Fare for generel krig på grund af en mislykket præsident

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

Den 10. maj, 2013

Til Kerry’s tirsdagsaftale i Moskva om at støtte forhandlinger mellem Assad-regeringen og de syriske »oprørere« bemærkede økonomen Lyndon LaRouche torsdag, at Kerry’s opførsel i Moskva er en sandsynlig refleksion af den kendsgerning, at selv briterne ved, at Obama er ved at gå ned og vil tilpasse sig herefter. Kerry er en opportunist, der vil skifte side på baggrund af en fornemmet forskydning i magtbalancen.

I søndags var vi, som det direkte resultat af de israelske angreb, på randen af en regional og sandsynligvis også generel krig. Der var tydeligvis enighed i fornuftige kredse i USA, Rusland og andre steder om, at dette måtte stoppes. Israels opførsel med at løbe risikoen for en sådan krig var mere end dum.

Dette markerer en forandring. Om noget, bortset fra et påskud, så er det en signifikant forskydning, og denne forskydning hænger samen med den mislykkede præsident. Og under disse betingelser er der fare for en generel krig, især p. g. a. den måde, israelerne er blevet involveret i det her. Og enhver, der ønskede at vinde en krig, deres idé om, hvad de måtte vinde er, tror jeg, noget tvivlsom.

Vi er nødt til at få Obama væk for at kunne gennemtvinge en plan for en løsning af denne krise, der er kommet ud af kontrol. Benghazi-høringerne og eftervirkningerne bør ses ud fra det standpunkt, at det nu er næsten umuligt at lægge en dæmper på fremdriften hen imod repræsentant Wolf’s HR 36-forslag om oprettelse af en udvalgt komite for at komme til bunds i Benghazi-gate. Dette kan bringe Obama til fald, og det er, hvad vi behøver for at tvinge den fulde løsningsplan igennem. Vi behøver en dybtgående ændring af den amerikanske politik, og det betyder, at Obama må fjernes fra embedet. I modsat fald vil der ikke være noget USA. Wall Street må »pænt ofres«.

Dette er en meget vanskelig situation. Briterne kan ty til desperate handlinger for at sprænge tingene i stykker, og vi må altid være opmærksom på denne fare.

I mellemtiden kommer der netop rapporter ind om 68 LaRouchePAC-aktivisters mobilisering for Glass-Steagall i Washington, samtidig med, at et betydeligt antal også havde aktioner i forskellige delstatshovedstæder. Det var et »reality check« for medlemmer og funktionærer i Kongressen, såvel som også samtidig en hurtig opgradering af disse aktivister, af hvilke mange trådte frem som kompetente talsmænd under ild.

LaRouche kommenterede: »Det, vi har gjort som organisation – som en organisation, ikke som en flok (en vigtig skelnen) -, er, at vi har organiseret fremlæggelsen af en idé, hvis tid er kommet.«

 

Kilde: www.larouchepac.com