Radio Schiller

 • Ukraine valgte Rusland og Kina frem for EU Kina til månen for at udvinde helium-3 til fusionskraft Den fhv. amerikansk forsvarsminister Gates udtaler sig imod USA's krigspolitik Banker vil ikke acceptere øget polstringskrav Israel og Ariel Sharons død Stop foræringen af DONG til Goldman Sachs
 • Bl.a. Schiller Instituttets interventioner på Folkemødet på Bornholm
 • Nyhed fra Island. Med LaRouche kampagnen i USA, præsenteret af Lissie Brobjerg og Hans Frederik Ross Nielsen.
 • Forvent det uventede: LaRouche-kampagnen er i gang med at skifte den politiske dagsorden i Washington. Glass/Steagall og Benghazi-gate spreder sig som en løbeild og utilfredsheden med Obama vokser - specielt blandt de demokratiske medlemmer der før har beskyttet ham. Der er ingen hvedebrødsdage for Obama efter at han er blevet genindsat som præsident på mandag men derimod et voksende pres for at han bliver stillet til ansvar for hans brud på forfatningen - og de katastrofale konsekvenser der har haft. Mens Frankrig, England, USA og Danmark er i gang med en ny militæraktion i Mali - imod militsgrupper der i høj grad er blevet trænet af USA der har moderne våben og krigserfaring fra kampene imod Gadaffis tropper i Libyen - så er forsøget på at afsætte Assad i Syrien gået i stå. Vil man erkende at det var en forkert politik og etablere et samarbejde for at få fred i Mellemøsten? Eller vil man fortsætte konrontationspolitikken? Rusland vil gennemføre en flådeøvelse ud for Syriens kyst for at markere, at en vestlig militæraktion ikke kan tillades. Samtidigt øger Rusland og Kina det militære samarbejde og er i gang med at modernisere og udvide deres atomvåbenarsenal. Man vil ikke lade USA bruge truslen om konfrontation og krig til at diktere den globale politik. Når som helst kan en ny fase i det globale finansielle sammenbrud bryde ud. De fortsatte store hjælpepakker til bank- og finansverdenen sætter ikke gang i økonomien men kan udløse hyperinflation. Skal der gang i økonomien skal staten skabe kredit baseret på fremtidiens økonomi, sætte gang i store offentligt finansierede infrastrukturprojekter og yde direkte lån fra staten til firmaer og andre for at skabe forskning, jobs og beskæftigelse. Bankerne låner penge af Nationalbanken til under 1 %, men låner dem ikke videre til investeringer i den fysiske økonomi - og sker det, er det til 10-20 % i renter. Nationalbanken bør i stedet gøre det direkte til økonomien med en statsgaranti - og til en rente på 1-2 %. Vi skal have løsningerne i cirkulation nu - inden sammenbruddet bliver officielt. Kom til mødet om vores redningsplan for Mellemøsten - og resten af verden - på mandag kl. 19:00 på Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2, Frederiksberg.
 • Det afgørende strategiske og økonomiske skifte vi befinder os midt i. LaRouche-kampagnen i USA har haft en tre ugers intensiv kampagne i Washington for at få kongressen til at vedtage en Glass/Steagall-bankopdeling, sætte gang i national kreditskabelse gennem et kreditsystem og få fart på store infrastrukturprojekter son NAWAPA. Samtidigt må Obama afsættes så vi kan undgå en 3. verdenskrig gennem Obamas og Blairs kampagne for krig imod Syrien og Iran. Den voksende betydningsfulde fraktion i det britiske etablissement der nu støtter Glass/Steagall og vil stoppe Blairs og Obamas vandvidskurs giver håb, men tiden er knap. ECB's Draghi skød med løst krudt Euro-systemet kan kollapse når som helst. Hvem forlader euroen først og vil Tyskland blive hængende i den?
 • Den strategiske krise, Financial Times' støtte til Glass/Steagall et faseskifte, stadig fare for 3. verdenskrig, LIBOR-skandalen viser systemets grænseløse rådenskab, truer Gaithner og Obama, Senatet afslører HSBC's narkohandel, Syrien og Iran angribes som del af angreb på Rusland, Kina og Asien, Hvorfor laver man kompetente prognoser for fremtiden? Klassisk kunst og kulturs betydning, Hvorfor gør de danske politikere ikke noget?
 • Afgørelsens time nærmer sig for euroen, finanssystemet og spørgsmålet om krig eller fred i Syrien og Iran og faren for 3. verdenskrig. Valg i Grækenland på søndag, vinder Syriza opsiger Grækenland aftalerne med EU, IMF og ECB og vil i stedet have en vækststrategi for Grækenland, så frygter alle at bunden går ud af Spanien og Italien – og dermed euroen. Weekendens lovning om en hjælpepakke på 100 mia. euro til de spanske banker øgede ikke tilliden til Spanien men sendte torsdag den spanske rente op over 7%. Denne weekend skal man så lave en spansk hjælpepakke på 1000 mia. euro? Tyskland vil stemme om ESM og Finanspagten den 29. juni, men det er nok for lidt og for sent. Man vil forsøge at bruge en kommende finanspanik i Europa til at gennemtvinge finansiel union, politisk diktatur og økonomisk fascisme i Europa, som man har set det i Grækenland og Spanien. Britisk-amerikansk forsøg på at få startet krig i Syrien og imod Iran, Rusland og Kina siger klart nej til initiativer imod Syrien igennem FN og siger at storkrig truer, hvis man går uden om FN. USA, Saudi-Arabien og Qatar forsyner de primært udenlandske oprørstropper i Syrien med penge og våben i et forsøg på at skabe borgerkrig. Putin giver sig ikke. De patriotiske kredse i USA der har forhindret krig imod Syrien og Iran – og dermed 3. verdenskrig – presser på for at få stoppet Obama. Lækkede informationer om hvordan Osama bin Laden blev fanget, der skulle sætte Obama i et godt lys, skader USA efterretningsagenter og skaber truslen om en tværpolitisk Watergatesag imod Obama, da Det hvid Hus stod bag lækagen. Der er liv efter euroen: Europa må forlade ideen om et imperium og gå tilbage national suverænitet og en plan for et økonomisk mirakel i hele Middelhavsområdet. Danmark behøver en national mission – derfor er store broprojekter, et dansk magnettognet og et skifte til kernekraft og rumteknologier afgørende. Besøget fra den kinesiske præsident er muligheden for en alliance med Kina og Rusland i stedet fro briternes og Obamas krig imod Asien. Vi behøver en dansk renæssance, store projekter og danske videnskabelige, kulturelle og teknologiske bidrag til verden, som gør at vi kan være stolte af vort land.
 • Lad Jer ikke narre af prins Charles’ tåbelige fremtræden – Storbritannien med kongehuset i spidsen er en fare for hele menneskeheden, på trods af voksende offentlig modstand imod en krig med Syrien og Iran er faren der stadig så længe Obama fortsat er præsident, Obama siger han er imod et israelsk angreb på Iran men lover under bordet Israel hjælp hvis de gør det, Rusland og Kina advarer imod Vestens fortsatte konfrontation der kan føre til 3. verdenskrig, ny oppositionsleder i Israel imod krig, Jacques Cheminade præsidentkandidatur i Frankrig vokser men dele af medierne forsøger at holde ham nede, Marsprogram og forbud mod videovold er varme emner, Grækenland er i frit fald under EU’s chokterapi, uddannelse og sundhedsvæsen massakreres, Portugal og Spanien følger lige efter, ofrene er forgæves for de kan ikke redde systemet eller sikre en fremtid. LaRouche-kampagen lancerer NAWAPA XXI i USA som en vej til at genrejse den amerikanske økonomi i forlængelse af den nødvendige genindførelse af Glass/Steagall og etableringen af et kreditsystem, rapport på 100 sider kan downloades på www.larouchepac.com, menneskets kontrol over biosfæren gennem at styre naturen, vandsystemerne og senere vejrsystemerne er en naturlig forlængelse af livets transformation af Jorden og dens klima, udviklingen på Jorden og i universet er ikke tilfældig og anarkistisk men velordnet, målrettet og styrer af en kreativ kraft lig menneskets, hvor det er fremtiden der styrer nutiden og ikke omvendt, mennesket har en opgave med at sprede kreativitet og udvikling ikke blot på Jorden men også ud i universet, der er milliarder af planeter der muligvis indeholder liv alene i vores egen galakse, tiden er kommet til udforskning af universet og dets kreative drivkraft så vi kan opfylde vores vigtige rolle i dets udvikling. Diskussion.
 • Jacques Cheminade, lederen af LaRouche-kampagnen i Frankrig, har opfyldt kravene for at stille op til det franske præsidentvalg gennem at indlevere underskrifter fra 538 borgmestre og folkevalgte (500 er kravet) til myndighederne en uge inden indleveringsfristen. Han vil nu være garanteret statsstøtte og lige taletid på tv og radio fra kandidaternes godkendelse den 20. marts og frem til valget den 22. april og kan få de vigtige spørgsmål om Glass/Steagall, truende krig og massiv økonomisk og videnskabelig udvikling på dagsordenen. Walther Jones, republikansk medlem af Repræsentanternes Hus fra North Carolina der har en militær baggrund, har introduceret en resolution der truer præsident Obama med en rigsretssag, hvis han går i krig uden kongressens tilladelse. Det kommer i kølvandet På Schiller Instituttets internationale aktionsdag for at forhindre 3. verdenskrig 3. marts, samme dag som Putin fik en massiv valgsejr i det russiske præsidentvalg og er klar til at genindsættes som præsident for de næste 6 år. Mediernes bagvaskelse af Putin er en del af kampagnen for krig og desværre så vil Bill og Hillary Clintons støtte til Obama valgkamp øge faren for krig. Det er det amerikanske militær der har blokeret for krig og den 5. marts indrykkede en række ledende pensionerede militær- og efterretningsfolk en annonce i Washington Post under overskriften ”Vi siger nej til at vælge krig imod Iran” for at få Obama til at modstå presset fra Israel til at angribe Iran, et pres som voksede med alle præsidentkandidaternes taler til den israelske interesseorganisation AIPAC den 3.-4. marts, som følges op af Netanyahus besøg i USA. Man skal ikke sove roligt indtil Obama er afsat som præsident, men de republikanske modkandidater er ligeså gale og krigsliderlige som Obama. De europæiske ledere er ligeså uduelige og må erstattes af sande ledere med ideer og visioner der forstår at det oligarkiske princip nu må lægges i graven. Det var temaet for Schiller Instituttets konference i Berlin den 25.-26. februar med titlen: ”Vi må sikre menneskehedens fremtid”. Menneskeheden trues både af faren for global atomkrig, men ligeledes af den ”grønne” miljø- og klimaideologi som er anti-menneskelig og imod universets orden. Hvis ikke vi kommer tilbage til videnskabeligt og teknologisk fremskridt baseret på menneskets unikke kreative evner, vil menneskeheden snart gå samme vej som dinosaurerne. Regeringens og oppositionens inkompetente politik baseret på diktatet fra EU må erstattes af Glass/Steagall-bankopdeling, store infrastrukturprojekter, magnettog, kernekraft, rumforskning, opgradering af uddannelsessystemet og en renæssance for klassisk musik og tankegang så vi kan træne den menneskelige kreativitet. Vær med til at sikre menneskehedens fremtid og vores rolle som en skabende kraft i universet som helhed. Diskussion.
 • Se webcastet med Helga Zepp-LaRouche fra den 11. februar, verden trues stadig af briternes og Obamas 3. verdenskrig, Obama og al-Qaida gør fælles sag imod Assad i Syrien, fortsat krigspropaganda for angreb på Syrien og Iran, målet er kaos og sammenbrud som i Irak, Afghanistan, Ægypten, Libyen etc., EU’s krav til Grækenland er mord på nationen og dens befolkning, resten af Europa står for tur, hvis vi ikke står sammen med Grækenland, modstandsfolk i Grækenland mobiliserer mod den nye trussel imod nationens fremtid: Trojkaen bestående af EU, ECB og IMF, patriotismen blev erstattet af egoisme efter Berlin-murens fald, politikerne kæmper ikke for Danmarks fremtid men deres egen karriere, hvis vi skal overleve skal vi igen have et højere nationalt mål og sammen kæmpe for fremtiden, vi skal ud i verdensrummet og i processen få menneskeheden til at blive voksen og påtage sig sit ansvar. Diskussionen
 • 1) Jacques Cheminade, leder af LaRouche-kampagnen i Frankrig, vækker medie-postyr i Frankrig da han fremlagde de 500 støtteerklæringer fra borgmestre eller parlamentsmedlemmer, der kræves for at stille op til det franske præsidentvalg den 22. april, mens mange kendte franske politikere forgæves forsøger at kunne stille op, Cheminade, der senest stillede op i 1995, vil bringe Glass/Steagall, teknologisk fremskridt og national økonomisk genopbygning ind i præsidentvalgkampen. 2) Den danske regerings intention om at tiltræde EU-pagten er højforræderi og i direkte modstrid med to danske folkeafstemninger om euroen. Både regeringen og oppositionen i form af Venstre og Konservative handler i modstrid de danske interesser og ødelægger Danmarks evne til at spille en positiv rolle i verden. EU-pagten vil ikke løse euro- og finanskrisen men blot lave drakoniske nedskæringer der vil skabe socialt kaos og sætte scenen for en fascisme der er farligere end den vi så i 30’erne. Samtidig forbereder EU-landene en ny række hjælpepakker til finansverdenen der kan udløse hyperinflation. Om kort tid kan ikke blot Grækenland men også Portugal og andre eurolande gå statsbankerot. 3) Storbritannien og USA under Obama forsøger ikke blot at skabe regimeskifte i Syrien og Iran men også i Rusland og Kina. Ændrer man ikke kurs er scenen sat for en 3. verdenskrig der kan lægge verden i ruiner med atomvåben. 4) Både Obama, Romney, Gingrich og Paul vil være en total katastrofe som USA’s præsident, men der er ikke tegn på at det Demokratiske og det Republikanske Parti vil tillade andre kandidater. 5) ”The Basement”, LaRouches videnskabsteam, fortsætter med revolutionerende gennembrud i forståelsen af hvordan universet og liv fungerer. Der er ikke plads til nulvækst i universet, kun anti-entropisk udvikling er tilladt. Menneskeheden kan gennem kulturelle og videnskabelige gennembrud forny sine artsegenskaber og derfor undgå at uddø som dinosaurerne, når universet kræver en opgradering af livet på Jorden til et højere teknologisk niveau, som det er sket med jævne mellemrum i Jordens historie. Livets udvikling og brugen af teknologi med stigende energigennemstrømningstæthed er også nøglen til en fremgangsrig menneskelig økonomi, hvor alle mennesker kan udvikles og få lov til at bidrage til menneskehedens og universets fremtid. Diskussion.
 • Claudio Giudici, formand for taxi-chaufførenes fagforening i Firence og aktivist i LaRouche-bevægelsen, får stoppet liberaliseringen af taxierhvervet, kommer på nationale tv-medier og tager Italien med storm, får også bragt Glass/Steagall på den nationale dagsorden, LaRouche på vej til at blive kendt i Italien for sin forudsigelse af krisen, Jacques Cheminade, leder af LaRouche-kampagnen i Frankrig og tidligere præsidentkandidat i 2005, bliver betragtet som en stadig vigtigere kandidat i forårets franske præsidentvalg, hvornår bliver det åbent oprør i Tyskland mod euroen?, euroen i store problemer efter nedgraderingen af ni euro-lande og deres fond til at hjælpe euroen, et oprør i Europa er på vej. Store spændinger mellem Israels og USA efter mordet på iransk atomfysisker, aflysning af fælles militærøvelse og et angreb på Iran er udskudt på ubestemt tid, Clinton Bastin der var chef for produktionen af materialer til atomvåben siger, at det er opspind at Iran skulle være i stand til at bygge en atombombe nu. USA er i en stadig mere åben konfrontation med Rusland og Kina, Michael McFaul, den nye amerikanske ambassadør til Rusland er ikke Ruslandkender eller diplomat men ”demokratiekspert”, der var med til at få Sovjetunionen opløst og som åbent angriber Putin og det russiske lederskab. Angreb fra Wall Street journal på Danmark for at hjælpe Kina med at komme ind i Arktis. Obama er en katastrofe, men det er det republikanske primærvalg også, både Mitt Romney, Newt Gingrich og Ran Paul vil være en katastrofe for USA og verden, USA behøver (ligesom Europa) Glass/Steagall-bankopdeling, nationalbankkreditter til økonomisk opbygning, NAWAPA, igangsættelse af udviklingen af Arktis og en genoptagelse af en satsning på rumfart for at komme til Mars og skabelsen af grundlæggende videnskab og teknologi. Storstrømsbroens dårlige tilstand og uegnethed til at klare trafikken til Femern Bælt-tunnelen understreger mere end et årtis forsømmelse af infrastrukturen. Vi behøver en ny Storstrømsbro, en Helsingør/Helsingborg-tunnel og opgradering af jernbanenettet til at stå klar sammen med Femern Bælt-tunnelen i 2020. Samtidigt skal vi bygge en Kattegat-forbindelse. På den måde kan vi undgå massearbejdsløshed. Gå med i vores kampagne og vær med til at skabe historie i 2012.
 • Schiller Instituttets havde en succesrig julemobilisering for at forhindre 3. verdenskrig, men Obama må væk hvis faren skal afværges, London vil have knust Rusland og Kina suverænitet inden deres finanssystem er helt væk og de bruger Obama som deres redskab, hvis USA også går under i forsøget så er det så meget desto bedre. Derfor er der stadig en truende krig med atomvåben i horisonten. Putin giver arkitekten til programmet for et ”Forsvar for Jorden”, tidligere Nato-ambassadør Rugosin, ansvaret for at genoprette Ruslands rumprogram og kernekraftssatning, en russisk renæssance med Putin som kommende præsident er på dagsordenen til Londons mishag så medierne angriber Rusland og Putin, euroen havde 10 års jubilæum men festen var aflyst, hvor længe overlever euroen?, kun en Glass/Steagall-kursbehandling af finanssystemet giver en vej ud, EU’s politik vil føre til fascisme, nedtur, kaos og krig, Obama fik anti-konstitutionelle beføjelser til at fængsle amerikanske statsborgere på ubestemt tid hvis de udgør en fare for nationen, et amerikansk diktatur er på vej hvis Obama ikke stoppes, Obama udnævner nye embedsmænd uden at få dem godkendt af senatet som forfatningen kræver, Obama siger ”at han ikke behøver kongressen”. Helle Thorning-Schmidt havde ingen visioner for Danmark eller EU i nytårstalen men kun ”at dårligere tider er på vej”, Hun og oppositionen vil blot følge EU’s og finanssystemets diktat, den økonomiske krise skyldes at den økonomiske politik har været i modstrid med universets love, vi skal have videnskabelig og teknologisk udvikling med stigende energigennemstrømningstæthed i stedet for det grønne kollektive selvmord. Vi skal behandle mennesker som universets medskabere ikke som dyr. Livets udvikling på Jorden de sidste 500 år viser at kun udvikling tæller ellers dør mennesket ud. Menneskeheden skal ikke blot regere Jorden men også spille en rolle ude i verdensrummet, på trods af stigende kosmisk stråling der måske giver os klimaproblemer. Vort legeme må, men vores ånd kan leve videre i menneskeheden, hvis vi bruger vores liv på at bidrage til fortsatte gennembrud i menneskelig kreativitet indenfor kultur, videnskab og samfundets indretning. Gennem at leve for fremtiden bliver vi belønnet med sand udødelighed. Diskussion.
 • Der blev indledt med sang af Feride Istogu Gillesberg og Klaver af Michelle Rasmussen inden Tom Gillesberg (efter 10:00 min) gav en strategisk opdatering om Schiller Instituttets kampagne over julen for at stoppe en 3. verdenskrig. Schiller Instituttets nye flyveblad (som de tilstedeværende tog med for at dele ud over julen) blev allerede den 20. december givet til udenrigsminister Villy Søvndal ved et åbent hus møde i Udenrigsministeriet, hvor Tom Gillesberg og Michelle Rasmussen havde mulighed for en 7 minutters diskussion med ham.
 • EU-topmødet den 8.-9. december var en katastrofal fiasko. EU-topmødet lagde grundlaget for at afskaffe suverænitet og demokrati i Europa og lade EU-systemet og dets bureaukrater bestemme til fordel for de private finansinteresser, men man løste ikke eurokrisen og den europæiske statsgældskrise. Den kan stadig vælte hele finanssystemet, fordi globaliseringen har fjernet branddørene i systemet, så en lokal europæisk ildebrand kan sprede sig som en løbeild i hele systemet. Briterne valgte at stå udenfor for at sikre at City of London kan have sin frihed. Briterne ønsker heller ikke at være med på den synkende euroskyde, men har det fint med at resten af Europa ødelægger sig selv. Briterne har igen haft held til at skabe ødelæggelse med sin del og hersk politik og vil nu fortsætte succesen med en verdenskrig mellem USA og Rusland og Kina. Danmark bør under ingen omstændigheder være med i europagten, der er værre end Maastricht. Helle Thorning-Schmidts tilbagemelding fra EU-topmødet i Folketingets Europaudvalg var én lang undvigelse af spørgsmålene. Hun nægtede at sige, hvad hun mener om EU-pagten, under dække af, at det er et hypotetisk spørgsmål, da vi ikke kender det fulde indhold endnu. Men al politik drejer sig netop om noget hypotetisk, nemlig hvordan vi bedst former fremtiden. Regeringen synes det er fint at Nationalbanken yder et ekstra lån på 40 mia. kr. til IMF, så de kan hjælpe betrængte euro-land, men ville det ikke være bedre at nationalbanken lånte pengene til en Kattegatbro og et magnettognet? Thorning-Schmidt fortsætter den tidligere regerings lukkethed og har endnu flere spindoktorer. Dansk indflydelse gennem europagten er kun indflydelsen på, hvordan man begår økonomisk selvmord. Der behøves et folkeligt pres på regeringen, hvis den skal handle i folkets interesse. Lad os bruge Nationalbanken til at give kreditter til infrastrukturprojekter og økonomisk opbygning. Hvad er mennesket og vores rolle? Diskussion.
 • Afgørende tid for menneskeheden, briterne vil have 3. verdenskrig begyndende med angreb på Syrien og Iran, de ønsker at reducere jordens befolkning til under en milliard, Rusland sender krigsskibe til Syrien og både Rusland og Kina ved at de er målet for krigene, amerikanske flyangreb på Pakistan illustrerer at man vil udradere hele Asiens økonomiske potentiale inden finanssystemet bryder sammen og klimapolitikken har smadret Vestens økonomi, fremgang for mobilisering imod 3. verdenskrig, ikke kun Danmarks udenrigsminister men USA’s øverste militære ledelse er imod krig og gør oprør imod Obama, 6 centralbanker i panikindgreb for at undgå en ny Lehman Brothers-begivenhed der kunne kollapse systemet, ingen afklaring på eurokrisen – overlever euroen den næste måned?, vil man lykkes med at bruge eurokrisen til at afskaffe demokratiet?, Rusland ønsker samarbejde med det sande USA der oprettedes i kamp imod det britiske imperium og det europæiske oligarki, hvis vi besejrer briternes og finansverdenens plan kan vi få en ny verdensorden baseret på respekt for menneskets kreative egenskaber og en renæssance der for alvor bringer menneskeheden videre – også ud i verdensrummet. Brug chancen til at være med til at forme historien ved denne afgørende korsvej for menneskeheden. Diskussion.
 • Krigstrommerne lyder fortsat for et militært angreb på Syrien og Iran, der vil udløse en 3. verdenskrig Vesten, dirigeret af Storbritannien, som ønsker at reducere jordens befolkning til under én milliard, og deres lakaj Obama på den ene side over for Rusland, Kina og Asien i øvrigt på den anden, vigtigt at udenrigsminister Villy Søvndal på Danmarks vegne har taget afstand fra de to mulige krige og forsøger at forhindre dem, skal vi være sikre på at undgå 3. verdenskrig må Obama afsættes hurtigst muligt, det fortsatte sammenbrud af finanssystemet gør at briterne har travlt – man ønsker at smadre Rusland, Kina og Asien inden det transatlantiske finanssystem bryder endeligt sammen, Det internationale Atomenergiagentur IAEA’s rapport sagde hvad man allerede vidste: At Iran havde et militært atomprogram, men at det blev stoppet i slutningen af 2003, eurokrisen fortsætter på fuld styrke, nu har også Frankrig og andre solide eurolande sværere ved at sælge deres statsobligationer, EU bruger krisen til at afskaffe national suverænitet og demokrati, først fik man fjernet den græske statsminister Papandreou og derefter den italienske statsminister Berlusconi og i stedet sat bankfolk til magten for at føre en fascistisk økonomisk politik der vil ofre befolkningens og nationernes ve og vel, man forsøger at bruge krisen til at få skabt den politiske union befolkninger ikke ville have, Den europæiske Stabilitetsfinansieringsfacilitet, EFSF, er blevet forældet inden man fik den startet – man kunne ikke finde lande og institutioner til at skyde penge i den, derfor pres på Tyskland for at lade Den europæiske Centralbank ECB opkøbe alle de mange statsobligationer – noget der måske vil købe lidt tid men hurtigt vil føre til hyperinflation, vi må bruge Glass-Steagall til at tage magten tilbage til befolkningerne og nationer og diktere et nyt finanssystem til markedet i stedet for at tilbede markedet som Olympens guder, så kan vi skabe kreditter til global økonomisk opbygning. Diskussion: Vi skal besejre oligarkiet hvis vi skal have en fremtid. Vil oligarkiet gerne have hyperinflation og fjerne tilliden til nationale papirvalutaer så der kun er guld og sølv tilbage? Der vil ikke være nok guld og sølv til at skabe en økonomi for 7 mia. mennesker, kun en meget mindre befolkning.
 • 1) Briterne og deres lakaj Barack Obama forsøger at starte 3. verdenskrig gennem at fortsætte militærindsatsen i Libyen, der endte med en likvidering af Gadaffi med en krig imod Syrien og Iran, Obama trækker ikke tropperne fra Irak hjem til USA med lader dem blive i Mellemøsten, USA’s hangarskibe er på plads i både Middelhavet og Det indiske Ocean, Berlingske tidende skriver om Storbritanniens og USA’s planer om en krig imod Iran, samme argumenter som da Tony Blair fik startet krigen imod Irak (han har lige været på besøg hos Obama uden officielt program), Rusland og Kina vil være det endelige mål for en ny verdenskrig og kan ikke forholde sig passive hvis USA og Storbritannien slår til. 2) Sammenbruddet af finanssystemet og de fortsatte forsøg på at redde eurosystemet gennem at indføre diktatur fra EU, ”løsningen” fra sidste uge er en katastrofe der allerede er ved at falde fra hinanden, bag Papandreous græske farce er et gryende oprør i Grækenland imod en besættelse under dække af at ”hjælpe” Grækenland, kun Glass/Steagall kan redde Europa. 3) Den nye regerings finanslov har ikke selv sat penge af til kickstarten af dansk økonomi men lader andre betale, bl.a. gennem kraftigt stigende energipriser for forbrugerne til at finansiere ”grøn vækst” der er en skat på hele økonomien. Der behøves rigtige infrastrukturinvesteringer i stedet. Nationalbankdirektør Bernstein er bange for at demokratiet ikke kan levere løsninger på krisen. Hvad mener han med det? Diskussion.
 • Hvornår går bunden ud af finanssystemet?, EU har ingen løsning på euro- og statsgældskrisen, Bevægelse som Occupy Wall Street ved at noget er galt men behøver vores lederskab for at have en idé om hvad man gør ved det, Schiller Instituttets nye kampagneavis kommer på det rette tidspunkt med en kronik af tidligere overvismand Christen Sørensen om behovet for en finansiel undersøgelseskommission og artikler der belyser hvad Glass/Steagall er og en ny dansk infrastrukturplatform, Schiller Instituttets kampagne for Glass/Steagall er for alvor brudt igennem i medierne med Tom Gillesbergs deltagelse i P1 Debat i tirsdags, EU’s topmøde på søndag allerede udsat 8 dage med stadig ingen løsning, fare for at man vil bruge krisen til at indføre EU-diktatur, 46 kongresfolk er nu medstillere af Glass/Steagal-lovforslag i USA, Obama upopulær og kan ikke genvælges – kan han kuppe sig til at beholde magten?, ”det iranske plot” imod en saudisk diplomat er et forsøg på at forberede krig imod Iran, forbereder man at sætte militæret ind over for civile uroligheder i USA?, Obama må væk så USA kan gennemføre Glass/Steagall og NAWAPA og indgå en tremagtsalliance med Rusland og Kina, med menneskelig kreativitet som bryder med den almene mening kan vi skabe en vej ud af krisen. Diskussion.
 • Lyt til Lyndon LaRouches tale til verden som bliver udsendt sent natten til lørdag og kan ses bagefter på: www.larouchepac.com. Emnet vil være: Nyt fra Rusland: Den store Stillehavsalliance er nu mulig. Afsæt Obama. Der er et strategisk skift i verden efter Putin og Medvedevs annoncering at Putin vil stille op som præsidentkandidat og Medvedev som statsministerkandidat i det kommende valg. Det øger potentialet for en 3-magts alliance mellem USA-Rusland og Kina for at skabe et nyt internationalt kreditsystem. Forsøget fra City of Londons og deres allieredes side i at puste til en konflikt mellem Putin og Medvedev og dermed destabilisere Ruslands lederskab er mislykkedes. Kina hilser annonceringen velkommen. Rusland og Kina er i gang med at lave aftaler om udvikling af Sibiriens råstoffer, atomkraft, rumprojekter, videnskab og jernbaner m.m. Nu skal Obama afsættes eller køres ud på en sidespor, så Den store Stillehavsalliance kan etableres og genopbygning af verdensøkonomien kan begynde. Det vil erstatte den døende atlantiske alliance baseret på en City of London/Wall Street dikteret økonomisk politik. De Europæiske nationer kan tilslutte sig når de bryder deres lænker.
 • Danmark behøver en ny regering, vi står mit i et sammenbrud af det globale finanssystem, eurobankmarkedet frosset til, værre end i 2008, bankernes solvens kan forsvinde når som helst når man skal nedskrive værdien af statsobligationer, bolig- og byggelån, lån til andre insolvente banker, euroen overlever måske ikke september, kun en Glass/Steagall-bankopdeling giver os en vej ud, skal efterfølges af statskreditter til investeringer, regeringen har været økonomisk dybt uansvarlig, har ikke investeret i fremtiden, vi behøver derfor en ny regering, næste regering begynder med minus og skal være modige og kloge for at skabe de tiltag der kan blive en succes, vi skal have store projekter som Kattegatbroen og et magnettognet der kan transformere økonomien og løfte den op på et højere niveau, ”grøn vækst” kan dræbe den danske økonomi, regeringen og de fleste økonomer forstår ikke økonomi, skelner ikke mellem forbrug og investeringer. EU presser på for flere penge til hjælpepakker men vil Tyskland betale?, den tyske forfatningsdomstol kan blokere for flere tyske bidrag, hvem siger først fra overfor redningspakker der ikke kan fungere?, hvornår siger amerikanske politikere fra overfor Obama og får ham afsat?, det var specialstyrker fra USA, England og Frankrig der vandt krigen i Libyen, får vi en ny mørk tidsalder eller en helt ny politik? Vi forudsagde krisen, vi ved hvordan man kan løse den, vi skal være en stemme på Christiansborg. Diskussion.
 • Finanskrisen tilbage i fuldt flor, regeringen har spillet fallit, alle der var i den virkelige økonomiske verden vidst at finanskrisen ville komme tilbage i en værre form – det er ikke en finanskrise, det er et systemsammenbrud, kun en Glass/Steagall-bankopdeling kan give os en vej ud, vil skal redde realøkonomien men kassere spekulationen, det er ikke privatforbruget der vil løse krisen men en afskrivning af de spekulative værdier og målrettede offentlige investeringer, de sidste mange års optur var baseret på en lånefinansieret forbrugsfest, nu må vi have virkelig økonomisk politik, finansmarkederne presser på for euro-obligationer, Merkel-Sarkosy møde foreslår i stedet en fælles økonomisk regering for eurolandene, et spil for galleriet? EU får vedtaget de store ændringer som Hitlers hofjurist Carl Schmidt foreslog det: gennem akutte nødlove uden demokratisk opsyn eller diskussion, finansmarkederne vil af med kontrol gennem folkevalgte regeringer, i stedet for EU’s og Obamas march til nedskæringer og fascisme behøver vi at redde nationerne og befolkningerne og ofre spekulanterne, regeringsskifte på vej i Tyskland?, den europæiske politiske elite har spillet fallit, Schiller Instituttets Venner deltager i det kommende folketingsvalg som kandidater uden for partierne under sloganet: Glass-Steagall eller Kaos for at sætte Glass/Steagall og løsninger på dagsordenen, i stedet for en ny bankpakke skal Glass/Steagall følges op af øremærkede kreditter fra Nationalbanken til infrastrukturprojekter og kreditter til realøkonomien, vær med og hjælpe til med at gør valgkampsmaterialet klar og til at hænge valgplakater op når Lars Løkke udskriver valget, vær med til at skabe historie her i 2011. Diskussion.
 • Obama kup imod forfatningen: Under truslen om at kreditvurderingsselskaberne ville nedjustere USA’s kreditværdighed fik man kongressen til ikke blot at vedtage at hæve gældsløftet, men besparelser for 1000 mia. dollars, og at en ”superkongres” med kun 12 medlemmer skal beslutte besparelser for yderlig 1500 mia. dollars - uden at kongressen kan diskutere det. I forlængelse af Obamas brud på ”The War Powers Act” i forbindelse med Libyen-krigen er han i gang med at fjerne kongressens forfatningsmæssige rolle – præcis som Hitler gjorde det i 1933. De økonomiske indgreb vil ikke forbedre økonomien – det økonomiske og finansielle sammenbrud er allerede i fuld gang både i USA og i euro-systemet. LaRouche siger: nedlæg Moody’s og kreditvurderingsselskaberne, indfør en Glass-Steagall-banklovgivning og skab kreditter til store jobskabende infrastrukturprojekter som NAWAPA. Europa er lige så langt ude som USA: centralbankerne pumper kredit ud til spekulanterne mens den fysiske økonomi kollapser – recepten på hyperinflation. For at fortsætte nedskæringerne er man i gang med at sætte reglerne og demokratiet ud af kraft. Man gentager tragedien fra 30’erne. Kapitalflugt fra euro og dollar til yen og schweizerfranc men børsen fortsat falder. Terror er nu på dagsordenen som vi så det i Norge til at forvirre begreberne. Mere er i vente – og måske også en ny 11. september. LaRouche-bevægelsen i USA og internationalt har de ideer, der kan gøre det gryende oprør fremgangsrigt. Ind for det danske valg har hverken blå eller rød blok tænk sig at udfordre EU og det internationale system. Rød bloks slogan om at vi behøver investeringer i stedet for nedskæringer, men den grønne ideologi må fjernes: den vil føre til folkemord. Vi skal flytte den danske økonomi op på næste plateau med magnettog, Kattegatbro, kernekraft og massiv forskning. Se på www.larouchepac.com hvorledes jordens udvikling netop var præget af den anti-entropiske, anti-nulvækst politik, som mennesket har til opgave at fortsætte, for at udvikle hele biosfæren og føre den videre ud i verdensrummet fra Jorden. Vi mennesker er skabt til at være udødelige gennem at bidrage med uvurderlige gennembrud der lever videre i de kommende generationer. Diskussion.
 • Verdenskrisen holder ikke sommerferie! Fortsat panik over Grækenland og truslen om kollaps i hele eurosystemet. EU, ECB og IMF er villige til at ofre millioner og milliarder af menneskeskæbner for at lade et bankerot finanssystem overleve et par uger eller måneder til. Der er et alternativ: En Glass/Steagall-lignende reorganisering af bankerne og finanssystemet som vil skabe kreditter til global udvikling. Det var blandt emnerne på Schiller Instituttets fantastisk konference i Rüsselsheim, Tyskland, den 2.-3. juli, hvor der var ca. 25 danskere med og en dansk taler: Tidligere overvismand og professor ved Syddansk Universitet Chresten Sørensen, der talte om læren fra Angelides-rapporten og hvordan vi kan genetablere orden i finansverdenen. Konferencen havde udover panelet om den globale finansielle krise og løsningen i form af Glass/Steagall et panel om naturvidenskab i stedet for klimasvindlen, en fantastisk musikaften, diskussion om udvikling gennem store projekter og nødvendigheden af en klassisk kulturel renæssance (rapport om konferencen findes sidst på videoen/lydfilen). Slaget om USA er i en afgørende fase, hvor det mislykkedes for Obama at få senatet til at fritage ham for War Powers Act, der forpligter ham til at opnå kongressens tilladelse til krigen i Libyen. Obama er allerede i strid med USA’s forfatningen gennem ikke at bede om kongressens tilladelse til at føre krig og burde afsættes gennem truslen om en rigsretssag. Den danske finansverden forsøger at tørre alle de dårlige lån til bolig-, bygge- og landbrugsjords-boblen af på de danske skatteydere. Man skal ikke give de danske banker flere penge eller lån, men i stedet gennemføre en oprensning af råddenskaben gennem en dansk version af Glass/Steagall. En ny og langt større finansiel krise i Danmark kan komme når som helst, for der er stadigt enorme bogførte værdier i de danske banker og realkreditinstitutioner der når som helst kan gå op i røg, så politikerne skal allerede nu forberede en sådan Glass/Steagall-lovgivning. Talerne fra Schiller Instituttets konference i Tyskland kan ses og høres på: http://larouchepac.com/node/18648 Programmet fra Schiller Instituttets internationale konference ”Vi må redde civilisationen, der er på randen af undergang” i Rüsselsheim 2.-3. juli 2011: Lørdag den 2. juli: Panel I: Den umiddelbart forestående disintegration af verdens finanssystem – eller indførelsen af en Glass/Steagall-lovgivning Helga Zepp-LaRouche, International formand for Schiller Instituttet, "Den største krise i historien. Spørgsmålet er, hvordan vi kan løse den." Eric De Keuleneer, Professor i økonomi ved Solvay Business School og tidligere medlem af tilsynsrådet for det belgiske finanstilsyn: "Fra Big Big Bang til det store sorte hul: Hvordan verdens finanssystem først blev til en parasit og derefter en vampyr, og hvordan vi kan vende denne udvikling." Christen Sørensen, tidligere overvismand: "Læren af finanskrisen: Afreguleringen af finanssektoren må føres tilbage. Nøglepunkter og mulige veje derhen." Lyndon LaRouche: "Den nuværende krise i USA og dens betydning for Europa" Diskussion Panel II: Naturvidenskabens overlegenhed i forhold til ideologi Sky Shields, LaRouches videnskabsgruppe: Vladimir Vernadskij og en revolution i vores opfattelse af hvordan kognitivitet er den afgørende drivkraft i universet. Professor Emeritus Friedrich-Karl Ewert, Paderborn Universitetet: "Svindlen med menneskeskabt klimaforandringer“ Erwin Shöpges, vicepræsident for den belgiske sammenslutning af mælkebønder, MIG: ”Hvordan afreguleringen har ødelagt vores landbrug og hvordan vi kan redde det igen.” Professor Sergej Pulinets, Instituttet for anvendt geofysik i Moskva: „Kan vi forudsige jordskælv? Hvordan står det til med den nuværende forskning.” Diskussion Musikaften: Johann Sebastian Bach cellosuite BWV 1007. Ludwig van Beethovens Frühlingssonate for violin og klaver Operasangeren Antonella Banaudi sang to sange fra Robert Schumanns Frauenliebe und Leben og en arie fra Giuseppe Verdis Opera Maskeballet. LaRouches Ungdomsbevægelses kor og orkester sang Giuseppe Verdis "Va, pensiero" fra operaen Nabucco og Ludwig van Beethovens "Choralfantasi" op. 80. Søndag den 3. Juli: Panel III: Industrialiseringen af Afrika, den moralske test for Europa Jacques Cheminade, kandidat ved det fransk præsidentvalg i 2012: "Det franske præsidentvalg som en kreativ udfordring for at sikre en almen renæssance for udviklingspolitikken.” Eric Verhaeghe, tidligere bestyrelsesmedlem af den franske arbejdsgiverbevægelse: „En fransk Glass/Steagall-lovgivning“ Wolfgang R. Grunwald, tysk firmarådgiver: „Hvordan overvinder vi Kasino-kapitalismen: Gennem reform eller revolution?“ Daniel Heydt, Borgmester i Bellange, Moselle, "Finanskrisens konsekvenser for de franske kommuner“ Panel IV: Klassisk kultur som en nødvendig betingelse for menneskeheden Dr. Marcello Vichi, ingeniør fra Italien: "Vandoverførsel fra Congo til Tchad: Transaqua-Projektet.” Lyndon LaRouche: "Kreativitet som sådan" Antonella Banaudi, operasanger og sanglærer: "Den musikalske sjæl“ Prof. Dr. Dieter Ameling, tidligere præsident for økonomiforeningen Stahl (Stål): "Forbundsregeringens nye energipolitik fører til tysk afindustrialisering“ Diskussion
 • Taler: Leni Rubinstein er en dansker som er en af lederne af LaRouche-kampagnen in USA. Hun beretter om USA’s grundlæggende principper, det accellererende økonomiske kollaps i landet, og LaRouche-bevægelsens kampagne for at få Glass/Steagall bankopdelingslov genindført inden den 4. juli, og Barack Obama afsat – de to første nødvendige skridt for at lancere USA’s genopbygning. Den voksende støtte til en Glass/Steagall-lov inkluderer at New Jerseys sammenslutning af fagforeninger (AFL-CIO) har erklæret deres opbakning i denne uge, med reference til at den nationale AFL-CIO også støtter lovforslaget i repræsentanternes hus kaldet H.R. 1489. Det inkluderer også et voksende oprør i kongressen imod præsident Obamas forfatningsstridige forsømmelse i at søge kongressens samtykke til krigen i Lybien ifølge “The War Powers Act” og selve forfatningen -- flere taler om at stille Obama foran en rigsret. Leni som også er redaktøren af vores kinesiske nyhedsbrev [http://chinese.larouchepub.com/] holder endnu en tale. Denne gang om Kina. Det foregår tirsdag den 21. juni kl. 19 på Schiller Instituttets kontor, over Skype eller i Aarhus.
 • Finanssystemet står over for en skæbnesvanger juni måned, kun umiddelbar iværksættelse af Glass/Steagal-banklovgivning med efterfølgende etablering af et kreditsystem giver en sikker vej ud af krisen, Glass/Steagall-loven har nu tolv medunderskrivere i USA’s kongres og et voksende momentum, Dominique Strauss-Kahn fald fra Olympens tinde betød aflysning af hjælpepakkerne, chance for et virkeligt kursskifte, Glass/Steagall er det første skridt i at rense op i finansverdenen og skabe et holdbart fundament for økonomisk opbygning, euro-systemet i dyb krise, EU forsøger at kolonisere Grækenland men der er voksende protester, I Grækenland og Spanien går folk på gaden som det skete i Tunesien og Ægypten, hvorfor vil man ikke lade Grækenland genforhandle sin gæld? Fordi det vil true hele derivat-markedet med Credit Default Swaps langt værre end Lehman Brothers kollaps i 2008, systemskiftet skal komme fra USA for briterne styrer Europa inkl. et Tyskland der er i gang med ødelægge sig selv gennem grøn politik og et stop for atomkraft, det vil være enden for den tyske industriøkonomi hvis det står ved magt. Mens Obama var på besøg hos den britiske dronning ramte naturkatastroferne USA, ulykkerne blev forværret af Obamas nedskæringer, voksende oprør imod Obama på mange niveauer i USA, fødevarekrise truer, i Danmark skal vi ikke vente med at lave programmer til efter valget men udarbejde de nødvendige planer nu så de er klar til akut indsættelse hurtigst muligt eller indenfor de første dage efter et regeringsskifte, brug dit talent til gavn for den kommende menneskehed og du bliver en udødelig del af menneskeheden og universets udvikling.
 • Nedskæringer er det nye store mantra – ligeså inkompetent som regeringens håndtering af finanskrisen, finanskrisens årsager er ikke væk – den kan komme tilbage når som helst, truslen mod Danmark er ikke i 2020 – I stedet for ubegrænset udlån til spekulation skal vi have en Glass/Steagall-banklovgivning og massive investeringer nu, både dollaren og euroen er i store problemer, hele det internationale finanssystem er i en dødskamp, Federal Reserve-chef Bernanke forsætter kursen mod hyperinflation med sine ”kvantitative lempelser” - Fedeal Reserve køber 70% af de nye amerikanske statsobligationer, overlever euroen sommeren? Alle taler om græsk statsbankerot, vil der komme en hjælpepakke til Portugal eller vil det nye finske parlament sige nej? Vælter Portugal ryger Spanien med. Vi har en akut klimakrise – ikke menneskeskabt men forårsaget af kosmisk stråling og Solen, vi må forberede os på flere kraftige jordskælv, tornadoer og lignende, næsten al aktivitet på jorden viser sig at være påvirket af kosmisk stråling – selv hyppigheden af influenzapandemier er påvirket af hvor kraftig solaktiviteten er, styres influenzavirussmittefarlighedhed af kosmisk stråling? Hvorfor reagerede Japan ikke på advarslerne om et kommende jordskælv? Den videnskabelige verden er inficeret af anti-videnskabelig ”grøn” og misantropisk tankegang, jordskælv og naturkatastrofer er forudsigelige – et fungerende varslingssystem kunne være på plads i løbet af to måneder, NAWAPA og lignende store vandprojekter vil sammen med forskning på jorden og i rummet lære os at kunne styre jordens klima, vi må gøre op med den grønne overtro, Marcy Kaptur fremsætter Glass/Steagall-lovforslag i USA's Kongress, Obama viser sin mentale ubalance åbent ved sin fundraiser i Californien, vil USA gennemføre Glass/Steagall og afsætte Obama? Folk må ikke kapitulere overfor den misantropiske ”grønne” fascisme som de gjorde det overfor fascismen i 30'erne, vær aktiv i kampagnen og giv menneskeheden en fremtid. Diskussion.
 • Webcast med LaRouche tirsdag den 19. april kl. 19:00, I går var det 50 år siden Jurij Gargarin blev den første mand i rummet, 1 måned efter det japanske jordskælv fortsætter de ”grønne” deres kampagne imod kernekraft og menneskelig udvikling, Schiller Instituttet fortsætter sin kampagne for mere videnskabeligt og teknologisk fremskridt så vi kan forsvare os imod jordskælv, vulkanudbrud og andre naturkatastrofer, vi kan i dag forudsige jordskælv men i stedet for at finansiere det bedrives en heksejagt på forskning uden for boksen som gør det muligt, se på dæmoniseringen af Henrik Svensmark, jordskælvforudsigelse blev diskuteret ved et panel på Den Europæiske Geovidenskabelige Unions årsmøde i Wien 3.-8. april, Den russiske forsker Sergej Pulinets fremlagde mange forskellige måder hvor man kunne observere forandringer i atmosfæren, ionosfæren og jordens magnetfelt, inden det store jordskælv i Japan, fra forskellige satellitter, et kontrolcenter med 10 specialister ville være i stand til at overvåge de globale og lokale forandringer og forudsige jordskælv 3-5 dage før, Ruslands Rumagentur har etableret et internationalt samarbejde med 23 lande for at kunne forudsige naturkatastrofer – Kina og USA’s rumfartsorganisation NASA forhandler om at være med, EU forsøger at sætte demokratiet ud af kraft i Portugal og få alle partier til at skrive under på EU’s krav - inden valget i juni måned – som betingelse for at lave en 70 mia. euro ”hjælpepakke” til Portugal, Islands befolkning afviste at dække Englands og Hollands tab på Icesave og private islandske banker med 60% stemmer imod, Islands præsident opfordrer omverdenen til at lytte til den demokratiske afgørelse, vil Irland og Grækenland følge Islands eksempel?, finansverdenen, Storbritannien og EU vil ikke acceptere national suverænitet og demokratiers afgørelse men tværtimod gennemtvinge finansverdens diktater, kun Glass/Steagall kan genetablere national suverænitet og sammen med et nyt Bretton Woods-kreditsystem gøre det muligt skabe nationale kreditter til økonomisk genopbygning, Phil Angelides taler i EU-Parlamentet, lovforslag til genindførelsen af Glass/Steagall fremsat i USA, Obama har en alliance med republikanerne for at slagte USA og dets befolkning gennem nedskæringer der rammer de svage, regeringen valgoplæg i form af 2020-planen er ikke økonomi men sofisme og bogholderi, regeringens investeringsplan er et katalog af danske investeringer men ikke investeringer staten sætter penge i, kun en mangedobling af statens investeringer vil give den danske økonomi en fremtid, derfor stiller Schiller Instituttets Venner op til valg, støt kampagnen og få venner med til at se ”The Weekly Report” med LaRouche og folk fra ”The Basement” og webcasten på tirsdag. Se interviewet med Sergej Pulinets og lyt til Tom Gillesbergs forklaring/oversættelse/resume af det på dansk på http://schillerinstitut.dk/drupal/node/457#resume. Se den nye diskussion på LarouchePac’s Weekly Report på http://larouchepac.com/node/17959. Mere om webcasten med Lyndon LaRouche tirsdag den 19. april kl. 19:00 på http://larouchepac.com/webcasts/20110419.html.
 • Menneskeheden i eksistentiel krise efter jordskælvet i Japan: Skal vi acceptere det totale hysteri imod kernekraft skabt med Goebbelslignende propaganda i medierne og fortsætte den grønne anti-videnskabelige, anti-teknologisk og anti-menneskelige politik? Eller skal vi bruge videnskabeligt og teknologisk fremskridt til at forsvare menneskeheden imod de farer der ligger frem for os. Tyskland hårdt ramt af den grønne hjernevask, katastrofevalg i Baden-Würtenberg hvor de Grønne får magten. Er Tyskland på vej mod kollektivt selvmord gennem den grønne politik? Svækkes Tyskland så falder Europa. Krisen i Japan var ikke menneskeskabt men naturskabt. Jordskælvene i New Zealand og Japan var muligvis fremprovokeret af kraftig solaktivitet. Vi må forberede os på flere jordskælv og vulkanudbrud i ”Ildringen” omkring Stillehavet. Vi må forberede evakueringer i Californien og andre steder og iværksætte et hasteprogram for at forstå og være i stand til at forudsige jordskælv og solens og den kosmiske strålings rolle i dem. Obama gør det stik modsatte: Nedlægger alle forskningsprogrammer og satellitter der kunne hjælpe menneskeheden i processen. Vi må ud i rummet og få et langt bedre overblik over de påvirkninger Jorden udsættes for. Vi må samtidigt have en massiv økonomisk opbygning på Jorden så vi på sigt ikke bliver udryddet som så mange andre arter her på Jorden er blevet det, når Jorden med regelmæssige mellemrum er blevet udsat for et sandt galaktisk bombardement. Naturkatastrofer tester om samfund har den moralske evne til at overleve. EU's politik er en katastrofe. EU-pagten vil blot være en monetær spændetrøje og ikke løse de problemer som bliver værre i Irland, Portugal, Spanien, Italien osv. Euroen er dødsmærket og kun en Glass/Steagall-politik kan redde kastanjerne ud af ilden. Militærindsatsen i Libyen er et britisk iscenesat spil hvor de kontrollerer begge parter. Man vil forsøge at få indsatsen optrappet så det ender som et nyt Vietnam. Danskerne lod sig manipulere til at handle impulsivt i stedet for at handle ud fra langsigtede løsninger, da Folketinget besluttede at sende F16-fly af sted. Hvornår vil Danmark blive straffet for sin hybristiske aktivistiske udenrigspolitik der nu har ført til vores tredje krigsdeltagelse? Obama spiller med i det britiske spil og skal afsættes hvis USA skal på ret kurs igen. Den finansielle krise er ikke forbi i Danmark. Vi mangler stadigt endnu et kollaps i boligboblen med fare for alle de danske banker. Kun en Glass/Steagall-oprensning i finansverdenen og massive statslige infrastrukturinvesteringer kan sammen med omsorg for den produktive sektor redde den fremtidige danske velfærd. Den danske økonomi skal løftes op på en højere teknologisk og kundskabsmæssig platform. Vi skal bygge fremtiden med kernekraft, fusionskraft, stof-antistof-reaktioner og alle de nye videnskabelige og teknologiske gennembrud vi står på tærsklen til, hvis vi erstatter den grønne dødskult med videnskabelig og teknologisk fremtidsoptimisme. Så vil vi også kunne beskytte og imod de kommende trusler fra det ydre rum. Se de nye videoer på www.larouchepac.com. Diskussion: De fleste økonomer ser ikke virkeligheden fordi de egentlig er matematikere og bogholdere i stedet for at forstå den fysiske økonomi som bestemmer den økonomiske udvikling.
 • Massemedierne lyver for at skabe massehysteri omkring Fukushima-kernekraftværket i Japan, der er ikke fare for sundhedsskadelig stråling for andre end dem der opholder sig ved værket, det største problem er tabet af Fukushima-kraftværkets 4,7 GW strømkapacitet oven i de massive ødelæggelser af infrastrukturen som kæmpejordskælvet og tsunamien forårsagede, kæmpeopgave med at få hjulpet alle der blev ramt og få alt til at fungere igen, det var naturen, ikke mennesket, der var årsag til katastrofen, hvad rolle har Solen spillet? Der var kraftig solaktivitet lige inden jordskælvet og det der fandt sted i februar på New Zealand. Vil der komme flere jordskælv langs ”Ildringen” omkring Stillehavet i lighed med disse to, nu hvor Solen er kommet ud af sin periode med solpletminimum? Hvorfor er der elektromagnetiske effekter før jordskælvene og hvorfor kan f.eks. dyr mange gange føle at det er på vej? Jordens klima og udvikling er i høj grad bestemt af den kosmiske stråling den modtager, vi må forstå og efterhånden kontrollere disse processer, Danmark burde ikke være med i EU-pakken der blot er mere af samme katastrofale hyperinflationsskabende politik, EU vil have penge til banker og spekulanter og massive nedskæringer for realøkonomien, EU vil købe statsobligationer ligesom Federal Reserve i USA, hvornår bliver det for meget for den tyske befolkning og de tyske institutioner så man forlader euroen? Inflationen i fødevare- og energipriser vil forøge massestrejkeprocessen, sæt ikke udenlandske tropper ind i Libyen, briterne spiller på alle heste, massestrejken fortsætter i Wisconsin og spreder sig til andre dele af USA, snart kommer den også for alvor til Europa, nationalbankdirektør Bernstein indrømmer at afdragsfrie lån og regeringens skattestop har skabt boligboblen, afskaffelse af afdragsfrie lån ikke nok – rentetilpasningslånene også et stort problem, krisen kommer også snart til Danmark igen, vi kommer til at reorganisere alle de danske banker, vi skal have massive investeringer i store infrastrukturprojekter og forskning og udvikling, Danmark skal have kernekraft. Diskussion: Mere om den kommende krise i Danmark, hvorfor er det vigtigt med kernekraft i stedet for vindmøller.
 • Massestrejkeprocessen har spredt sig fra Tunesien til hele Mellemøsten og er nu ved at slå igennem i USA og Europa, samtidig med sammenbruddet af det internationale finansielle system, det er ikke lokale spørgsmål der er anledningen med hele den globale hyperinflationære proces med kraftige stigninger i fødevare- og energipriser hvo folk mellem 25 og 45 år ikke længere ser nogen fremtid, større omvæltning end i 1989, dengang var det Sovjetunionens og Warzawapagten lænker man gjorde oprør imod – nu er det hele verdens finanssystem og det sker verden rundt, i kølvandet på Angelides-rapporten i USA er det vigtigt at der nu er et flertal i det danske folketing for en finansiel undersøgelseskommission, bør ikke blot omhandle Amagerbanken men hvad der gik galt med finanskrisen og hvordan det hænger sammen med udviklingen i det danske bank- og realkreditsystem over de seneste tre årtier, det der behøves er Glass/Steagall og reguleringer – ikke hjælpepakker til finansverdenen, den tyske finansminister støtter Angelides-rapporten, den islandske præsident sender igen politikernes gældsaftale til folkeafstemning, den irske befolkning giver den tidligere regering den største vælgerlussing i irsk historie: Finna Fail reduceres til en fjerdedel mens patrioterne i Sinn Fein mere end tredobles. Webcast med titlen Irland og USA med Lyndon LaRouche torsdag den 10. marts kl 19:00. Den tyske forsvarsminister tvinges til at træde tilbage af massestrejken, Frankrig er også på vej i oprør, massestrejken sætter Wisconsin på den anden ende, kun begyndelsen for 48 af de 50 amerikanske delstater er bankerot, det er de 7.000 mia dollars i hjælpepakker til Wall Street der har kørt USA i sænk ikke de offentlige lønninger, snart kan der også være fødevareoptøjer i USA, enten skifter man kurs eller får man en blodig revolution som i Frankrig i 1789. Finn Østrup fra CBS beskriver faren for et sammenbrud i det danske realkreditsystem pga. indførelsen af de mange rentetilpasningslån, en reform af realkreditsystemet tilbage til det der har fungeret gennem 200 år uden rentetilpasningslån og afdragsfrie lån er nødvendige reformer sammen med en dansk Glass/Steagall-lovgivning. Boligpriserne vil gå i bund, der skal renses op i bank- og finansverdenen, men hvis vi kommer i gang med store projekter og produktive investeringer vil vi klare os. Hjælp til med at få den nye kampagneavis ud og send et bidrag. Diskussion: Blair og hans kompaner er sammen med prins Andrew fanget med fingrene dybt inde i den libyske skattekiste. Hvordan fungerer en massestrejkeproces.
 • Schiller Instituttets nye kampagneavis er ude i 60.000 eksemplarer, Amagerbank-skandalen viser at det danske embedsmandsapparat ikke fungerer, er vi på vej mod afrikanske tilstande?, folk vil have positioner men ikke tage ansvar, Angelides-rapporten chokerer verden, LaRouche havde ret, vi skal bygge et forsvar mod det store finanskollaps der er lagt op til i 2011, befolkningens oprør i Tunesien og Egypten spreder sig til resten af Mellemøsten – hvornår følger Europa og USA efter?, vi får et politisk varmt forår, Obama og republikanerne gør fælles front for at ødelægge USA med nedskæringer, protesterne i Wisconsin, ”kæmp som en egypter”, Angelides-rapporten er blevet en bestseller, øget momentum for en amerikansk genindførelse af Glass/Steagall, webcast med LaRouche den 10. marts, euro-krisen fortsætter, Portugal i problemer, hvad sker der efter det irske valg?, retssager på vej imod de europæiske banker, vil alle gå samme vej som Amagerbanken?, vi behøver en dansk Angelides-kommission og en dansk Glass/Steagall – så skal vi i gang mad massive infrastrukturinvesteringer, de danske unge må lade sig inspirere af de unge egyptere, vil de have en fremtid?, vil de være udødelige?, vil de gøre en forskel?, bare fordi man bor i et lille land kan man godt tænke stort, Schiller Instituttets Venner stiller op med fem kandidater til folketingsvalget, hjælp til i kampagnen, hent aviser til at dele ud, sæt et bidrag ind på Schiller Instituttets konto: 1551-0005648404.
 • Finanskrisen ikke fortid – det værste er stadig i vente, vil civilisationen overleve, hvad skal der til?, temaet for LaRouche historiske tale til nationen den 22. januar, Schiller Instituttet har foretræde for Folketingets Europaudvalg på mødet der begynder fredag kl. 10:00 og vil blive transmitteret på www.ft.dk om eurokrisen og krisen i hele EU, og hvad der skal gøres hvis vi skal kunne beskytte nationen, LaRouche: Glass/Steagall-banklovgivning nu – afskriv spillegælden men red økonomien, gentag Roosevelts succes og Hamiltons da man grundlagde USA, USA’s unikke kreditsystem og erfaringerne fra Massachussetts Bay-koloniens Pine Tree Shilling (fyretræskillingen) så store projekter som NAWAPA, den danske regering er lakaj for finansverdenen og EU’s ubehjælpsomme politik: Hjælpepakker til finansverdenen og nedskæringer til befolkningen, regerings politik vil ikke fungere – vi behøver investeringer i stedet, nationer på vej ud i kaos, den irske krise, Grækenland, Belgien, Spanien!!, krise i EU og problemer med den 440 mia. store hjælpefond, inflationen er allerede på vej op – fortsættes den nuværende politik får vi snart hyperinflation som i Tyskland i 1923, vi er de få som er i stand til at skabe en vej ud af krisen og skabe en anstændig fremtid for menneskeheden. Diskussion.
 • Allerede i årets første dage er eurokrisen vendt tilbage, ikke kun eurokrise men hele det Inter-Alpha-bankgruppedrevne europæisk-amerikanske finanssystem der er i sin dødskamp, kun en Glass/Steagall-bankreform med efterfølgende statsskabte kreditter giver en vej ud, Lars Løkke Rasmussen minder om en dårlig kopi af Obama der siger han har løst problemerne men vender tilbage med stadig flere nedskæringer – ikke for de rigeste men for de svageste, pga. af de mange hjælpepakker skal der lånes penge som aldrig før (2.400 mia. euro i EU i 2011) og det garanterer fortsæt mistillid og sammenbrud medmindre euroen ændres, ”løsningerne” har bare været hjælpepakker til spekulanter der skaber større problemer i fremtiden, nedskæringerne vil ikke ske frivilligt og derfor ønsker EU økonomisk diktatur – som i 30'erne, parallellen til 30'ernes fascisme er uhyggelig stor – nu snakker alle om genindførelse af fascismens eutanasi for st skære i sundhedsudgifterne, Obama forsøgte at indføre sine dødspaneler gennem et dekret men måtte trække det tilbage, han vil forsøge at få det Hitler-lignende ”økonomisk ansvarlige” nedskæringsprogrammer i sundhedssektoren igennem, formanden for den tyske lægeforening opfordrer til at læger skal yde hjælp til selvmord, et skridt på den vej der ledte til Hitlers folkemord, vi sagde ”aldrig igen” i 1945 – det skal vi stadig, webcast med LaRouche den 22. januar kl. 19:00, 6 LaRouche-kandidater for kongressen i 2012 giver USA lederskab til at afsætte Obama, indføre Glass/Steagall og gennemføre NAWAPA med 6 mio. jobs, Danmark får ikke en bedre økonomi gennem offentlige nedskæringer og skattelettelser for de rige men gennem investere og tanke på det almene vel, vi behøver massive offentlige infrastrukturprojekter nu – inkl. en Kattegatbro og et dansk magnettognet, ledere fra Schiller Instituttet vil stille op til valget som kandidater uden for partierne for at præsentere de virkelige løsninger, Schiller Instituttet vil lave en national konference om infrastrukturudvikling og forberede en ny kampagneavis. Bidrag både økonomisk og aktivt til vores arbejde. Diskussion.
 • EU-topmøde for at forsøge at redde euroen gennem at afskaffe den sidste rest af national suverænitet for EU-medlemmerne, allerede da euroen blev indført var det klart at den ikke kunne overleve hvis ikke EU blev en politisk union, blev indført alligevel for at forhindre at Tyskland opbyggede sig selv, Østeuropa og Rusland industrielt og økonomisk, vil Tyskland opgive den sidste rest af suverænitet og overtage de andre EU-landes gæld?, For tyskerne er Weimar-Tysklands hyperinflation et nationalt traume og de vil ikke gå med til bare at trykke penge, hjælpepakkerne er ikke for at hjælpe landene men de internationale banker, den irske kapitulation køber kun kort tid – alle venter på Spaniens sammenbrud, diskussion i Tyskland om euroens problemer og muligheden af at vende tilbage til D-marken, kun brutal nedgang i levestandarden kan købe euroen mere tid – men vil befolkninger frivilligt går længere ned i levestandard end man har gjort under krige før?, LaRouche-bevægelsen blev skabt for at sikre et alternativ til fascisme og folkemord, vi behøver en Glass/Steagall-banklovgivning for at fjerne spekulationen og den fiktive gæld og de massive internationale infrastrukturprojekter LaRouche har foreslået, Jacques Cheminade æresgæst ved Nigers 50 års-jubilæum - diskuterer Transaqua-projektet, Obama har allerede etableret en alliance med republikanerne – den amerikanske befolkning er demoraliseret – LaRouche-kandidater stiller op for at vise vejen ud af depressionen, hvad er kreativitet?, ungdomsbevægelsens videnskabsarbejde i LaRouches kælder på vej ind i en ny fase, Danmark skal investere i store projekter i stedet for at smide penge ind i de internationale hjælpepakker for at hjælpe euroen og bankerne, vi skal skabe en renæssance i stedet for at blive demoraliserede og tabe håbet.
 • Den største finansielle og økonomiske krise nogensinde er allerede i gang - Irland kan vælte hele det britisk-kontrollerede finanssystem. Verdenskrisen spidser til, accepten af kolera i Haiti viser verdens afstumpethed, krisen i Korea, Israel forbereder angreb på Iran, ny fødevarekrise på vej som resultat af kvantitativ lettelse i finanspolitikken, den finansielle og økonomiske krise er i gang og afslører manglen på politisk lederskab overalt i den vestlige verden, Obama har mistet sin glans - både i USA og internationalt ved G20 i Sydkorea, Obamas ondartede narcissisme får nu følgeskab af en gal republikansk kongres - man vil smadre den amerikanske stat, Cameron viser vejen udover klippekanten gennem drakoniske nedskæringer, Irland skal påtage sig kæmpegæld og massiv nedgang i levestandarden for at redde de britiske banker og Inter-Alpha-bankgruppen, vil Irland ofre sin fremtid for det?, hvis Irland knækkes følger Portugal, Spanien og alle vi andre, historien om hvordan det britiske imperium forandredes og Inter-Alpha-bankgruppens fremvækst efter Bretton Woods-systemet blev ødelagt af Nixon, globaliseringens mål er at afskaffe nationalstater, EU er blevet finansverdenens redskab til at trælbinde befolkningerne, ECB-chef Trichet vil erstatte "Vestfalske" nationer med "global governance" uden for demokratiets rækkevidde, betydningen af Den vestfalske fred i 1648 og national suverænitet, Helga Zepp-LaRouche opfordre Tyskland til at forlade både euroen og EU - og dermed vende tilbage til national suverænitet, Lyndon LaRouche ser angrebet på Irland som en krigserklæring på alle nationer - inklusive USA, et 6-punktsprogram for at redde USA og verden, vi må tilbage til at se mennesket som værende skabt i Guds billede - vi er kreative medskabere i universet, hvem styrer den danske økonomiske politik?, skandale at man ansætter Rothschild til at lave danske bankpakker, lad os komme i gang med store danske projekter og kernekraft og udvikling, hvordan træner man sit geni og sin kreativitet?
 • Ung LaRouche-demokrat Kesha Rogers fik 30% af stemmerne (ca. 62.000 stemmer) i kongressvalget i Texas. Højdepunkterne fra Lyndon LaRouches internationale webcast den 6. november: intet kompromis med yderliggående Tea Party budgetnedskæringsideologer som den nylige valgt Senator Rand Paul fra Tennessee. Paul og Christopher Edwards fra Cato Instituttet, som Paul refererer til, ønsker drastiske fascistiske nedskæringer. Bag Rand Poul står den "Østrigske skole" som tror på en Darwinistisk minimalstat, de stærkeste overlever, en moderne form for økonomisk fascisme. De vil fjerne alt hvad Franklin Roosevelt og USA stod for -- at forsvare det almene vel. Der kan ikke være noget kompromis med de principper USA var bygget på. Forskellen mellem Det amerikanske og Det britiske System. Demokraterne som indrømmer skriften på væggen -- at befolkningen har vendt sig imod Obama og California guvernør Schwartzenneggers politik, må brug perioden mellem nu og indsættelsen af den nye Republikanske-domineret Repræsentanternes Hus, til at gennemføre LaRouches program: 1. afsæt Obama; 2. vedtag Glass-Steagall bank opdelingslovgivning: 3. skab kreditter til store infrastrukturprojekter som NAWAPA, Den nordamerikanske Vand- og Elektricitetssamarbejde. International kritik af QE2 (at trykke på seddelpressen) efter USA's Føderalbank annoncerede at de vil købe endnu 600 mia. dollars af USA's statsobligationer. Massiv gældskrise i Irland baseret på at redde spekulative finansbobler i stedet for at gennemføre konkursbehandling. Massive stigninger i fødevarepriser og 75 mio. flere mennesker på sultens rand siden den sidste fødevarepriskrise i 2008 Læs LaRouches nye artikel "Einstein Viewed Kepler" for en diskussion om det der virkelig er kilden til økonomisk værdi -- de menneskelige kreative erkendelsesmæssige evner som kommer til udtryk i videnskabelige og kunstneriske opdagelser.
 • Webcast med Lyndon LaRouche lørdag den 6. november kl. 18:00, verden midt i faseskifte, verdens finanssystem på vej ind i næste dybe krise, autopiloten er på hyperinflationær katastrofekurs – en gentagelse af denropæiske tragedie fra 30'erne, USA skal skifte politik dramatisk hvis verden skal undgå en ny mørk tidsalder, det store spørgsmål er ikke resultatet af USA's midtvejsvalg men hvornår bliver Obama afsat og Glass/Steagall og NAWAPA gennemført, Ulstermans rapporter er præcise: Obama er ved at krakelere som Hitler i bunkeren, vil blive meget mere verdensfjern og uligevægtig efter det kommende demokratiske valgnederlag, må fjernes med forfatningens 25. tillæg inden skaden er uoprettelig, Federal Reserve forbereder QEII =hyperinflation, flere penge men færre værdier, med et skifte til en igangsættelse af Glass/Steagall og NAWAPA ville en global økonomisk opbygning følge hurtig efter, Europa også på vej mod politisk uregerlighed hvis man forsøger at løse krisen med nedskæringer, euroens dage er talte, Danmark mærker stigende arbejdsløshed, Vestas deroute må erstattes med arbejdspladser i bygning af kernekraftværker, magnettog, infrastrukturprojekter og (rum)forskning og udvikling – også på Grønland!, kun hvis der er beslutsomt lederskab der siger nej til kursen mod en fascistisk økonomisk politik som i 30'ernes Europa kan vi undgå det kollaps af civilisationen og en reduktion af Jordens befolkning fra knap syv til to milliarder mennesker som prins Philip ønsker. Diskussion.
 • Bank of Americas moratorium på tvangsauktioner en afsikret håndgranat i finanssystemmet. Størstedelen af de amerikanske boliglån, der er grundlaget for finansboblen i form af MBS’ere (morgage backed securities), har ikke papirerne i orden. Man har givet lån og solgt dem igen og igen, men ingen kan lovligt dokumentere hvem der egentlig har krav på hvad. Obama forsøger desperat at forhindre et nationalt moratorium på tvangsauktioner og udsættelser, så bankerne og finansverdenen ikke kommer i klemme. Han er ligeglad med boligejerne. LaRouche leder en kampagne for at få afsat Obama med tillæg nr. 25 i den amerikanske forfatning, der går det muligt at afsætte præsidenten når han ikke længere psykisk er i stand til at udføre sit hverv. De psykiske problemer i Det Hvide Hus diskuteres stadigt mere åbent. NAWAPA-projektet er kun begyndelsen på en helt ny videnskabelig æra for menneskeheden. Når vi åbner Arktis op for udvikling, inklusive Grønland, så indebærer det også forskning i kosmisk stråling, hvad er liv, hvordan har den kosmiske stråling været med til at styre udviklingen af livet på jorden, gennem at kontrollere klimaet på jorden øver vi os i at kunne sprede liv til Mars og mange andre steder i verdensrummet. Mennesket er den selvbevidste videreførelse af kreativitet i universet og en vigtig medskaber i universets fortsatte udvikling. Det er det der også må være Grønlands fremtidige rolle. Diskussion.
 • Den 29-årige LaRouche demokrat Rachel Brown fik 21,5% af stemmerne i det demokratiske primærvalg i den 4. kongresdistrikt i Massachussets. Hendes modstander var kongresmedlem Barney Frank, formanden for finansudvalget i repræsentanternes hus i Washington, D.C. som har stået i spidsen for de mange redningspakker til bankerne, designede til at rede finansverden, frem for den almene vel. Rachel Brown kræver afskrivning af spekulationsboblerne i stedet, for at rede befolkningen. Rachel Browns mærkesager var at afsætte præsident Obama, indføre Glass-Steagall lovgivning, og bygge store infrastrukturprojekter inkl. NAWAPA, den nordamerikanske vand- og elektricitetssamarbejde. Hendes kommentar til valget var, selv om Barney Frank vandt denne gang, er han mod slutning af sin karriere, mens hun lige er begyndt! Hun vil fortsætte med at lede kampagnen in Boston, specielt for Glass-Steagall lovgivning.
 • Ikke kun USA’s men hele verdens fremtid afhænger af at få NAWAPA-projektet sat i gang nu, det vil kun transformere det fysiske klima i Nordamerika men det globale politiske klima i retning af global udvikling og fremskridt i stedet for forsat økonomisk sammenbrud og en ny mørk tidsalder, se projektet med dansk tale på Schiller Instituttets hjemmeside og snart som en ny video med dansk tale, 1) Obama må væk som præsident, 2) Glass/Steagall-banklovgivningen genindføres, 3) Et nyt globalt finanssystem etableres på baggrund af en 4-magts-aftale mellem USA, Rusland, Kina og Indien, 4) NAWAPA iværksættes og 5) NAWAPA-lignende kontinentale vand- og udviklingsprojekter iværksættes på de andre kontinenter, stadig flere kræver infrastrukturprojekter og jobskabelse i USA men Obama vil ikke lytte til andre end Geithner og Summers og må derfor væk, Putin på stor turne til Sibirien og fjernøsten for at fremme udvikling af regionen – gerne i samarbejde med Kina, ledende kinesisk økonom siger at det ikke betyder noget at Kina har verdens næststørste BNP hvis ikke man får hævet levestandarden for hele den kinesiske befolkning – derfor har man sat mange nye infrastrukturprojekter i gang i Kina og internationalt, Indien satser nu kraftigt på atomkraft, startes NAWAPA vil en fast forbindelse over Beringstrædet følge efter til at forbinde Nordamerika og Eurasien, vandoverførsel fra Sibirien til Aralsøen og Centralasien, Vand fra Congo til Chadsøen i Afrika etc., den ”grønne” bevægelse er ikke grøn men brun – rigtige ”grønne” er for vandprojekter og kernekraft så mennesket kan skabe mere liv på planeten jorden, Federal Reserve og ECB trykker på knappen for hyperinflation, ny finanskrise på vej i september, Jean Ziegler kalder hjælpepakker til bankerne på bekostning af hjælp ril fattige lande for folkemord og en forbrydelse imod menneskeheden, hvorfor er 20 mio. pakistanere drevet på flugt af vandmasserne når vi har teknologien til at kontrollere vandet gennem store projekter?, solcelleanlæg er et angreb på naturen – brun teknologi, ikke grøn, solcelleanlæg trussel imod insekter der lægger sine æg i vand – de lægger dem i stedet på solceller og dør ud, NAWAPA er første skridt på vej til at kunne bringe liv ud i verdensrummet, vi skal handle med tanke på de næste mange generationer, se filmene om NAWAPA og få mange andre til at gøre det samme, send et bidrag til Schiller Instituttets kampagne.
 • Panik i finansverdenen sidste uge, Federal Reserve iværksætter QE2=hyperinflation, centralbanker opkøber statsobligationer og man oversvømmer finansverdenen med penge, diskussion om at USA skal bruge 2-3.000 milliarder dollar på finansverdenen en gang til – så bliver dollaren intet værd, LaRouche: Tre tiltag der kan redde USA, 1) Obama må væk nu, 2) Glass/Steagall-banklovgivningen må genindføres, 3) NAWAPA-projektet må sættes i gang, mennesket må tage ansvaret for at forbedre biosfæren og forbedre grundlaget for liv på golde, tørre steder, væk med vindmøller og solfangere, brandmænd risikerer dødeligt stød fra solfangere – kan ikke slukke ildebrande, NAWAPA-projektet vil sætte gang i en tunnel under Beringstrædet og hele det globale infrastrukturnet, verdens andre ørkner må gøres grønne, et skridt på vejen til terraformning i rummet, diskussioner mellem skyggeregeringen i USA og Rusland, Kina og Indien om den kommende verdensorden, Kattegatbroen med magnettognet vores megaprojekt, infrastrukturinvesteringer må sættes i gang nu – ny nedtur er på vej, historien om Christian IX’s forsøg på at indlemme hele Danmark i Tyskland viser at den gængse historiefortælling er fup, vil Bismarck nu blive dan danske frihedshelt?, tragediens rolle i at få folk til at holde op med at være tilskuere og i stedet blive historiske personligheder, lad fremtidens behov bestemme nutidens politik ikke de dårlige gamle vaner, tag del i menneskelig udødelighed.
 • Den verdensøkonomiske krise fortsætter på trods af sommerferie i Danmark, Danmarks fremtid er afhængig af et opgør med de alment accepterede meninger, der har skabt den nuværende økonomiske og samfundstruende krise. Faren er ikke en ekstra lille nedtur men en ny mørk tidsalder. Er vi patrioter eller finansverdenens lakajer? Slaget om USA er i gang mellem befolkningen og Obama, der kun tjener interesserne på Wall Street og City of London. LaRouche: Obama må ud nu, Glass/Steagall må gennemføres og USA's økonomi genopbygges omkring et moderne NAWAPA-projekt, der ikke kun vil fordoble USA tilgang til ferskvand men transformere en stor del af Nordamerikas territorium og klima. Med gennemførelse af Glass/Steagall kan USA skabe nationale kreditter til den økonomiske opbygning. Obama er en farlig disfunktionel personlighed som Nero og Hitler var det, Obama i gang med en racistisk fordrivelse af de sorte politikere i Washington, NAWAPA vil få den amerikanske ørken til at blomstre og er begyndelsen på kunsten at forandre omgivelserne, så vi kan leve på Månen, Mars og andre steder i rummet. Sammen med NAWAPA skal der bygges magnettog og kernekraftværker, et sammenhængende infrastrukturnet der strækker sig over Bering Strædet til Asien og Europa. Lignende projekter behøves i Afrika og andre steder. EU fortsætter det kollektive økonomiske selvmord gennem massive nedskæringer i offentlige infrastrukturprojekter og investeringer. Skal Danmark have en fremtid må vi i gang med store projekter nu: Kattegat-broen, Femern Bælt-forbindelsen, Helsingør/Helsingborg-tunnelen, et nationalt magnettognet der vil fjerne ideen om et udkantsdanmark, kernekraft, videnskab og rumteknologi. Lad os gøre op med fordummelsen og i stedet skabe en kulturel og videnskabelig renæssance.
 • LaRouche: Økonomisk tsunamivarsel - flodbølgen kan komme allerede om to uger - verdens regeringer må handle mens de kan, den danske regering nægte at tage forholdsregler men håber på bedre vejr og at G20 løser problemerne, Danmark burde fejre 10-året for Øresundsbroen gennem at bygge Kattegat-broen, G20-topmøde i Toronto kunne ikke komme op med noget, Tyskland trækker en streg i sandet - forbereder 111-siders Glass/Steagall-inspireret lovgivning for at regulere bankvæsenet og løse kommende bankkollapser, Federal Reserve øger sin kreditlinje fra $2400 mia. til $5000 mia., finansverdenen oversvømmes med penge mens realøkonomien skrumper - vejen til global hyperinflation, 2 mio. mister understøttelse i USA - der er et voksende oprør imod Obama og kongressen, vi behøver nok en underjordisk atombombesprængning for at stoppe olieudslippet i den Mexikanske Golf men Obama gør intet udover at beskytte BP og briterne, Obama fyrer McCrystal fordi han fortæller hvor dårligt det går i Afghanistan, Obama Nero må væk så USA og verden har en vej ud krisen og kan få et nyt finanssystem, LaRouche-bevægelsen giver lederskab til den amerikanske befolkning i oprør, Sverige beslutter at bygge ti nye kernekraftværker - Danmark burde gøre det samme i stedet for at bygge havvindmølleparker hvor strømmen koster fem gange så meget, Glass/Steagall vinder også frem i Italien og Frankrig, tyskerne vil have d-marken tilbage, EU har ikke nogen løsninger men som suveræne nationer kan vi og andre europæiske lande gøre noget.
 • Webcast med Lyndon LaRouche lørdag den 26. juni kl. 19:00, LaRouche: hele finanssystemet kan endegyldigt gå ned allerede i juni/juli hvis man ikke griber ind hurtig med Glass/Steagall-bankregulering og afskrivning af derivater og værdiløse papirer, banker tør ikke længere låne til hinanden, nu er Spaniens gældskrise (1.500 mia. euro) på dagsordenen, hvordan reagerer den spanske befolkning på yderligere nedskæringer og højere arbejdsløshed (allerede 20%), EU-systemet er i gang med at skabe en gentagelse af 30'erne, Glass/Steagall i stedet for hjælpepakker og nedskæringer, Obama i store problemer i USA, i løbet af otte ugers olieudslip har han intet gjort udover at støtte BP, Obamas tale til nationen var en katastrofe og hån imod ofrene for olieudslippet - presset for at afsætte Obama vil øges, måske skal man bruge en lille underjordisk atombombe for at lukke olieudslippet, kandidater fra LaRouches Ungdomsbevægelse viser vejen i USA, afsløringer af sammensværgelsen for at fjerne Glass/Steagall, regeringskrise i Tyskland - vælter Merkel-regeringen?, tyskerne vil tilbage til d-marken, Danmark skal ikke lade et inkompetent EU diktere med i stedet komme i gang med Kattegatbro og investeringer. Hjælp med at få den nye kampagneavis ud.
 • Schiller Instituttet har udgivet en ny kampagneavis nr. 11 sommer 2010 i 45.000 eksemplarer, er en appel for Glass/Steagall og et svar på den danske regerings tredobbelte harakiri i form af "genopretningspakken", både regeringen og Dansk Folkeparti har mistet den sidste rest af troværdighed, lækagen fra regeringens koordinationsudvalg viser at knivene er ude, hvornår bliver Lene Espersen og Lars Løkke Rasmussen udfordret og afsat som partiformænd?, hvornår er der nye afhoppere fra regeringsflertallet, hvornår får vi valg?, vil regeringen nå at udelægge mere gennem flere "reformer" inden den går af?, statslige udgifter er ikke blot spild men også vores fælles investeringer i fremtiden i form af infrastruktur, sundhed, uddannelse, og forskning og udvikling, Glass/Steagall blev stoppet i Det amerikanske Senat men kampen fortsætter, Obama upopularitet slår ny rekorder, Obama blev væk fra Arlington på Memorial Day, Obama har et stort medansvar for den manglende mobilisering til at stoppe olieudslippet i Den mexicanske Golf, stadig flere spørger hvorfor Obama beskytter BP i stedet for at overtage selskabet og håndteringen af ulykken, BP skabte ulykken gennem bevidst at ignorere sikkerheden, euro-krisen fortsætter, hvornår forlader Tyskland euroen? briterne forsøger at skabe kaos med krisen i Korea og Israels provokation gennem at storme nødhjælpsskibe i internationalt farvand, vil man bruge kriser og krisestyring til at sætte demokratierne ud af kraft?, hjælp med til at dele kampagneavisen ud til venner og ved demonstrationen den 8. juni, send et bidrag på 1551-0005648408 til at hjælpe med trykning og porto. Diskussion.
 • Den rekordstore hjælpepakke på 750 mia. euro sidste weekend for at redde finanssystemet købte kun kort tid, finanssystemet disintegrerer stadig, intens kamp om Glass Steagall i det amerikanske senat, partiskel begynder at blive erstattet af en patriotisk fraktion med udgangspunkt i Maria Cantwell og John McCain, London og Obama desperate for at stoppe en Glass/Steagall-lovgivning og vil ikke have indgreb imod Wall Street, derivater og spekulation, nye primærvalg i USA er store nederlag for Obama, Cristina Muscardini rejser spørgsmålet om Glass/Steagall i EU, Den europæiske Centralbank køber græske, portugesiske og spanske statsobligationer - et brud på bankens egne regler, vejen er lagt til kommende hyperinflation, Tyskland ryster alle gennem at gå enegang og forbyde forskellige typer spekulation, vil Tyskland forsøge at redde sig selv og forlade euroen?, møde i Stockholm i hemmelig klub for europæiske banker, hvis Glass/Steagall går igennem i USA er der håb for Europa og resten af verden, den danske regering har ingen visioner eller løsninger kun nedskæringer, skeletterne vælter ud af de danske banker, Nationalbanken skal tjene landet interesser og ikke kun finansfolkenes, Danmark behøver en Glass/Steagall-lovgivning og et massisvt investeringsprogram.
 • a. Lars Løkkes spareplan kan ikke redde den danske økonomi. Hvad bør der gøres i stedet? b. Flyveforbud pga. askesky? Forbind Danmark og Europa med magnettog! c. Finansskandalen i forbindelse med Goldman Sachs viser, hvor gennemrådent hele finanssystemmet er! d. Vil Obama også iværksætte en ny krig imod Iran? Det må stoppes! e. LaRouches Ungdomsbevægelsens kosmiske stråler og Einstein projekter f. diskussion g. se interviewet med LaRouche:
 • Lars Løkke Rasmussen-regeringen fejrer 1 års fødselsdag - en ren katastrofe, Dansk Folkeparti rejser kritik af Løkke Rasmussen og Lene Espersen men virkeligheden er langt værre, nu må der store investeringer og projekter som en Kattegatbro og et dansk magnettog-/hurtigtog-net på dagsordenen for den danske økonomi, hvis vi ikke skal miste den produktive del af økonomien og få stor arbejdsløshed på sigt, danskerne lever i ønsketænkning og ser ikke de katastrofale konsekvenser af de seneste 40 års politiske skifte, vi må redde økonomien - ikke bankerne og spekulanterne, skrotte den dødbringende grønne ideologi, komme tilbage til videnskabeligt og teknologisk fremskridt, have produktion ikke blot forbrug, og komme ud af Afghanistan! Afghanistan har under NATO's kontrol 40-doblet sin opiumsproduktion, Rusland kræver nu et samarbejde med NATO om at stoppe narkoproduktion og har fremlagt en samarbejdsplan, NATO har svaret nej, er det Danmarks opgave at beskytte Afghanistans narkotikaproduktion, der dræber 1 mio. om året og skader 16 mio.?, vi skal ikke være en del af den britiske politik for at sprede narkotikaafhængighed, Obama fik sin nazi-inspirerede sundhedsreform igennem i USA - hvorfor fortæller medierne ikke sandheden om den?, er vi lige så passive overfor fascisme i dag som folk var det i 30'erne?, euroen i dyb krise og Den Europæiske Centralbank ECB har besluttet sig for at fortsat lade bankerne låne penge til spekulation med værdiløs sikkerhed - vejen til hyperinflation, diskussion i Tyskland om at træde ud af euroen, kun en 4-magts aftale mellem USA, Rusland, Kina og Indien kan skabe et nyt fungerende finanssystem og global økonomisk opbygning - så kan Tyskland og Frankrig hjælpe til, I Danmark har vi vores egen valuta og kan sætte store projekter i gang nu, vi må være involveret i et Måne- og Mars-program for at genfinde en positiv menneskelig identitet. Diskussion.
 • LaRouchedemokraten Kesha Rogers vandt det demokratiske primærvalg i 22 kongresdistrikt i Texas med en jordskredssejr på en kampagne for en rigsretssag imod Obama efter hans ødelæggende angreb på NASA - en sejr der giver genlyd verden rundt, Obama fortsætter sin politiske selvdestruktion gennem at kræve en gennemførelse af sin sundhedsreform nu - på trods af de massive protester samtidigt som han nægter at redde Haitis befolkning efter jordskælvskatastrofen, LaRouche erklærer krig imod lord Jacob Rothschild og hans Inter-Alpha bankgruppe, der er blevet en styrende kraft i det internationale finanssystem - blandt gruppens 11 medlemmer findes bl.a. Royal Bank of Scotland, Banco Santander og Nordea, gruppen har siden 1971 arbejdet for at nedbryde national suverænitet og få de private finansinteresser til at styre systemet. Hemmeligt møde blandt hedgefonde den 8. februar på Manhattan om at drive euroen ned på niveau med dollaren, hvordan reagerer EU?, bankerne bruger den lave rente til at spekulere mere end nogensinde før, finansmarkedet vil have at deres bankerotte system skal reddes på bekostning af befolkningerne men det kræve diktatur - det var ideen med Lissabon-traktaten. Vi behøver i stedet en global Glass/Steagal-lovgivning til at skelne mellem de finansielle instrumenter der skal reddes og hvad der - som derivater og lign. - skal kasseres, det almene vel må komme først, den danske regeringsrokade var en taburetleg på dækket af Titanic - vi må i gang med massive investeringer i infrastruktur og den fysiske produktion, hvis vi skal redde den danske økonomi, det kan ikke vente til efter næste valg, vi må have et intellektuelt lederskab til at give styring til den massestrejkeproces der er i gang i USA og som vil sprede sig verden rundt. Vær aktiv og giv finansiel støtte. Diskussion.
 • Scenen er sat for næste del af det finansielle og økonomiske sammenbrud. Finansverdenen vil se blod - befolkningen skal betale systemets udestående gæld gennem drakoniske nedskæringsprogrammer. Bankerne har brugt de billige lån fra centralbankerne til massiv spekulation og carry trade. Grækenland er ikke det svage punkt men Spanien og Brasilien - og så selvfølgelig Storbritannien. EU vil have Grækenland under administration - og derefter få kontrol over resten af landenes økonomiske politik. I stedet skal vi have en global Glass/Steagall hvor man skiller skidt fra kanel i finanssystemet og 4- magts aftale reorganisering af hele systemet i form af et kreditsystem. Vi må have en nødplan for den danske økonomi hvor vi redder de produktive og videnskabstunge fremtidsorienterede dele i stedet for at forsøge at dække alle bankernes dårlige udlån. Nationalbanken kan baseret på kronen og et dansk fremtidsperspektiv skabe de fornødne kreditter til bygning af Kattegatbro, magnettognet, og alle de andre store infrastrukturprojekter der kan forhindre den danske økonomi og beskæftigelse i at bryde sammen. Diskussion.
 • Se Schiller Instituttets nye hjemmeside på www.schillerinstitut.dk, næste sammenbrudsfase af finanssystemet er i gang, totalt mangel på politisk lederskab blandt den amerikanske og de europæiske regeringer inkl. den danske, Lars Lykke er brændt ud - Danmark behøver ikke blot en ny regering men en ny politik, kun gennem at gå med i Asiens satsning på kernekraft, infrastruktur og udvikling har vi en en fremtid, drop vindmøller og klimaovertro, LaRouche opfordrer til en afsættelse af Obama - om nødvendigt gennem en rigsretssag - Obamas nedlæggelse af NASA er højforræderi, finansminister Geithner og føderalbankchef Bernanke spillede en central rolle i at berøve den amerikanske stat for at redde de private banker i AIG-skandalen - på trods af deres løgne lever de begge på lånt tid, den politiske chokbølge fra Massachussetts fortsætter med at trække politiske spor, euroen er på vej ud i en megakrise, Grækenland er kun begyndelsen en lakmustest for nedskæringer der skal sættes ind i Portugal, Irland, Italien og frem for alt Spanien, hvor den store fare for hele eurosystemet er, hvor længe overlever euroen?, spanske Banco Santander er en nøglespiller i den kommende internationale bankkrise med spor til England og Brasilien, Ulla Tørnæs afslører igen den danske regerings misantropi i Davos i lighed med Gates og milliardærklubben, mens Obama vil nedlægge NASA er Kina og Indien på vej til månen og senere til Mars, vil vi få en sputnikeffekt?, nøglen til krisen er et nyt finanssystem baseret på LaRouches 4-magts aftale mellem Kina, Indien, Rusland og USA, LaRouche-kampagnen er i fuld fart i USA, sæt din identitet i sammen med Schiller Instituttet at være med til at skabe de forandringer i dag, du kan være stolt over i næste generation. Rapport fra LaRouche-kampagnen i Massachusetts og derefter diskussion.
 • Det næsten utænkelige demokratiske valgnederlag ved senatsvalget i Massachusetts markerer et faseskifte i USA. Det oprør som har været i gang, siden man begyndte de upopulære hjælpepakker for Wall Street og Obamas forsøgte at gennemtvinge sin sundhedsreform, sætter nu den politiske dagsorden. Obama fik en chance og har spillet fallit. En ny amerikansk revolution er i gang der bringer håb til hele verden. USA er den manglende brik i at få etableret en 4 magts-aftale mellem Rusland, Kina, Indien og USA, der kan etablere en ny finansiel dagsorden i form af et kreditsystem med global økonomisk opbygning. Hør hvad medierne ikke fortæller om, hvad der faktisk foregår i USA, og det opgør der må til med de fejlslagne værdinormer fra 68-generationen, hvis vi skal have en fremtid også her i Danmark.
 • LaRouche-kampagnen mobiliserer de patriotiske kredse i USA for at få USA væk fra Wall Streets kontrol og få USA med i en 4-magt aftale med Rusland, Kina og Indien. Sydkorea satser stort på kernekrafteksport. Bilarbejdernes fagforening angriber Obama for hans forræderi og angreb på deres sygeforsikring. Studér Lyndon LaRouches nye spændende dokument. Oliver Stones producerer ny film,om hvordan Hitler blev skabt af britiske og amerikanske banker. Vi skal vinde slaget i USA for at undgå en ny mørk tidsalder. Det er fremtidsperspektivet de næste to generationer, der må bestemme, hvad vi gør. Rapport fra LaRouche-kampagnen i Boston. Husk LaRouches webcast den 30. januar kl. 19:00 (dansk tid).
 • Med hjælp fra Schiller Instituttet blev klimatopmødet COP15 den 7.-18. december i København, der tegnede til at blive en dansk skamstøtte og et internationalt miljødiktatur, i stedet et vendepunkt, hvor verdens magtcentrum flyttede sig fra Atlanten til Stillehavet. Kina, Indien og størstedelen af jordens befolkning stod fast på økonomisk og teknologisk fremskridt i stedet for klimasvindlen om menneskeskabt global opvarmning, nykolonialisme og diktat fra Storbritannien og Europa. EU og USA sætter ikke længere dagsordenen men forholdet mellem Rusland, Kina, Indien og USA. Nu står slaget om hvornår USA bryder med den britiske kontrol over Obama, vender tilbage til revolutionære rødder og går sammen med Rusland, Kina og Indien om et nyt finanssystem baseret på national suverænitet og national kreditskabelse til infrastruktur og økonomisk opbygning. Den finansielle og økonomiske krise er ikke ovre men slår igennem med fornyet kraft i 2010 med statsbankerotter (Island, Letland, Grækenland etc.) på dagordenen. LaRouches økonomiske ideer giver nationerne den eneste vej ud hvis man ikke vil ofre befolkningerne og have noget der er langt værre end 30'erne. Medierne lyver stadig om de dødelige konsekvenser af Obamas forslåede sundhedsreform - LaRouche opfordrer til at amerikanske patrioter undersøger om han skal afsættes ved en rigsretssag. Briterne forsøger at skifte dagsordenen med en international terrorbølge. Danmark skal forberede sig på et samarbejde med USA, Rusland, Kina og Indien i et nyt finanssystem og allerede nu gå i gang med massive infrastrukturinvesteringer inkl. en Kattegatbro og et dansk magnettognet. I stedet for 68-kulturens grønne selvmordskult behøver verden en genoplivelse af europæisk kultur og videnskab. Hjælp Schiller Instituttet med at gøre det. Webcast med Lyndon LaRouche den 30. januar kl. 19:00. Diskussion. Censur i klimadebatten, hvordan kan så mange velmenende mennesker tage fejl? Det gjorde de også i 30'erne.