Sundhed og Sociale Forhold: UNICEF-tal for Grækenland viser, under Trojkaen er ingen tryg

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

24. maj, 2013

I Grækenland kommer der fortsat nye rapporter om forbrydelser mod menneskeheden, især vedr. kvinder og børn.

På tærskelen til et fremstød for at rejse midler til at vaccinere græske børn offentliggjorde den græske afdeling af De forenede nationers børnefond (UNICEF) en bidende rapport om børns voksende lidelser i Grækenland. Rapporten, der har titlen »Børns tilstand i Grækenland 2013«, siger, at iflg. data fra 2011 er 597.000 børn omfattet af »fattigdom eller social udstødning«, dvs. 30,4 %, hvilket er en stigning på 9,1 % i forhold til 2010, hvor 465.000 levede i fattigdom. Tallet for børn, der lever i familier karakteriseret af fattigdom, inklusiv arbejdsløse forældre, sprang fra 12.000 børn i 2010 op til 69.000. Hele 16,4 % af alle mindreårige lever i familier med »alvorlige materialistiske afsavn«, omfattende 322.000 børn, hvilket repræsenterer en stigning på 89.000 børn, eller 38,2 %, mellem 2010 og 2011. Den tilsvarende stigning fra 2010 til 2011 for børn i alderen 6-11 nåede op på 46,7 %.

Børnenes helbred er blevet påvirket af sundhedssystemets sammenbrud, dårlig ernæring og den voksende sult. Andelen af familier med børn under fattigdomsgrænsen, der ikke kan få kød, fisk, kylling, eller ernæringsmæssigt tilsvarende grøntsager dagligt, steg til 44,3 % for 2011 fra 21,6 % i 2010.

Under »børns ret til udvikling« er det største problem den dramatiske stigning i ungdomsarbejdsløshed. Den tid, der er mellem uddannelse og arbejdsmarkedet og beskæftigelse af unge mennesker afviger signifikant fra andre EU-lande. UNICEF påpeger, at ungdomsarbejdsløsheden for aldersgruppen 15-24 var 55,3 % i 2012 og 64,2 % i februar 2013, og højere endnu for børn i aldersgruppen 15-18, 61,3 % i 2012, en stigning i forhold til året før på 73,2 %.

Ikke overraskende har der været en stigning i ungdomskriminalitet mellem 2010 og 2011 på 53,4 %, mens vækstraten for kriminelle mlm. 9-13 er 58 %.

Grækenlands Nationale Center for Social Forskning (EKKE) rapporterede, at prostitutionen i Grækenland er steget med 150 % siden krisens start; en anden undersøgelse rapporterer, at vold i hjemmet mod kvinder er steget med 47 % og er direkte relateret til de barske økonomiske vilkår, som er blevet påtvunget befolkningen, især arbejdsløshed blandt mændene. Undersøgelsen, der er udført af Selskabet til Forskning af Menneskelig Seksualitet (Emas) og Institut for Menneskestudier, har titlen »Krisen i Grækenland og Memorandaet« og er baseret på en kortlægning af 600 mænd og 400 kvinder. Verbale overgreb er den mest almindelige form for mænds vold mod kvinder (72 %), efterfulgt af økonomisk afpresning (59 %), seksuel ydmygelse (55 %), fysisk vold med slag (23 %), voldtægt (18 %) og påføring af fysisk skade (8 %). Omtrent 44 % af de mænd, der udviste voldelig adfærd imod deres partner, var arbejdsløse, 39 % havde økonomiske vanskeligheder og kun 17 % var finansielt stærke.