Befolkningsreduktion: EU er det bedste system for folkemord siger medforfatter til »Grænser for vækst«

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

 

EIRNS, 17. juli 2013 – Jørgen Randers[1], medforfatter til »Grænser for vækst«-rapporten fra 1972, har udtalt, at Den europæiske Union er det bedste system til at frembringe folkemord. Randers, hvis seneste bog: »2052: En global prognose for de næste 40 år« blev udgivet før det årlige topmøde i Rio i 2012[2], gav den 16. april et interview til det ugentlige magasin Corriera Della Sera, hvor han sagde, at demokratiet har fejlet med hensyn til udfordringerne med klimaforandringer, og at et autoritært system er nødvendigt.

»Det bedste system, jeg kender til at tvinge borgerne til at gå den hårde vej, er EU-Kommissionen, et ’elitokrati’ bestående af meget kompetente folk, der ikke er kontrolleret af Det europæiske Parlament, og som gennemførte lovforslag, der helt sikkert aldrig ville være blevet gennemført af et enkelt, demokratisk valgt, nationalt parlament. Dette elitokrati har været en ledende kraft i forhandlingerne om klimaforandringer.« Randers lovpriser teknokratiske løsninger, såsom Monti-regeringen i Italien (et produkt af EU-Kommissionen), for deres evne til at foretage hurtige beslutninger, »selv med høje umiddelbare omkostninger.« Den italienske statsminister Mario Montis »moderne teknokratiske regering er som det gamle Rom, der blev regeret i nødsituationer af midlertidige diktaturer.« Her tilføjer intervieweren det springende punkt: »Indtil Julius Cæsar blev diktator på livstid.«

Randers appellerer til ungdommen om, at de skal være »villige og klar til at spille deres rolle, som også betyder at betale højere skatter og støtte en stærk, teknokratisk regering, som kan handle med ud fra et langtidsperspektiv. Og endelig, så bør de få så få børn som muligt, specielt i industrialiserede lande, hvor et barn i gennemsnit forbruger 40-60 gange så mange ressourcer og energi, end et barn i Indien.« Atter er Italien model for Randers, ikke af tilbøjelighed, men på grund af økonomiske trængsler. Italien, siger han, »har den laveste fødselsrate i verden (1,3 barn pr. kvinde), ikke, fordi italienere er mere demografisk bevidste, men fordi de i de sidste 20 år har skabt et samfund, hvor det er helt umuligt for en kvinde både at have et barn og et arbejde. På en vis og rationel måde har italienske kvinder besluttet sig for at arbejde. Og for at være helt ærlig, så giver det mig store håb for fremtiden,« siger folkemorderiske Randers.

Men sluttelig indrømmer Randers, at han er dybt deprimeret, fordi opskrifter på folkemord ikke har megen opbakning. Da han var underdirektør for WWF International i 90'erne, oplyser han, havde WWF 5 millioner medlemmer, 1 % af befolkningen i de rige lande. »Jeg troede, at det ville være nemt at øge det procenttal. Tyve år senere steg det til bare 1,5 %. Sandheden er, at flertallet af befolkningen ikke er interesseret. Det er hårdt at indrømme det, men som 67-årig må jeg foretage en vurdering.«[1] For yderligere snavs/baggrund om Randers, se to artikler fra EIR i larouchepubs arkiv: En om hans 2052-rapport, af Marcia Merry Baker, 11. maj, 2012; og en fra da han var i Washington for at mobilisere til Rio-konferencen, EIR 1992, 15. maj 1992

[2] Se også: http://larouchepac.com/node/22634