Stop 3. Verdenskrig: LaRouche: »Ingen militæraktion i Syrien; faren for termonuklear krig for alvorlig«

Printervenlig versionPrintervenlig versionSend by emailPDF versionPDF version

LaRouchePAC, 29. august, 2013:

1. Ethvert amerikansk angreb mod Syrien kan potentielt set udløse en større krig, der kunne føre til en termonuklear krig og udslettelse. Denne trussel er så alvorlig, at alle andre overvejelser, der måtte tale for en amerikansk militæraktion mod Syrien, må afvises på grund af denne overhængende fare. Enhver påstand om, at regeringen har en »forståelse« med Rusland og Iran for at forhindre en sådan eskalering, må afvises som upålidelig, især, når den vejes op imod truslen om, at en militæraktion kan føre til en verdenskrig og den sandsynlige anvendelse af termonukleare våben.

2. Begivenhederne i Syrien skal anskues ud fra det synspunkt, at den nuværende verdensorden domineres af et imperiesystem med historiske rødder i Europa, der går tilbage til plyndringen af Troja og fremvæksten af Det romerske Imperium. Europas sygdom, der har overlevet frem til i dag i form af det moderne, anglo-hollandske, globale, monetaristiske system, er den dominerende vane i verden. Det er offentligt kendt, at det britiske monarki promoverer en politik, der går ind for en massiv befolkningsreduktion, fra de nuværende 7 mia. mennesker ned til 1-2 mia. mennesker. Præsident Obama er et redskab for denne internationale gruppering, der i USA repræsenteres af Wall Street-kombinationen. En termonuklear krig må ubetinget forhindres, og et militærangreb mod Syrien, uanset, hvor begrænset det måtte være, bringer verden betydeligt nærmere en sådan krig.

3. Det nuværende, anglo-hollandske, globale finanssystem har direkte kurs mod en uafvendelig, generel bankerot. Den kommer snart, og dette er drivkraften bag en desperat fraktion blandt den anglo-hollandske gruppering hen imod overvejelser om en eskalering hen imod en global krig. Den kendsgerning, at der er en betydningsfuld bevægelse i USA og i andre dele af verden til fordel for en Glass/Steagall-løsning på det globale sammenbrud i form af bankerot, driver yderligere Wall Street til panik.

4. De truende konsekvenser af et angreb mod Syrien er en yderligere tilføjelse til den kendsgerning, at der ikke er noget som helst grundlag i internationale lov eller i amerikansk forfatningsmæssig lov for, at præsident Obama kan lancere angreb mod Syrien. Slå Obama mht. Syrien, og han vil gå bersærk. Han må fjernes fra embedet af den grund, og den kendsgerning, at han overvejer et angreb mod Syrien, vel vidende, hvilke potentielle konsekvenser, det kan få, er i sig selv grund nok.

5. Det amerikanske militær er blevet decimeret gennem mere end et årtis lange krige. Logikken bag USA’s mobilisering mod Rusland og Kina flytter verden hen imod en termonuklear krig i Stillehavsområdet. Når lunten først er antændt, med selv et begrænset militærangreb mod Syrien, kommer situationen omgående ud af kontrol.

6. Forhindr dette angreb mod Syrien for enhver pris, gennemfør Glass-Steagall omgående, og helt nye udsigter for global stabilitet er for hånden. USA har mulighed for at gå i partnerskab med Kina. Verdenssituationen er noget rod, og vi behøver en stabiliserende faktor. Kineserne ved, at et yderligere sammenbrud af Europa og USA, garanterer et kinesisk sammenbrud. En kombination af Glass-Steagall og en forceret, global bestræbelse, der bygger på samarbejde, på at opnå fusionskraft, og resultatet vil være, at de betingelser, der driver verden frem imod en udslettelseskrig, helt kan fjernes.

7. I princippet kan denne overhængende krig stoppes af et relativt fåtal af mennesker, der forstår, hvordan man udfører en effektiv flankeoperation. Logikken bag Obamas aktuelle, politiske kurs er, at hvis den får lov at løbe til ende, så er vi i fare for at få en termonuklear krig. Rusland er blevet trængt op ad muren, og ethvert yderligere angreb vil kunne fremprovokere en uforbeholden respons. Indtil videre har Putin, om end han befinder sig i en følsom situation, lagt bånd på sine handlinger.