USA og EUROPA: Ungdomsarbejdsløshed – Det britiske imperiums nye koncentrationslejre

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

Af Dennis Small, den 2. maj, 2013

 

Lige bortset fra anvendelsen af gasovne er en af de mest »effektive« måder at ødelægge en nation på og slå befolkningen ihjel at forårsage en tårnhøj ungdomsarbejdsløshed. Det ødelægger en potentiel fremtidig, produktiv økonomi. Det medfører et stigende narkotikamisbrug, en nedgang i sundhedstilstanden og en eksplosiv stigning i kriminelle handlinger, inklusiv epidemier af sindsforstyrrede selvmord og drabshandlinger. Det udgør de perfekte betingelser for rekrutteringen af terrorister. Og frem for alt fører det til en udbredt kulturpessimisme, der altid har dannet grobund for fascisme og understøttet en succesfuld affolkningspolitik – som den politik, der er blevet promoveret af Det britiske Imperium, fra Thomas Mathus, over Bertrand Russel og frem til Prins Philip og Dronning Elisabeth i egen høje person.

I Europa har ungdomsarbejdsløsheden (16-24 år) overskredet 50 % af arbejdsstyrken i både Grækenland og Spanien – to af de førende ofre for den politik, som er dikteret af den berygtede Trojka (Den europæiske Centralbank, EU-kommissionen og Den internationale Valutafond). I Cypern og i de fem såkaldte »PIIGS«-lande; Portugal, Irland, Italien, Grækenland og Spanien, er ungdomsarbejdsløsheden mere end fordoblet mellem 2008 og 2012. I Grækenland var tallene 22,1 % i 2008 og 55,3 % ved udgangen af 2012. I Spanien: 24,6 % (2008); og så i 2012, 53,2 % (og steg yderligere til 57 % første kvartal af 2013). Irland: mere end en fordobling, fra 13,3 % til 30,4 %. Dette falder sammen med perioden for Det britiske Imperiums »løsning« på den finansielle nedsmeltning i 2008: redningspakker, der skaber hyperinflation, til deres banker, parret med fascistisk nedskæringspolitik for befolkningen, som det er blevet gennemtvunget af marionetter som Barack Obama, Tony Blair og slige folk.

Kort, der sammenligner ungdomsarbejdsløsheden i Europa, giver et billede, der i endnu højere grad henvender sig til sanserne.

I 2008 var der »kun« seks europæiske lande, hvor ungdomsarbejdsløsheden nåede op på 20 % eller derover: Spanien, Grækenland, Kroatien, Italien, Portugal og Sverige. Ingen af landene kom over 25 %. Men ved udgangen af 2012 var antallet af lande med en ungdomsarbejdsløshed højere end 20 % tredoblet til 19! Fire lande ligger mellem 30-40 % (Portugal, Italien, Slovakiet og Irland); tre ligger over 40 % (Grækenland, Spanien og Kroatien). Den økonomiske fascismes flodbølge fejer tydeligvis atter ind over Europa. (Tallene er baseret på de officielle oplysninger fra Eurostat, EU-kommissionens Statistiske Kontor.)

I USA, den anden del af det bankerotte, transatlantiske finanssystem, ser det, med Obama-regeringens politik, ikke bedre ud. Siden 2008 er den reelle ungdomsarbejdsløshed steget med næsten 50 %, fra anslået 23,8 % (2008) til 34,6 % (2012). (I denne beregning har vi lagt de personer, der ikke længere søger arbejde og derfor ikke fremkommer i statistikken, til de officielle, notorisk lave, offentlige tal, såvel som også de personer, der deltager i obligatoriske deltids-arbejdsprogrammer, er medregnet.)

Tilbage i 2008 var der »kun« tre stater med en reel ungdomsarbejdsløshed på 30 % eller derover: Michigan (34 %), Rhode Island (31 %) og Californien (30 %). Men i første kvartal af 2013 havde håbløsheden bredt sig til at omfatte 60 % af staterne i unionen: 30 stater plus District of Columbia havde en reel ungdomsarbejdsløshed på 30 % eller derover. Af disse nåede fem op over 40 % (Nevada 42,6 %, Illinois 41,7 %, Mississippi 41,2 %, Californien 41,2 % og North Carolina 40,4 %); andre 11 stater ligger på mellem 35-40 %.

Bør vi ikke gøre, som Franklin Roosevelt gjorde, og standse fascismens flodbølge med Glass/Stegall-loven og hermed forbundne økonomiske forholdsregler – før det er for sent?