Møde i Schiller Instituttet 
Torsdag den 4. oktober 2007 kl. 19:00

Et finanssystem på vej mod sammenbrud og global hyperinflation.
Hvordan vi forsvarer det almene vel og bygger en retfærdig økonomisk verdensorden.
Foredrag af Schiller Instituttets formand Tom Gillesberg.

Schiller Instituttets kontor: Sankt Knuds Vej 11 kælderen, 1903 Frederiksberg

For mere information ring 35 43 00 33.