Dansk Glass-Steagall resolution

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

Glass/Steagall bankopdelings resolution

 

_______ (organisationens navn) har i dag vedtaget at opfordre det danske folketing til at vedtage lovgivning, som indfører en bankopdeling mellem normal ind- og udlånsaktivitet og investeringsbankaktivitet, som det fandt sted under Glass/Steagall-lovgivningen i USA, der blev vedtaget under præsident Roosevelt i 1933. Denne lovgivning forhindrede normale sparekasser, banker og deres holdingselskaber i at investere i aktier, garantere værdipapirudstedelser eller investere i eller garantere handel med derivater [spekulative finansinstrumenter]- og forhindrede dermed at skatteyderne måtte yde hjælpepakker på hundreder af milliarder kroner for at redde finansielle institutioner.