Politiske omvæltninger i Europa sender chokbølger gennem USA.