Nyhedsorienteringer

Nyhedsorientering, september 2014

Denne nyhedsorientering fokuserer på det succesrige besøg Helga-Zepp-LaRouche, der er gift med Lyndon LaRouche, grundlægger af Schiller Instituttet og leder af det tyske parti BüSo, havde til Kina de første to uger af september. Hun fik mulighed for på konferencer, ved møder, i TV og i radio, at give LaRouche-bevægelsens input til, hvilken videre vej Kina skal vandre i sin strategi for at bygge en Ny Silkevej og fremme BRIKS’ globale udviklingsdagsorden. Samtidig fortsætter BRIKS’ arbejde med at bære frugt i form af et dramatisk skifte i Egypten til bygningen af en ny Suez-kanal med egne midler og en national udviklingsstrategi.

Nyhedsorientering, august 2014

Ved BRIKS-topmødet i Fortaleza, Brasilien, den 15. juli blev en ny finansiel, økonomisk og politisk verdensorden etableret, der er et levedygtigt og langt mere udviklingsfremmende alternativ til det City of London og Wall Street-baserede vestlige finanssystem, der er ved at kollapse. USA og EU lyver om nedskydningen af MH17 og situationen i Ukraine, og forsøger at knække Rusland med sanktionskrig, men Rusland vil i stedet afkoble sig fra Vesten og handle med de andre BRIKS-lande og Sydamerika. USA og Europas økonomi og banker er på vej til samme sammenbrud, som den portugisiske storbank Banco Espírito Santo. Kun et samarbejde med BRIKS og et paradigmeskifte, med en overgang til en helium-3-baseret fusionsøkonomi, kan sikre vor langsigtede overlevelse.

Nyhedsorientering, juli 2014

USA’s højesteret nægter at gribe ind over for en domstols kendelser imod Argentina og til gavn for »gribbefonde«, som truer med at forårsage en argentinsk statsbankerot. Verden mobiliseres til støtte for Argentina, og Ruslands og Kinas præsidenter forbereder besøg til landet. Sydamerika og G77 er på vej ind i Kina-Rusland-Indien-alliancen. Afsløringer fra Hillary Clinton i den nye bog Blodfejde afdækker Obama løgne om Benghaziangrebet, som kan føre til Obamas afsættelse. Rusland vil ikke hoppe i krigsfælden, men afstår i stedet fra at bruge militær i Ukraine. ISIS/ISIL’s fremgang i Irak er det forudsigelige resultat af Tony Blairs anti-nationalstats-politik. Vil Obama starte en ny Irakkrig?

Nyhedsorientering, juni 2014

LaRouche-kandidat Kesha Rogers mobiliserer vælgere til at afsætte præsident Obama. De traditionelt regeringsbærende partier blev undsagt ved EU-valget i Frankrig, England, Danmark og Grækenland. De etablerede partier kan miste deres rolle, hvis ikke de tager deres nationale ansvar alvorligt. Et stadigt tættere samarbejde mellem Rusland og Kina står til at få deltagelse af Indien efter det nylige parlamentsvalg. Den strategiske trekant: Rusland-Indien-Kina vil ikke være slave til et vestligt imperium. Voksende modstand i Tyskland, Frankrig og Italien imod konfrontations- og krigspolitikken over for Rusland og Asien.

Den amerikanske økonom og statsmand Lyndon LaRouche advarede i begyndelsen af februar om, at verden befandt sig i en nedtælling til atomkrig, der kunne udløses fra slutningen af februar og fremefter, hvis ikke det lykkedes at vriste USA ud af Storbritanniens geopolitiske kløer, og erstatte konfrontationspolitikken over for Rusland og Kina med en politik baseret på gensidig respekt og samarbejde. Et kursskifte, der bedst kunne effektueres, hvis præsident Barack Obama blev fjernet som præsident under trussel om en rigsretssag.

Nyhedsorientering, marts 2014

Revolutionen i Kiev var i virkeligheden et statskup imod den siddende præsident Janukovitj, begået af neo-nazistiske kredse i Ukraine efter langvarigt, ihærdigt forarbejde fra USA, der selv hævder at have brugt 5 mia. dollars på projektet. Nu forsøger man at bruge kuppet, og den forventelige militære aktion fra Rusland på Krim, til at skabe en konfrontation mellem USA og Rusland, der vil ende i krig og et brintbombehelvede, hvis den ikke stoppes. LaRouche-kandidat vinder stemmer på at kræve Obamas afgang. USA trues af dødbringende tørke og vil kun overleve med gennemførelsen af NAWAPA og andre store vandprojekter.

Nyhedsorientering, februar 2014

Hvordan kunne de danske folketingsmedlemmer, imod både folkestemningen og deres egen overbevisning, vedtage et salg af aktier i Dong Energy til Goldman Sachs? Aftalen vil være en møllesten om halsen på finansministeren og de politiske partier, der er mere loyale imod finansverdenen og udefra kommende diktater fra EU end Danmarks og den danske befolknings ve og vel. Kollaps i de fremvoksende markeder tyder på snarligt finanskrak. Oprøret i Ukraine er et udefra finansieret nazistisk og fascistisk kupforsøg rettet imod Rusland, der i forlængelse af vestlig konfrontationspolitik kan føre til atomkrig. Lad os samarbejde med Rusland, Kina og resten af Asien om menneskehedens fælles mål.

Nyhedsorientering, januar 2014

Sagen om den danske stats salg af Dongaktier på særdeles fordelagtige vilkår til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs drejer sig ikke længere blot om, hvorvidt den danske regering vil berige Wall Streets glubske rovdyr på den danske befolknings bekostning. Der er nu væltet så mange skeletter ud af skabene, der afslører, hvor ufordelagtig aftalen er for Danmark, at sagen er blevet en kritisk lakmustest: Er den danske regering og det danske folketing i stand til at sige nej til det diktat, man har fået fra Wall Street og finansverdenen? Er der stadig en rest af dansk suverænitet tilbage? Er de danske politikere i stand til at kæmpe for den danske befolknings og den danske stats interesser?

Nyhedsorientering, december 2013

Schiller Instituttets Venner fik med kommunalvalgskampagnerne i København og Aarhus sat det store afgørende spørgsmål på dagsordenen: Vil det kommende finanssammenbrud medføre bail-in, bankunion og morderiske nedskæringsprogrammer eller et skifte til alternativet: LaRouche-kampagnens 3-punktsprogram. Tom Gillesberg blev under valgkampagnen interviewet i Ekstra Bladet og Information, og var flere gange på radio24syv og DR2 – inklusive i Deadline aftenen før valget. Nu behøves der nationale græsrødder, så en dansk deltagelse i bankunionen kan forhindres og store visioner sættes i stedet. Selv efter den nye aftale med Iran er faren for atomkrig ikke ovre, hvis ikke Obama neutraliseres og Glass/Steagall genindføres, så der kan sættes en ny kurs.

Nyhedsorientering, oktober 2013

Det var en vigtig sejr at få forhindret et militært angreb på Syrien. Aftalen mellem Rusland og USA er, hvis den kan fastholdes, et strategisk skifte væk fra konfrontation og krig. Danmark skal holde sig uden for EU’s fælles banktilsyn og bankunion, der vil ofre befolkningen for finansverden. Vi skal have Glass/Steagall i stedet. Oktober er den fore­trukne måned for finanskrak og i år ser ikke ud til at blive en undtagelse. Obamas faldende autoritet skaber et farligt vakuum, som det ses med USA’s manglende finanslov, men kan også åbne døren til at erstatte Bush- og Obama-administrationens destruktive politik med Glass/Steagall og økonomisk opbygning. Kinas nye præsident Xi Jinping tager nye ini­tiativer for international økonomisk udvikling.

Nyhedsorientering, september 2013
LaRouche-kampagnens advarsler imod en krigspolitik, der leder til Tredje Verdenskrig, har båret frugt. Efter det britiske parlaments afvisning af et militært angreb på Syrien pga. manglende beviser for, at Assad stod bag det mulige giftgasangreb den 21. august, besluttede Obama at USA skulle angribe på egen hånd – men han blev stoppet af general Dempsey, chef for den amerikanske generalstab. Derfor skal USA’s kongres den 9. september diskutere et muligt angreb på Syrien, men der er stor modstand. Vil Obama-administrationen kunne lyve USA ind i en krig, der har kurs mod 3. verdenskrig med brug af atomvåben? Vil Folketinget støtte et sådant åbent brud på Folkeretten?
Nyhedsorientering, august 2013

Den nye ATP-chef advarer om, at man ikke kan være sikker på, at centralbankernes økonomiske medicin virker og kan redde økonomien. Kan næste finanskrak udsættes til oktober? Kampen i USA om en genindførelsen af Roosevelts Glass/Steagall-bankopdelingslov spidser til. De store Wall Street-banker bruger mafiametoder for at stoppe loven, der vil trække tæppet væk under dem. CIA-chef advarer imod terroriststyret Syrien, hvis Assad væltes, mens Israel bomber russiske missiler. Vil vi tillade en fortsat konfrontation, der kan lede til atomkrig? Stop den britiske anti-menneskelige dagsorden nu. Iværksat Glass/Steagall og løft økonomien op på næste niveau baseret på fissions- og fusionsteknologier.

Nyhedsorientering, juli 2013

I dette revolutionerende skrift fra den 10. juni 2013 beskæftiger Lyndon LaRouche sig med det afgørende spørgsmål: »Hvad kan erkendes som bevis på forskellen mellem det menneskelige sind og den blotte hjerne hos henholdsvis et menneskeligt individ og et laverestående væsen?« Kunstnere og videnskabsmænd bruger metaforer for at udforske de underliggende principper, der er skjult for sanserne. Skriftet er den foreløbige kulmination på en række skrifter fra LaRouches hånd om, hvordan man fremelsker den menneskelige kreativitet, der er kilden til videnskabeligt og teknologisk fremskridt – og dermed økonomisk vækst.

 

Nyhedsorientering, juni 2013

Siden 2009 har finansverdenen arbejdet på en ny bail-in-lovgivning, der, i lighed med hvad der foregik i Cypern, gør det muligt at bruge bankindskydernes penge til at sikre systemkritiske bankers overlevelse og den finansielle stabilitet på bekostning af befolkningen. Dodd/Frank-loven blev vedtaget i USA i 2010 og lignende lovgivning forberedes nu i EU.

I 1930’erne brugte Det britiske Imperium depressionen til at få indført fascisme, og nu forbereder man det igen. Alternativet er en Glass/Steagall-bankopdeling, som nu både er fremsat i det amerikanske Repræsentanternes Hus og Senatet. Storbritannien og Frankrig presser på for en militær intervention i Syrien, mens de oprørsstyrker de støtter, er fanget i at bruge kemiske våben i form af nervegassen sarin.

Nyhedsorientering, maj 2013

Regeringens lovindgreb, der ændrer lærernes arbejdsvilkår, er seneste bevis på de ændrede spilleregler i dansk politik, hvor nedskæringer og reformer fra EU og regnedrengene i finansministeriet slavisk bliver gennemført med brede flertal i Folketinget.

Konfiskeringen af bankindeståender på Cypern er skabelonen for fremtidige bankredninger i EU. Glass/Steagall vinder opbakning i USA. Voksende oprør imod Obama mens han sammen med briterne forbereder krig imod Syrien – med kraftig russisk modstand. Schiller Institut-konference anviser alternativet til konfrontation og krig.

Nyhedsorientering, marts 2013

Regeringen mener, at de danske skolelærere og andre borgere – i lighed med den cypriotiske befolkning – skal ofres, for at sikre fortsatte bankpakker og opretholdelsen af det bankerotte transatlantiske finanssystem. Kravene til Cypern viser, at ingen bankindeståender længere er sikre og at euroens dage er talte. En Glass/Steagall bankopdeling og resten af Schiller Instituttets 3-punktsprogram er eneste løsning. Hele Storbritanniens militærledelse er i Washington. Vil man få de amerikanske kolleger til at støtte en åben konfrontation med Rusland og Kina?

Nyhedsorientering, februar 2013

Præsident Obama er på vej ind i et politisk stormvejr, der kan ende med hans afsættelse som præsident. Den amerikanske appeldomstol for Washington D.C. har dømt, at præsident Obama systematisk har brudt forfatningen. Obamas enorme brug af droner til ulovligt at likvidere folk, deriblandt amerikanske medborgere, og Benghaziskandalen er samtidigt for alvor kommet på Kongressens dagsorden.

En Glass/Steagall-bankopdeling får voksende støtte fra ledende bankfolk i USA. EU bør følge Islands eksempel i stedet for at lægge sin økonomi og befolkning i ruiner.

Vi skal lade fremtiden styre nuet.

Nyhedsorientering januar 2013

Glass-Steagall nu!
Schiller Instituttet og den internationale LaRouchebevægelse har en mobilisering for at få en Glass/Steagall- bankopdelingslov ved­taget allerede i løbet af de første dage af 2013. Som beskrevet i denne nyhedsorientering, blev der ikke lavet en økonomisk aftale mellem Obama, Senatet og Repræsentanternes Hus i USA, der kunne flytte USA væk fra »Den økonomiske klippekant«. Inden dette hundeslagsmål bliver genoptaget, er det derfor afgørende at Glass/Steagall-loven er genindført.
Et lovforslag om Glass/Steagall-lovens genindførelse (HR 129) er allerede blevet genfremsat i den nye kongres af det demokratiske kongresmedlem Marcy Kaptur fra Ohio og republikaneren Walter Jones fra North Carolina.

Nyhedsorientering december 2012

Det amerikanske præsident­valg den 6. november var endnu et sørgeligt eksempel på, at det nuværende politiske system og de etablerede politiske partier har spillet totalt fallit. Selvfølgelig var det en lettelse for mange, at Mitt Romney ikke bliver præsident, for det er et embede han er totalt ukvalificeret til, men det var samtidig en endnu større ulykke, at Barack Obamas blev genvalgt. Obamas genvalg betyder en umiddelbar fortsættelse af kursen imod en Tredje Verdenskrig med udløsningen af hele verdens arsenal af brintbomber – noget der kan lægge menneskeheden i ruiner for bestandig.

Nyhedsorientering november 2012

Mitt Romney er uegnet som en kommende amerikansk præsident, men da USA under Obama er på kurs mod Tredje Verdenskrig, må Obama afsættes. Derefter må LaRouches 3-punktsprogram gennemføres for at redde USA. EU bruger kampen for at redde euroen og de europæiske banker til at fjerne den sidste rest af EU-landenes økonomiske selvbestemmelse, men det er blot vejen til hyperinflation og fascisme. Vi må i stedet indføre Glass/Steagall bank­ opdeling (som det diskuteres på Island), et kreditsystem og store projekter. Mennesket må ud i rummet og kan spille en afgørende rolle for universets udvikling.

Nyhedsorientering oktober 2012

Den 11. september angreb bevæbnede mænd det amerikanske konsulat i Libyen. Efter 4-timers ildkamp var fire amerikanere døde, inklusive den amerikanske ambassadør Stevens, og det amerikanske flag var blevet erstattet med al-Qaidas. I den følgende uge løj det amerikanske udenrigsministerium, USA’s FN-ambassadør Susan Rice og præsident Obama igen og igen ved at påstå, at angrebet var den uforudsigelige følge af en demonstration imod en blasfemisk film om profeten Muhammed, som kom ud af kontrol – på trods af at der allerede dagen efter var pålidelige informationer tilgængelige, der ikke blot dokumenterede, at det var et terrorangreb på USA som blev udført af folk der var rejst til Libyen udelukkende med det formål – men også, at der havde været advarsler på forhånd, som man ikke havde reageret på, og at der ikke var amerikanske marinesoldater på plads til at beskytte konsulatet, men blot et privat britisk vagtværn.

Nyhedsorientering september 2012

Ny video fra LaRouche-kampagnen advarer om de uhyggelige konsekvenser af en atomkrig iværksat af præsident Obama. USA’s generelstabschef Dempsey undsiger Obamas politik og advarer imod angreb på Syrien eller Iran. Kongresmedlem Walter Jones siger, at krig kan betyde Obamas afsættelse. Finansverdenen venter på Den tyske Forfatningsdomstols dom over tysk deltagelse i ESM og dermed muligheden for fortsatte hjælpepakker til finansverdenen og euroens fremtid. Landingen af det mobile laboratorium »Curiosity« på Mars åbner nyt kapitel i menneskets tilstedeværelse i andre dele af Solsystemet og muligheden for at forsvare Jorden og menneskeheden imod trusler fra det ydre rum.

Nyhedsorientering, august 2012

Libor-skandalen beviser, at hele finansverdenen er baseret på svindel og bedrag, der har været sanktioneret af verdens ledende centralbanker og regeringer med Tony Blair, præsident Obama og finansminister Geithner i spidsen. Afgørende strategisk skifte i gang i USA i kølvandet på Financial Times’ og ledende britiske kredses opbakning til Glass/Steagall-bankopdeling. Tidligere Citigroupchef Sanford Weill er blevet omvendt til Glass/Steagall, og LaRouche-bevægelsen skaber chokbølge i Washington, så Kongressen aflyser sommerferien. Kan Obama afsættes tidsnok til, at der kan laves løsninger, inden euroen kollapser resterne af det transatlantiske finanssystem?

Nyhedsorientering juli 2012

»Det dramatiske kup imod Tyskland og den fremtidige europæiske økonomi, som fandt sted på EU-topmødet den 28.-29. juni, kan meget hurtigt vise sig at være en pyrrhussejr. Den tyske forfatningsstol har foreløbig udsat Tysklands tiltræden til EMS og Finanspagten til en gang i august, idet domstolen vurderer, om en eventuel tysk deltagelse skal udsættes yderligere 9-12 måneder, mens man undersøger, om deltagelsen er i strid med forfatningen.

Nyhedsorientering maj 2012

Man vil forsøge at bruge den forestående EU- og eurokrise til at gennemtvinge økonomisk fascisme begyndende med EU’s finanspagt. Samtidig forbereder Storbritannien og deres lakaj Barack Obama krig imod Syrien og Iran – noget, der indebærer en potentiel 3. verdenskrig gennem en konfrontation med Rusland og Kina. Jacques Cheminades valgkamp i Frankrig baner vejen for et muligt skifte i politikken under en kommende præsident Hollande. Europa og USA behøver Glass/Steagall-bankopdeling og store projekter, der kan skabe rigtige jobs.

Nyhedsorientering april 2012

Vi står netop nu over for nogle uhyggelige faretruende katastrofer. Vi konfronteres af en mulig 3. verdenskrig og faren for menneskehedens udryddelse. Men vi er samtidigt i gang med et videnskabeligt gennembrud, hvor vi får indsigt i, hvordan dette univers egentlig tænker og fungerer. Hvis vi forhindrer, at menneskeheden udrydder sig selv, og at oligarkiet får lov til at trække hele menneskeheden ned sammen med kollapset af deres irrationelle og umoralske system, så står vi også med muligheden for, at alle mennesker kan få adgang til at forstå, hvordan universet tænker og skaber, og hvordan de selv kan være viljemæssigt kreative i dets billede, og derigennem bidrage til menneskehedens og universets fortsatte udvikling.

Nyhedsorientering marts 2012

Den 8. marts 2012 var dagen hvor lederen af LaRouche-bevægelsen i Frankrig Jacques Cheminade afleverede de nødvendige underskrifter for at kvalificere sig som fransk præsidentkandidat. Dagen inden havde kongresmedlemmet Walter Jones fremlagt en resolution, der truer Obama med en rigsretssag, hvis han går i krig uden Kongressen tilladelse. Den handling kan være med til at forhindre et angreb på Syrien og Iran og dermed en truende atomkrig. Schiller Instituttets internationale konference i Berlin den 25.-26. februar med titlen: »Vi må sikre menneskehedens fremtid« var et optimistisk alternativ til den blinde selvmordspolitik, som de danske og europæiske politikere er slået ind på.

Nyhedsorientering, februar 2012.

Lederen af LaRouche-kampagnen i Frankrig, Jacques Cheminade, har fået de nødvendige underskrifter fra folkevalgte til at stille op til præsidentvalget, noget der kraftigt vil påvirke den franske politiske situation. EU’s finanspagt er vejen mod fascisme, som det er højforræderi at stemme for. Verden trues stadig af en atomar 3. verdenskrig pga. konfrontationskursen imod Rusland og Kina, mens det amerikanske præsidentvalg tegner til at blive en stor tragedie. Ny revolutionerende forskning viser, at universet er grundlæggende anti-entropisk og kræver at mennesket skal gå mod stadig større energigennemstrømningstæthed for at have en fremtid.

Nyhedsorientering, januar 2012.

Hvad burde Helle Thorning-Schmidt have sagt i sin nytårstale? Schiller Instituttet mobiliserer for at stoppe 3. verdenskrig, men faren består så længe Obama stadig er præsident og kan bruges af briterne til at forberede et opgør med Rusland, Kina og Asien. Europagten kan ikke redde euroen. Finansverdenens plyndring af økonomien og befolkningen kan kun stoppes med en Glass/Steagall-bankopdeling og nationalbankkreditter. Rummissioner og videnskabeligt og teknologisk fremskridt er en afgørende del af menneskets rolle som medskaber i et kreativt anti-entropisk univers.

Nyhedsorientering, december 2011.

Det britiske Imperium blev bygget på basis af verdenskrige, som man iscenesatte for at få de andre stormagter til at bekæmpe hinanden. Samtidig blev krig brugt til befolkningskontrol, for oligarkiet (fåmandsvældet) ser befolkningsvækst som en trussel. Væksten fremtvinger videnskabeligt og teknologisk fremskridt, og skaber dermed tænkende mennesker, der nægter at være slaver. Derfor ønsker man nu, hvor finanssystemet falder fra hinanden, som det bl.a. ses i eurokrisen, en 3. verdenskrig, hvor USA og Rusland, Kina og resten af Asien ødelægger hinanden. Udløseren kan være angreb på Syrien eller Iran.

Nyhedsorientering, november 2011.

Efter Obamas likvidering af Gaddafi vil krige mod Syrien og Iran være starten på 3. verdenskrig imod Rusland og Kina. Storbritannien vil have en sådan global konfrontation, og deres amerikanske lakaj, Barack Obama, vil sammen med Israel og andre være villige til at følge dem. Derfor må præsident Obama afsættes. Denne trussel kommer i kølvandet på de mislykkede forsøg på at redde eurosystemet på EU-topmødet, der kun opnåede at lægge fundamentet for afskaffelsen af national suverænitet og demokrati i Europa. Kun en Glass/Steagall-bankopdeling og afskrivelse af gæld kan vise en vej ud af finanssammenbruddet.

Nyhedsorientering, august 2011.

Det transatlantiske finanssystem er nu i en total sammenbrudsproces. Udløseren blev Standard & Poor’s sænkning af USA’s kreditværdighed efter Obamas politiske spil, da man skulle hæve det amerikanske låneloft. Obama ønskede at gennemtvinge sociale nedskæringer og samtidig sætte forfatningen ud af kraft – i lighed med hvad Hitler gjorde i 1933. Samtidig har EU’s forsøg på at redde alle bankernes fiktive finansværdier i den europæiske statsgældskrise spillet fallit.

Nyhedsorientering, juli 2011

Ved et møde den 7. juli advarede formanden for Schiller Instituttet, Tom Gillesberg, imod bankernes forsøg på at få staten til at overtage deres dårlige gæld. Der er i stedet behov for en Glass/Steagall-reorganisering af finansverdenen, og opstår der en kreditkrise, kan staten selv skabe kredit til kritiske investeringer. Euro- og finanskrisen fortsætter med at sprede sig og kan kun stoppes med den type reformer, der blev fremlagt på Schiller Instituttets konference i Rüsselsheim den 2.-3. juli, med dansk deltagelse.

Nyhedsorientering, juni 2011

Ved et møde den 31. maj berettede Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark, om chancen for et globalt økonomisk skifte væk fra de hyperinflationære hjælpepakker, efter IMF-chef Dominique Strauss-Kahns fald fra Olympens tinder. Samtidigt vokser det folkelige oprør imod de nedskæringer, som EU, ECB og IMF har krævet.

Nyhedsorientering, maj 2011.

På Schiller Instituttets konference »Verden har brug for videnskabeligt og teknologisk fremskridt«, den 6. maj 2011, beskrev Tom Gillesberg, formanden for Schiller Instituttet det fascistiske kupforsøg, som man netop nu forsøger at gennemføre i Tyskland i klimaets hellige navn. Hvis man forbyder brugen af kraftværker baseret på både fossile brændstoffer og kernekraft, vil det betyde et folkemord langt værre end Hitlers. Det sker samtidigt med, at både dollar- og eurosystemet er i en dyb krise og på vej mod hyperinflation.

Nyhedsorientering, april 2011.

På et møde den 31. marts 2011 fremlagde Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark, det dramatiske paradoks verden står med efter jordskælvet i Japan. De vestlige medier forsøger gennem massehysteri at få stoppet kernekraft og videnskabeligt og teknologisk fremskridt. Samtidigt er det klart, at jordskælvet i Japan blot er et blandt mange skælv, som man kan forvente i »Ildringen«, der omkranser Stillehavet.

Den 3. marts holdt Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg et foredrag i lyset af den globale massestrejkeproces, der begyndte i Tunesien og hurtigt spredte sig til Egypten, Nordafrika og hele Mellemøsten. Nu er den allerede på vej til Europa, er i fuld gang i den amerikanske delstat Wisconsin, og vil snart sprede sig til resten af USA. Vi er midt i en omvæltning, der er langt større end den man så i 1989. I den sammenhæng er det vigtigt, at der kan komme et positivt bidrag fra Danmark i form af den første seriøse finansielle undersøgelseskommission i hele EU.

Nyhedsorientering januar 2011.

Ved et møde den 6. januar beskrev Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg, hvorledes den fortsatte eurokrise – som i virkeligheden er hele det transatlantiske Inter Alpha-kontrollerede finanssystems dødskrampe – allerede er ved at blive ført over i en økonomisk politik med uhyggelige paralleller til 30’erne. Eutanasi, som man lovede aldrig mere at ville acceptere efter nazisternes massemord, er nu på vej tilbage. Men umenneskelige nedskæringer vil kun gøre krisen dybere.

Schiller Instituttets nyhedsorientering, december 2010.

Ved et møde den 25. november berettede Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg om det sammenbrud af finanssystemet, som krisen i eurozonen er et udtryk for. Det er ikke Irland og den irske befolkning, der skal reddes gennem hjælpepakkerne, men den Inter-Alpha-bankgruppe, der er kernen i det nuværende finanssystem. Derfor er den irske befolkning i oprør, og hvis Irland siger nej, kollapser korthuset.

Schiller Instituttets nyhedsorientering, november 2010.

På et møde den 28. oktober, fem dage inden det amerikanske midtvejsvalg, beskrev Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg den uhyggelige situation verden vil stå i efter valget. Politiske uregerlighed, økonomisk sammenbrud og hyperinflation vil ramme – før de fleste forventer det. Derfor vil City of London og Wall Street ligesom i 30’erne kræve at få indført en fascistisk nedskæringspolitik – gerne gennem afskaffelse af demokratiet.

Schiller Instituttets nyhedsorientering, oktober 2010.

Ved et møde den 30. september beskrev Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg det sammenbrud, der er lagt op til pga. en hyperinflationspolitik fra den amerikanske centralbank, som selv City of Londons talerør nu advarer imod. Samtidig disintegrerer Obama-administrationen sammen med økonomien, og USA’s kongres, som kunne have skabt en løsning gennem at vedtage en Glass/Steagall-banklovgivning og vippe Obama af pinden, valgte i stedet at tage tidligt fri for at føre valgkamp.

Schiller Instituttets nyhedsorientering september 2010.

Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg genemgik på et møde den 1. september, hvorledes USA’s Federal Reserve og Den europæiske Centralbank er på vej til at brænde verdens finansielle og økonomiske orden af med hyperinflation. Heldigvis er forandring muligt gennem et politisk skifte i USA og en iværksættelse af NAWAPA-projektet, der vil transformere den globale politiske geometri, og dermed bane vejen for en 4-magts-aftale og en ny økonomisk verdensorden.

Schiller Instituttets nyhedsorientering august 2010

Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg kunne på et møde den 5. august fortælle om muligheden for et dramatisk skifte i USA politik. Eneste vej ud for USA er en afsættelse af dysfunktionel præsident Obama, gennemførelsen af en Glass/Steagall-banklovgivning og et massivt økonomisk genopbygningsprogram med udgangspunkt i det kæmpestore NAWAPA-projekt. Det vil ikke blot fordoble USA’s brugbare ferskvandsreserver og skabe masser af vandkraft, men også forandre en stor del af Nordamerikas klima.

Schiller Instituttets nyhedsorientering, juli 2010.

Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg berettede på et møde den 1. juli om et »tsunamivarsel« for det globale finanssystem, som den amerikanske økonom og statsmand Lyndon LaRouche netop har udsendt. Finanssystemet kan være væk allerede fra midten af juli, så nationer må træffe de fornødne forholdsregler i form af indførelsen af en Glass/Steagall-bankreform. I Tyskland forbereder regeringen et 111-sider langt lovforslag i den retning.

Euroens dødskamp.

Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg berettede på et møde den 29. april, at den græske krise blot er ét skridt imod et sammenbrud af selve euroen og hele det internale spekulationsbaserede finanssystem. Euroens død kan, sammen med amerikanske afsløringer af finansikonet Goldman Sachs svindel af sine kunder, åbne op for finansiel reregulering og de økonomiske genopbygningsprogrammer baseret på national kreditskabelse, som forhindres i dag. I Danmark behøver vi dog ikke at vente, da vi ikke er en del af euroen, men kan sætte store projekter i gang med det samme.

Schiller Instituttets danske formand, Tom Gillesberg, betegnede ved en præsentation den 8. april 2010 den et år gamle Løkke Rasmussen-regering som en katastrofe. Ligesom oppositionen, og befolkningen som helhed, forfalder man til ønsketænkning i stedet for at sætte store infrastrukturprojekter i gang, der kan redde den danske økonomi.

Kesha Rogers vinder valgsejr i Texas' 22. distrikt.

Schiller Instituttets danske formand, Tom Gillesberg, kunne den 4. marts fortælle om den spektakulære valgsejr til LaRouche-demokraten Kesha Rogers ved primærvalget i det 22. kongresdistrikt i Texas. Hendes appel om at afsætte Obama banede vejen for en jordskredssejr. Obama svigter ikke bare sin egen befolkning men også Haitis. LaRouche har erklæret lord Rothschild og Inter-Alpha Group of Banks krig for at give nationerne deres suverænitet tilbage.

Schiller Instituttets nyhedsorientering, februar 2010.

Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg rettede på et møde den 4. februar en kraftig appel til både vores politikere og befolkningen. Kun et skifte væk fra grøn politik og den finansdominerede økonomiske tankegang kan bringe os ud af den største internationale finansielle og økonomiske krise i moderne tid. Hvis Barack Obama samtidigt bliver afsat, efter hans fremlæggelse af planer om at nedlægge de sørgelige rester af økonomien og det amerikanske rumprogram, kan USA gøre Asien følgeskab i en politik med kernekraft, infrastruktur og rumprogrammer.

LaRouche Planen, 4-magtsaftalen.

På Schiller Instituttets første møde i 2010 den 7. januar, perspektiverede den danske formand Tom Gillesberg situationen Danmark befinder sig i, efter at Kina og Indien på klimakonferencen spændte ben for briternes og EU’s dagsorden for at ophæve national suverænitet og forhindre økonomisk udvikling og befolkningstilvækst. Verdens magtcentrum er nu flyttet fra Atlanten til Stillehavet, og spørgsmålet er, om USA går med i alliancen mellem Kina, Indien og Rusland, og sikrer en global LaRoucheplan for økonomisk opbygning.