Udtalelse af Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark, i anledningen af etableringen af en støttekomité for bygningen af en Kattegatbro.

København den 7. oktober 2008.

Efter finanskrakket: Magnettog over Kattegat!

Det er meget passende, at man netop i dag på Sabro kro grundlægger en ny komité for bygningen af en Kattegatbro. Det sker dagen efter, at den danske regering måtte fremlægge en redningsplan med en uendelig indskudsgaranti for at sikre tilliden til de danske banker, og hvor den danske børs kollapsede med et historisk højt fald i C20-indekset på hele 11,1 procent. De to begivenheder var resultatet af det internationale finansielle sammenbrud der er i gang netop nu og som understreger det historiske vadested vi står i: De seneste årtiers vilde finansspekulation og hurtige penge må erstattes af traditionel fysisk økonomi, hvor man gennem langsigtede investeringer i infrastruktur, industri og landbrug skaber ekstra fysiske værdier og dermed grundlaget for en øget velstand. 

Det er ikke svært at forudsige, at de senere års lånebaserede forbrugsfest er forbi, og at vi går en tid i møde med et faldende økonomisk aktivitetsniveau og en trussel om stigende arbejdsløshed. Det er derfor nu, man skal sætte bygningen af Kattegatbroen og andre faste forbindelser på dagsordenen sammen med massive investeringer i hele den danske infrastruktur.

Den modstand visse politikere og embedsmænd har udvist overfor Kattegatbroen, minder mest af alt om de tyske politikere, der gik imod bygningen af en Femern Bælt-forbindelse med argumenterne: ”Hvorfor skal vi bygge en bro, når folk bare kan tage færgen? En bro koster bare det offentlige en masse penge. Hvis det virkelig var en god forretning at bygge sådan en bro, ville private investorer allerede have gjort det”.

Det alle danskere burde have lært af erfaringerne fra Storebæltsbroen og Øresundsforbindelsen er, at den type broprojekter både gavner nationaløkonomien som helhed, gennem den øgede produktivitet de bidrager til, men også at broindtægterne på lang sigt sagtens kan betale investeringen tilbage. Hvis det vel at mærke er et offentligt ejet projekt, der ikke skal forrente et privat afkast.

Bygningen af Kattegatbroen er også samtidig muligheden for dramatisk at reducere rejsetiden med offentlig transport imellem de danske landsdele. Da vi alligevel skal lægge helt nye skinner for at kunne rejse med toget over en kommende fast forbindelse mellem Sjælland og Jylland, kan vi lige så godt få en superhurtig forbindelse: Et magnettog, der med hastigheder på op til 550 km/t kan reducere rejsetiden mellem Århus og København til 25 minutter.

Der vil selvfølgelig være kritikere der indvender, at der er langt større trafikale problemer, der skal løses i Hovedstadsområdet og Østjylland, men det bør ikke være et argument imod disse projekter. Det understreger i stedet behovet for, at de offentlige bevillinger til infrastrukturinvesteringer stiger til mindst det tredobbelte af, hvad der har været vanen det seneste årti. Det fremlagde Schiller Instituttet faktisk også (se www.schillerinstitut.dk/infrastrukturplan.pdf) som en respons på Infrastrukturkommissionens skuffende rapport.

I stedet for at lade os lamme af den hæsblæsende internationale finanskrise, der skyller hen over os netop nu, så lad os tage de visionære briller og store sko på. Lad os ikke blot forbedre den danske infrastruktur med en Kattegatbro, men lad os påbegynde bygningen af et dansk og europæisk magnettognet. Som jeg og tre andre folketingskandidater sagde det i efterårets valgkamp: ”Efter finanskrakket: Magnettog over Kattegat”.