Sundhed: Nedskæringspolitik tager livet af folk: Ny undersøgelse sammenligner 1930’erne med i dag

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

Den 30. april, 2013

 

Nedskæringspolitik tager livet af folk. Det er konklusionen i en ny bog med titlen »The Body Economic: Why Austerity Kills«, der udkommer i denne uge. Forfatterne er sociologidocent David Stuckler fra universitetet i Oxford og epidemiologen Sanjay Basu, der er ansat i et assistentprofessorat ved Stanforduniversitetet. Forfatterne sammenligner i deres undersøgelse situationen i Europa og Nordamerika med 1930’ernes store depression.

De rapporterer blandt andet, at der optrådte over 10.000 yderligere tilfælde af selvmord og en million tilfælde af klinisk diagnosticeret depression i USA og Europa efter finanskrakket fra 2007-08. Som den græske nyhedsportal enetenglish.com citerer, førte indgreb i programmet til forebyggelse af HIV, i programmer til bekæmpelse af narkotika og andre negative tiltag til en stigning i AIDS-tilfældene på 200 % siden 2011 i Grækenland. Dette fører forskerne til dels tilbage til en stigning i stofmisbruget, i betragtning af en ungdomsarbejdsløshedskvote på 50 %. Desuden oplever Grækenland nu sine første tilfælde af malaria, efter at programmerne til bekæmpelse af stikmyg var blevet skåret ned.

I rapporten hedder det også, at mere end fem millioner amerikanere (heraf 3 millioner i den arbejdsdygtige alder og yderligere 2 millioner andre) havde mistet deres ret til sygeforsikring i den seneste tid. I Storbritannien skal mere end 10.000 familier være blevet tvunget ud i hjemløshed gennem regeringens nedskæringspolitik.

Til dette sagde David Stuckler: »Vor politik må tage de alvorlige og i nogle tilfælde dybtgående sundhedsmæssige konsekvenser med i betragtning«. »Den anrettede skade omfatter udbrud af HIV og malaria, mangel på livsvigtige medikamenter, tab af retten til sundhedsforsikring og en epidemi af alkoholmisbrug, depressioner og selvmord, der kunne være undgået. Nedskæringer har forfærdelige følger.«

Dette bliver særlig klart demonstreret af det seneste selvmord i Grækenland: Costas Jogias, 70 år gammel, en kioskejer fra Volas, blev den 27. april fundet hængt i sit hjem. Han stiftede »Borgerbevægelsen for Håb«, hvis medlemmer sidste oktober marcherede 324 km fra Volos til Athen for her at demonstrere imod Trojkaens brutale nedskæringer. Jogias var også præsident for Foreningen af Kioskejere i Volos og Foreningen af lokale Købmænd.

I en særskilt undersøgelse, som bloggen Keeptalkinggreece.com rapporter om, dokumenterede dr. Christoulous Stefanadis, kardiologiprofessor ved Athens universitet, sammenhængen mellem stigningen af alvorlige hjerte-kredsløbssygdomme på 20 % i løbet af de seneste to år og den brutale nedskæringspolitik og det økonomiske sammenbrud. Således var tallet for tilfælde af forhøjet blodtryk steget. En ud af seks patienter med højt kolesterolspejl har imidlertid ikke længere råd til at betale for ordineret medicin og bliver derfor ikke længere behandlet. Stefanadis gør stress på arbejdet, arbejdsløshed og depressioner ansvarlig for stigningen i tilfældene.

Som forfatterne til den førstnævnte undersøgelse, Stuckler og Basu, imidlertid på basis af deres data kunne vise, skete der, efter finanskrakket og den derpå følgende økonomiske udmattelsesfase i 1930’ernes USA, det stik modsatte under Franklin D. Roosevelts New Deal: Den offentlige sundhedsforsorg blev forstærket. Forfatterne dokumenterer, at hver 100 dollar givet ud under New Deal rent statistisk resulterede i 20 færre dødsfald pr. 1000 nyfødte, fire færre selvmord pr. 100.000 mennesker og en nedgang på 18 dødsfald p. g. a. lungebetændelse pr. 100.000 mennesker. »Det, vi slutteligt viser, er: Det er ingen uafvendelig konsekvens, at befolkningens sundhedstilstand må forværres efter økonomiske recessioner. Det er en politisk beslutning«, sagde Sanjay Basu i en erklæring ved bogens offentliggørelse.

Om denne politiske beslutning handler det i dag: Slut Dem derfor til vor mobiliseringskampagne mod globaliseringens bankerotte, britiske finansimperium, for en Glass/Steagall-bankopdeling og et nyt kreditsystem for suveræne nationer, til økonomisk opbygning og udvikling i Roosevelts ånd. Det er virkelig et spørgsmål om liv eller død!