Putin: Ethvert forsøg på at påvirke udfaldet i Syrien med magt vil mislykkes

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

5. juni, 2013

Den russiske præsident, Vladimir Putin, bekræftede Ruslands modstand mod ethvert forsøg på at anvende magt for at påvirke udfaldet i Syrien. Putins udtalelse faldt på en pressekonference den 4. juni i Jekaterinburg som afslutning på topmødet mellem EU og Rusland. Herman von Rompuy, præsident for Europarådet, og Jose Manuel Barroso fra EU-kommissionen talte også på pressekonferencen.
Præsident Putin, der var konferencens vært, sagde: »Under udvekslingen af synspunkter om aktuelle, internationale spørgsmål har vores opmærksomhed været rettet mod Syrien. Vi har gentaget Ruslands standpunkt, at ethvert forsøg på at påvirke situationen ved magtanvendelse gennem direkte militærintervention er dømt til at mislykkes og vil uvægerligt få alvorlige, humanitære konsekvenser.«
Som svar på spørgsmål om Rusland har leveret S-300 luftforsvarsmissiler til Syrien bekræftede Putin, at der er en sådan aftale mellem Rusland og Syrien, men at den på nuværende tidspunkt endnu ikke var opfyldt:
»For så vidt angår de russiske leverancer må jeg minde om, at russiske våbenforsyninger til Syrien sker på baggrund af gennemskuelige, internationalt anerkendte kontrakter. De krænker ikke internationale normer og implementeres fuldt og helt under international lov. Med hensyn til S-300-systemet, så er det et af de bedste luftforsvarssystemer i verden, hvis ikke det bedste; det er sandsynligvis det bedste. Det er selvfølgelig et kraftigt våbensystem, og vi ønsker ikke at ødelægge balancen i området. Kontrakten blev indgået for adskillige år siden, men er endnu ikke blevet implementeret.«