Skab kredit gennem Nationalbanken

Kreditkrisen behøver ikke tage livet af den danske økonomi. Med dette forslag til en lovgivning, der bemyndiger Nationalbanken til at skabe kreditter til produktive investeringer, vil økonomien i stedet blomstre.

I takt med at det er stadig dyrere og sværere at få kreditter til nødvendige investeringer i den danske økonomi, er tiden inde til at lade Den danske Nationalbank fungere som en rigtig nationalbank i ånden fra USA’s første finansminister, Alexander Hamilton, og præsident Franklin D. Roosevelt. USA’s første nationalbank havde som sit primære formål at sikre det almene vel for den amerikanske befolkning. Derfor skulle den ikke blot sikre en stabil national valuta i tilstrækkelige mængder, så økonomien kunne fungere, men også fremme infrastrukturprojekter og handel.
På lignende vis er tiden nu kommet til at lade Den danske Nationalbank tilføre den danske økonomi nødvendig kredit, der kan sikre, at den danske økonomi fungerer og udvikles, og at det almene vel derved tilgodeses.

Det danske folketing bør vedtage en ny lov, der bemyndiger Nationalbanken til at udstede op til 500 milliarder kroner i nationale kreditteri, der udlånes til en rente, der kun marginalt overstiger den nationale inflation. Kreditterne kan udlånes til følgende kategorier af projekter:
1) Større infrastrukturprojekter. Det kan være statsejede brugerbetalte broprojekter, som f.eks. bygningen af Femern Bælt-forbindelsen, Kattegat-forbindelsen og Helsingør/Helsingborg-tunnelen. Det kan også være motorveje, jernbaner eller magnettogbaner, samt hospitaler og læreanstalter.
2) Opbygning af højteknologisk potentiale. Opbygning af produktionssektorer i Danmark, der gør brug af ny teknologi, og derigennem skaber et potentiale for øget fremtidig højteknologisk eksport. Det kan f.eks. være opbygningen af en dansk produktion af kernekraftværker, fusionskraftværker eller anden produktion, der involverer kernefysisk forskning og rumforskning. Forskning og produktion af brintbiler og brændselscelleteknologi. Udviklingen af nye keramiske materialer, superledere, nanoteknologi etc.
3) Kredit til nye anlægsinvesteringer i industri og landbrug.
Nationalbanken vil udstede kreditterne, og udbetale dem efterhånden som de behøves for opbygningen af de forskellige projekter. Projekter af type 1 vil have en tilbagebetalingstid på op til 30 år. Disse lån vil administreres direkte af Nationalbanken.
Lån af type 2 og 3 vil administreres gennem de lokale banker på vegne af nationalbanken. Kunder, der måtte ønske lån af type 2 og 3, retter henvendelse til deres lokale pengeinstitut, der sammen med kunden laver en plan for projektet. Banken sender så en ansøgning til en kreditkomité under Nationalbanken, der bevilger lånet. Den lokale bank kan også tilbyde en pakkeløsning, hvor nationalbankkreditten suppleres med en kredit fra det lokale pengeinstitut på kommercielle vilkår.
Det lokale pengeinstitut holder øje med projektet og sørger for udbetaling af lånets rater, efterhånden som projektet skrider frem. Det lokale pengeinstitut administrerer også tilbagebetalingen af lånet. Disse lån vil have en tilbagebetalingstid på 3-20 år, alt efter projektets omfang. Som modydelse for det lokale pengeinstituts arbejde betaler kunden et halvt procentpoint over nationalbankens udlånsrente, der tilfalder pengeinstituttet.
i Da de af Nationalbanken udstedte kreditter udelukkende udlånes til investeringer, der øger produktiviteten i den danske fysiske økonomi, bidrager de ikke til øget inflation. Hvis man derimod bare pumper penge og kredit ud i økonomien, f.eks. i form af hjælpepakker til finanssektoren, er der en akut fare for inflation.

- tg

 

 

 

 

 

 

 Nationalbanken