Oversigt over Schiller Instituttets kampagneavis nr. 3

 

Den 20. april vedtog delstaten Vermonts senat en resolution med krav om en rigsretssag imod både præsident Bush og vicepræsident Cheney.
Den 24. april indleverede Dennis Kucinich, medlem af Repræsentanternes Hus og demokratisk præsidentkandidat, officielt en resolution til vedtagelse i Den amerikanske Kongres, der indeholdt tre anklager imod vicepræsident Dick Cheney med krav om en rigsretssag. 1&2) At vicepræsidenten manipulerede indsamlingen af efterretninger og løj overfor nationen med en påstand om, at Irak besad masseødelæggelsesvåben, og at Irak havde forbindelser til terrororganisationen al-Qaida og 3) at vicepræsidenten »åbent har truet med aggression imod Den iranske Republik, uden at der foreligger nogen konkret trussel imod USA«.
Kucinich understregede vigtigheden af, at kongressen langt om længe griber ind overfor Cheneys omfattende magtmisbrug, og til CNN forklarede han, at forslaget om en rigsretssag fremlægges nu, fordi der er en stadig voksende fare for, at Cheney trækker USA ind i en ny krig mod Iran.
Den 27.-29. april afholdt Det demokratiske Parti i Californien sit årlige delstatskonvent. Bag kulisserne udspandt der sig et drabeligt slag omkring Kucinich’ resolution for en rigsretssag. Repræsentanter for det nationale lederskab i Washington kæmpede desperat for at forhindre, at den gigantiske lokalafdeling vedtog at støtte kravet om en rigsretssag. Men repræsentanter for LaRouches Ungdomsbevægelse, LYM, kæmpede indædt sammen med Kucinich’ kampagnestab for at holde en støtteresolution på afstemningslisten. På opfordring fra Kucinich’ kampagnestab stillede LYM sit 40 mand store kor op i mødelokalet, da resolutionskomitéen skulle træffe den endelige afgørelse om hvilke forslag, der ville blive fremlagt til afstemning. Til tonerne fra Beethovens kanon »In Arm der Liebe«, med en satirisk tekst om Cheney, fik LYM-koret alles udelte opmærksomhed. Og det lykkedes. Konventet vedtog en resolution, der opfordrede kongressen til at inkludere muligheden af en rigsretssag imod vicepræsidenten blandt de foreslåede tiltag overfor Bush-regeringens magtmisbrug.
LYM’s fremtrædende rolle på delstatskonventet blev også afspejlet i det faktum, at Quincy O’Neal, formand for Det demokratiske Partis FDR Mindeklub i Los Angeles og ledende LYM-medlem, blev valgt til vicepræsident for den Afro-Amerikanske Caucus, og Wynneal Inocentes fra LYM blev valgt som korresponderende sekretær for den Filippinsk-amerikanske Caucus.
Den 28. april blev der i mere end 100 byer rundt om i USA afholdt demonstrationer og politiske manifestationer med krav om en rigsretssag imod vicepræsident Cheney. Samme dag sikrede lederen af LaRouches politiske aktionskomité i delstaten Louisiana, Fred Huenefeld, at den lokale eksekutivkomité i Det demokratiske Parti enstemmigt vedtog en resolution med krav om en rigsretssag mod vicepræsidenten.
Den 28. april skrev fhv. senator George McGovern en kronik med det samme krav i The Houston Chronicle. Den 29. april bragte det ledende demokratiske medlem af kongressen John Murtha kravet om rigsretssag op på det landsdækkende tv-program »Face the Nation«. Og den 2. maj meddelte to demokratiske medlemmer af Repræsentanternes Hus, William `Lacy’ Clay fra Missouri og Janice Schakowsky fra Illinois, at de stiller op som medunderskrivere af Dennis Kucinich’ resolutionsforslag.

Schiller Instituttets forside