Flemming Meyer, landstagmedlem i Schleswig-Holstein, og formand for SSW opfordrer Den amerikanske Kongres til at vedtage en Glass-Steagall bankopdeling

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

Flemming Meyer, landstagmedelem i Schleswig-Holstein, og formand for SSW (Südschleswigscher Wählerverband), som repræsenter den danske mindretal sendt følgende personlig brev til Den amerikanske Kongres i forbindelse med LaRouchePAC's aktionsuge for Glass/Steagall-bankopdeling og til den danske folketing:


"Undertegnede opfordrer Folketinget/Den amerikanske Kongres til at vedtage lovgivning, som indfører en bankopdeling mellem normal ind- og udlånsaktivitet og investeringsbankaktivitet, som det fandt sted under Glass/Steagall-lovgivningen i USA, der blev vedtaget under præsident Roosevelt i 1933.

Denne lovgivning forhindrede normale sparekasser, banker og deres holdingselskaber i at investere i aktier, garantere værdipapirudstedelser eller investere i eller garantere handel med derivater [spekulative finansinstrumenter] – og forhindrede dermed at skatteyderne måtte yde hjælpepakker på hundreder eller tusinder af milliarder kroner for at redde finansielle institutioner. En lovgivning i denne ånd må umiddelbart gennemføres i USA, Danmark og andre nationer."