INTERNATIONALT: Er du Imperiets slave?

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

EIR’s lederartikel, 31. maj, 2013

 

Fortæl en person i den industrialiserede verden i dag, især i De forenede Stater, at han eller hun er en slave under Det britiske Imperium, og han eller hun vil højlydt protestere: »Nej, jeg er et selvstædigt individ, der frit træffer mine egne beslutninger. Jeg tror ikke på ’konspirationsteorier’. Det kan godt være, det går dårligt, men ikke så dårligt.«

Jamen, når man iagttager vore medborgeres daglige liv, hvor de tilpasser sig de »praktiske« alternativer, som serveres for dem, burde virkeligheden være åbenlys. De før så stolte borgere er virkelig det britiske finansimperiums slaver, der har dømt deres nationer til degeneration og død.

Som verdens største frihedskæmpere – f. eks. Frederick Douglass – vidste, så er den værste form for slaveri ikke den, hvor man har kæder om anklerne. Det er snarere den, hvor man har skyklapper for ånden, som individet ofte ivrigt tager imod: accepten af en forudbestemt vifte af valg, uden nogen sans for ansvaret for at bestemme, i hvilken retning samfundet som helhed skal udvikle sig. Dette slaveri kan påtvinges ved at nægte individerne uddannelse, men den mest ondskabsfulde måde er ved at ødelægge sindets evne til kreativ koncentration og ved dyrkelsen af de dyriske instinkter, som er grådighed og begær, (for slet ikke at tale om de åndsødelæggende, narkotiske midler, et af Imperiets varemærker).

Og således er Det britiske Imperium i dag, med den imperiale Dronning som sit centrum, »usynligt« for flertallet af Jordens befolkning, der er besatte af livets »her-og-nu«. Indfanget i øjeblikkets jagt på nydelser fra dag til dag, eller endda den blotte overlevelse, vil folk ikke se på de institutioner, der skaber de omgivelser, som de lever i, og bestemmer de valg, som de kan træffe. De vil ikke se på den kæde af årsag og virkning, der skjuler sig lige under overfladen.

Og dog er dette globale finansimperium, hvis ansigt er Dronningens, til stede overalt. Det skaber de »markeder«, der i dag dikterer, at nationer må underkaste sig pengenes magt, snarere end at investere i at forsørge deres borgere. Dets karteller afgør, at fødevareproduktionen skal reduceres, og at infrastrukturprojekter skal aflyses. Dets »miljø«-organisationer, med Prins Philips Verdensnaturfond i spidsen, infiltrerer regeringer og internationale organisationer, med det formål at håndhæve mordet på livsreddende teknologier, fra nuklear fission og fusion til medicinsk forskning og rumvidenskab, med det formål at reducere verdens befolkning.

Slavetilstanden er naturligvis mest åbenbar i imperiets tidligere kolonier, som dem i Afrika, der, på trods af nominel uafhængighed, fortsat er dømt til den underudvikling, der frembringer massehungersnød, overhåndtagende sygdomme og krige. Den samme underdanighed er i stigende grad ved at blive påtvunget det europæiske kontinent, alt eftersom traktataftaler, der hamres igennem de nationale parlamenter, ribber regeringer for enhver magt til at gå op imod den overnationale Europæiske Union – som i sig selv regeres af finansmarkederne, der kontrolleres fra City of London.
I dag er Det britiske Imperium ved at lukke sig omkring sit primære mål, De forenede Stater.

Vil amerikanske patrioter vågne og kaste dette slaveri af sig? Vil vi erkende, på linje med vore helte, som Alexander Hamilton og Franklin D. Roosevelt, at Det britiske Imperiums finansielle kontrol, med sin erklærede mission, folkemord, er en dødbringende trussel mod menneskehedens værdighed og overlevelse, en trussel, der må bekæmpes for enhver pris. Hamilton definerede Den amerikanske Revolution som et oprør mod det slaveri, der blev påtvunget alle amerikanere – og det samme er den frihedskrig, som vi må udkæmpe og vinde i dag.