Censur i krigstider?

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

7. juni 2013

Enhver, der leder efter bevis til støtte for Lyndon LaRouches påstand om, at verden står og vipper på kanten af Tredje Verdenskrig, ville gøre klogt i at se på, i hvor høj grad der for tiden udøves censur i militærstil i USA’s, og ligeledes i en stor del af Vesteuropas, medier. Denne censur fjerner fra de større nyhedsmedier de elementer i det internationale, strategiske billede, der burde få amerikanere til at kræve en omgående ændring af den amerikanske politik, især over for Syrien, hvor den har sat os på en kurs med frontalt sammenstød med Rusland, og sandsynligvis også Kina: atomkrig.

Eksemplet med interviewet med general i flyvevåbnet, Philip Breedlove, der blev indsat som de allieredes øverste NATO-kommandant den 13. maj, er slående. Under et besøg på det amerikanske flådehovedkvarter i Napoli, Italien, talte han med Stars and Stripes og advarede her om konsekvenserne af at etablere en flyveforbudszone over Syrien. »Det er rent ud sagt en krigshandling, og det er ingen bagatel«, sagde han.

Generalen fortsatte: »Jeg ved, det lyder barsk, men det, jeg altid siger til folk, når de taler med mig om en flyveforbudszone, er … at man grundlæggende set starter en krig mod den nation, for man bliver nødt til at gå ind og rent kinetisk neutralisere deres luftforsvarssystemer.«

Har du set det i de »større« medier? Der var åbenbart ikke plads mellem alle interviewene med de jihadistiske »frihedskæmpere« og den gale senator John McCain til, at man kunne citere den øverste kommandant over de vestlige styrker, hvis vurdering gik i modsat retning. For at få denne rapport ville man være nødt til at læse Stars and Stripes, LaRouchePAC’s hjemmeside, eller rapporter fra den iranske Tv-presse.

Naturligvis er general Breedlove ikke den første, prominente, amerikanske militærleder, der fremkommer med sådan en advarsel. Tidligere forsvarsminister Robert Gates og nuværende generalstabschef, general Martin Dempsey, har faktisk sagt det samme. Og deres udtalelser er generelt også blevet fejet ind under gulvtæppet.

Ligeså skammelig har tilsløringen af de jihadistiske, syriske oprøreres sande karakter og magt været. Men der er nu mindst tre kilder – officielle FN-folk, tyrkiske embedsmænd og syrerne -, der rapporterer om bevis for, at det er oppositionsstyrkerne, der er i besiddelse af eller bruger saringas; i et tilfælde fandt man hele to kilo i deres besiddelse! Men igen her ville det være vanskeligt at finde nogen som helst, endsige fremtrædende, omtale af denne kendsgerning i de større, vestlige medier.

Selv de hårrejsende historier om de jihadistiske soldater, der begår oprørende grusomheder og reklamerer med det i videofilm, gør sig kun fortjent til kortfattet omtale midt i en spærreild af romantiseret propaganda om de fanatiske kæmpere – de samme, der faktisk jager kristne bort, ødelægger religiøse helligdomme og udfører selvmordbombeangreb al-Qaeda-stil.

De, der spekulerer i krig, kontrollerer selvfølgelig vore medier og udøver fortsat kontrol over informationerne, så USA’s indblanding i en international konflikt – inklusiv med Kina – synes uundgåelig.

Vi kan selvfølgelig ikke standse det ved at gøre indsigelse imod medierne. De er slet og ret redskaber for det finansielle imperium, som er opsat på sin dagsorden om folkemord, og som naturligvis forsøger at undertrykke enhver eksisterende opposition.

Den form for opposition, der har den stærkeste virkning, er at falde dem i flanken – Glass/Steagall-flanken! Det britiske redskab Obama er allerede svækket af skandaler, hvilket er en hjælp. Nu gælder det om at levere dødsstødet: Vedtag Glass-Stegall i USA i juni måned! Stop udviklingen hen imod verdenskrig!