starte en krig, er kriminel, og sandsynligvis også sindssyg.«

»Vi kender Dronningens [Elisabeth II, -red.] standpunkt. Hun er kriminel efter min mening… Denne kvinde har kørt en kampagne med det formål at reducere befolkningstallet fra 7 mia. til i nærheden af 1 mia. mennesker, meget hurtigt. Det er hende, der har foreslået, at 6 ud af 7 mia. mennesker skal udryddes fra denne jord. Det er hende, der kontrollerer Obama; han er en idiot, grundlæggende set, når alt kommer til alt. Hun er repræsentant for de virkelig onde kræfter. Og ondskab, det er, hvis man foreslår at reducere befolkningstallet fra 7 mia. til omkring, slag på tasken, 1 mia., hvad er man så? I sammenligning med det er Hitler er bare ham, der bærer fanen!«

»Og derfor er tiden nu inde til at gøre en ende på begrebet krigsførelse. Der kan måske blive tale om politiaktioner, som vi må gennemføre, hvis nogen kommer med trusler. Men den eneste begrundelse for denne form for kamphandlinger er elimineringen af trusler – trusler mod den almene fred. Det kan godt lade sig gøre. General Dempsey symboliserer den type mennesker fra vort eget og fra andre lande, der forstår dette problem: Vi kan ikke længere have almindelig krigsførelse. De systemer, som vi har, tillader det ikke. Den menneskelige arts vilkår som sådan gør, at vi ikke kan tillade det.«

»Vi skal tage skridt til denne handling nu. Og enhver person i USA’s regering, der ikke er enig, skal omgående sættes fra bestillingen, mens der stadig er et USA at redde.«