PAVE FRANS fordømmer »Pengekulten«, som tyranniserer de fattige