Rapport fra BüSo-konvention i Tyskland med international, herunder dansk, deltagelse: DER ER ET LIV EFTER EUROEN!