Tilbage til hovedsiden

Principper for »Lovforslag til beskyttelse af boligejere og banker af 2007«:

 

 

Lyndon LaRouches politiske aktionskomité, LPAC, mobiliserer for at få Kongressen til at vedtage dette »Lovforslag til beskyttelse af boligejere og banker af 2007« inden udgangen af september. Forskellige guvernører og delstatspolitikere fra hele USA støtter allerede dette initiativ, som ledende bankfolk og folk fra Det demokratiske Parti har betegnet som »muligt at gennemføre« og »den eneste redning« for den amerikanske befolkning. Snart derefter må selve Føderalbanksystemet sættes under konkursbehandling og omdannes til USA’s Tredje Nationalbank, mens der internationalt etableres et nyt Bretton Woods-system med faste valutakurser og langfristede aftaler om store udviklingsprojekter.

1. Kongressen må etablere et nationalt kontor med ansvar for at anbringe landsdækkende og delstatslige banker under føderal beskyttelse, fastfryse alle eksisterende boliglån for den periode af måneder eller år, der er nødvendig for at justere priserne til et rimeligt niveau, omlægge eksisterende boliglån til en passende rente, og afskrive alle de kræftlignende, spekulative gældsforpligtelser i form af værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom, derivater og andre typer af pyramidespil, der har bragt banksystemet på bankerottens rand.
2. I løbet af overgangsperioden skal alle tvangs­auktioner fastfryses, så amerikanske familier kan beholde deres hjem. Månedlige betalinger, i princippet modsvarigheden til huslejebetaling, skal finde sted til de anviste banker, som kan bruge indbetalingerne som sikkerhed for normal udlånsvirksomhed, så der derigennem atter tilføres kapital til banksystemet. Disse overkommelige månedlige betalinger vil blive indregnet i nye boliglån, der afspejler en afvikling af boligboblen, og der fastsættes passende ejendomsværdivurderinger og reducerede faste renter på boliglånene. Det forventes at denne omvæltning af boligmarkedet vil tage adskillige år. I mellemtiden skal ingen boligejer blive sat ud af hans eller hendes ejendom, og de landsdækkende eller delstatslige banker skal være under beskyttelse, så de kan genoptage deres traditionelle funktioner, yde tjenester til lokalsamfundet og tilvejebringe kredit for investeringer i produktive industrier, landbrug, infrastruktur etc.
3. Delstatsguvernører skal påtage sig de admini­strative forpligtelser ved at gennemføre programmet, inkl. »huslejevurderingerne« til de udvalgte banker, mens de nationale myndigheder tilvejebringer de nødvendige kreditter og den økonomiske sikkerhed for at sikre en succesrig overgang.