Dronningens bail-in-politik: Planen er folkemord

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

29. maj, 2013

I sin diskussion med LPAC-Komiteen for Politisk Strategi den 27. maj gentog Lyndon LaRouche flere gange: »Man må se på størrelsen af den gæld, som de taler om i dette Dodd-Frank-argument … Hvis man ser på størrelsen, ville der praktisk talt ikke være noget menneske tilbage i USA eller Europa, efter at man har taget Dodd-Frank i brug.«

Ved et blot overfladisk studie af den størrelsesorden, der er tale om, demonstreres LaRouches pointe, at Dronningen af Englands plan er folkemord, og intet mindre.

EIR vurderer, at den totale mængde af udestående derivater internationalt faktisk beløber sig til ca. 1,4 tusind billioner dollar i dag – omtrent dobbelt så meget, som bankerne har indrømmet at ligge inde med, og som BIS indrømmer. Hertil kommer yderligere ca. 200 billioner dollar globalt i aktier, obligationer og andre finansinstrumenter, hvilket bringer det totale beløb på globale, finansielle aggregater op på ca. 1,6 tusinde billioner dollar. Derivater udgør således næsten 90 % af alle finansielle aggregater.

Eftersom Dodd-Frank og andre love i USA og Europa placerer disse derivater først i rækken af udbetalinger under en nedsmeltning, så overvej engang implikationerne.

Det totale, akkumulerede beløb af den kvantitative lempelse, der fortløbende blev udstedt af transatlantiske banker fra slutningen af 2012, kommer op på ca. 4,5 billioner dollar. Med den hastighed, hvormed yderligere kvantitativ lempelse nu kommer fra USA, Storbritannien, Den europæiske Union og Japan, vil det totale beløb komme op på ca. 11 billioner dollar ved slutningen af 2014. Hertil kommer, at bail-in i stil med den »cypriotiske skabelon« ville skrive sig for tyveri for yderligere ca. 7 billioner fra indskydere (også kaldet »kreditorer uden sikkerhed«) i den transatlantiske sektor. I alt ville det beløbe sig til ca. 18 billioner dollar.

Det er lidt over 1 % af den totale, globale spekulationsboble! Tror man virkelig, at et tyveri på 18 billioner dollar har nogen chance for at holde en boble oppe, som er 100 gange så stor? Selvfølgelig ikke.

Men det, som plyndring i den størrelsesorden kan gøre, særdeles effektivt, er at slå befolkningen og den fysiske økonomi i USA, Europa og det meste af den øvrige verden ihjel. Bare i perioden 2008-2012 steg ungdomsarbejdsløsheden allerede til det dobbelte på begge sider Atlanten med alt, hvad det indebærer for disse nationers fremtid. Hvad vil der ske i takt med, at plyndringen mangedobles, som er den britiske plan? Folkemord. Det er vigtigt yderligere at bemærke, at Dodd/Frank-bail-in-instrumentet ikke er tiltænkt at være en erstatning for de store 2008-bailouts. Den markedsføres som en måde at forhindre fremtidige bailouts, men det er en løgn, som resten af propagandaen omkring Dodd-Frank. Man ser ikke en afmatning af kvantitativ lempelse eller af regeringens overtagelse af bankgæld, vel? »Selvfølgelig ikke«, kommenterede Lyndon LaRouche i dag. Det er planen, at både »bail-in« og »bail-out« skal fortsætte samtidigt, og meningen med dem begge er at camouflere denne politiks virkelige hensigt, nemlig Det britiske Imperiums folkemord, sagde LaRouche. »Hvis man vil være ærlig, så indrømmer man denne kendsgerning,«, sagde LaRouche.