Schiller Instituttets nyhedsorientering, 7. januar 2010.