Sociale forhold, kollaps: Italien: Fattigdommen er fordoblet på fem år