RESOLUTION, SAN FRACISCO-KONFERENCE: Et nyt, internationalt kreditsystem i traditionen efter Hamilton

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

Denne resolution blev antaget af Schiller Institut-konferencen: »Et nyt paradigme for menneskeheden: Den anden, amerikanske Revolution«, i San Francisco, USA, den 29. juni, 2013. Resolutionen vedtoges ved en mundtlig afstemning.

 

Verdens totalt overforgældede finanssystem er så sårbart, at det kunne fordampe når som helst, ligesom en supernova. Hellere end at indrømme, at deres monetaristiske system med højrisikospekulation er bankerot, har finansoligarkiet til hensigt at lægge byrden på befolkningen gennem den såkaldte »bail-in«-politik! Det er deres plan at foretage en »barbering« af realøkonomien og levestandarden, med millioner af menneskers død til umiddelbar følge, og de kræver nu åbenlyst en tilbagevenden til fascistiske regimer, ligesom i 1930’erne.

Vi forpligter os derfor til at mobilisere til fordel for en national kampagne, der kræver, at Den amerikanske Kongres omgående gennemfører Glass-Steagall, nøjagtig, som Franklin D. Roosevelt gjorde i 1933.

Vi lover ligeledes højtideligt at genoplive principperne fra Den amerikanske Forfatning og Uafhængighedserklæringen ved at indlede, i dag, Den anden, amerikanske Revolution, og ved at forpligte os til at atter at forvandle Amerika til en Håbets Bavn og et Frihedens Tempel, idet vi skaber en alliance af fuldstændig suveræne nationalstater i traditionen efter John Quincy Adams, og etablerer fundamentet for ægte fred gennem udvikling.

Gennemførelsen af Glass-Steagall er det første, uundværlige skridt! Vi opfordrer derfor alle borgere til at gå med i bevægelsen for at etablere denne lov, så vel som et nyt, internationalt kreditsystem, med Alexander Hamiltons amerikanske kreditsystem som model, ikke blot for USA, men for hele verden, således, at hele verden atter kan blive til at leve i.