BretWds.JPG (40326 bytes)
Ad Hoc-komité for et Nyt Bretton Woods-system

Wiesbaden, Tyskland, den 23. september, 2002.

For seks år siden blev en opfordring til etableringen af en ad hoc-komité for et nyt Bretton Woods sendt verden rundt og mere end 500 parlamentarikere fra over 40 lande skrev under sammen med flere hundrede borgerretsledere, fagforeningsledere, industrifolk og repræsentanter for sociale organisationer. Blandt underskriverne var José Lopez Portillo, forhv. præsident i Mexico, og Joao Baptista Figueiredo forhv. præsident i Brasilien. Fælles for underskriverne var en dyb bekymring over konsekvenserne af den globale finansielle og økonomiske krise. Men i den forløbne periode har G-7-landenes regeringer aldeles manglet viljen til at gribe ind over for den dramatisk forværrede krise.

Netop nu er verdens finans- og betalingssystem trådt ind i den sidste og afgørende fase af et systemsammenbrud. Argentina synker ned i kaos og det øvrige Latinamerika er ikke langt efter. Japan disintegrerer i en stadig dybere depression, og den japanske centralbank opkøber de private bankers aktier i et desperat forsøg på at udskyde disses insolvens og det efterfølgende globale systemkollaps. Boblen bag den »nye økonomi« er bristet, og den amerikanske økonomiske model er rystet af en dybtliggende tillidskrise. Gigantiske banker er truet af konkurs, og gældsbyrder verden over er blevet ubetalelige. Overalt bliver amter og kommuner insolvente, og forude truer nye bobler med at briste.

Hvis man oven i alt dette udløser en krig imod Irak, med de ubeskrivelige konsekvenser for den strategiske situation og verdensøkonomien en sådan krig vil få, vil hele den menneskelige civilisation i sandhed blive stillet over for en katastrofe, der kan lede til en ny mørk middelalder. Derfor er det bydende nødvendigt, at den verdenspolitiske dagsorden ændres.

Vi, de undertegnede, kræver, at en krisekonference hasteindkaldes i den tradition, vi kender fra Franklin Delano Roosevelt og Bretton Woods-konferencen i 1944. Som den demokratiske præsidentkandidat til det amerikanske primærvalg Lyndon LaRouche har foreslået, skal formålet med en sådan konference være at skabe et nyt finans- og betalingssystem, der erstatter de mekanismer, der har ledt til ødelæggelsen af den industrielle produktionskapacitet og opbygningen af en spekulativ boble, med nye mekanismer, der gør verdensomspændende økonomisk vækst og fuld produktiv beskæftigelse mulig.

En stor del af den gæld, der er opbygget rundt om i verden, kan ikke betales, hverken af landene i den såkaldte Tredje Verden eller af bystyret i f.eks. Berlin, og må derfor afskrives. Derivatspekulationen må helt og aldeles afskrives. Vi har behov for faste valutakurser, så langfristede investeringer igen bliver mulige, og vi har behov for et nationalt banksystem i hvert eneste land, opbygget med den tyske Kreditanstalt für Wiederaufbau som model, for at kunne udstede de nødvendige kreditter til en økonomisk genopbygning.

I stedet for en politik, der fører til endeløs krig uden en plan for fred, må vi etablere et økonomisk perspektiv, der kan sikre fred over hele verden. Opbygningen af en Eurasisk Landbro, som centrum i en global genopbygningsplan for hele verdensøkonomien, repræsenterer ikke alene en løsning på arbejdsløshedsproblemerne og den økonomiske krise, men også en fællesinteresse for alle nationer, der deltager. Derfor står Den eurasiske Landbro ikke alene som et konkret forslag til en ny, retfærdig økonomisk verdensorden, men også som en virkelig vision for fred.

Hvis den nuværende udvikling i retning af krig og finanssammenbrud fortsætter uhindret, vil katastrofen være garanteret. Lad os derfor ændre den verdenspolitiske dagsorden, før det er for sent.

De første underskrivere er:

Hrant Khachatrian, medlem af Armeniens parlament og formand for partiet Unionen af Konstitutionelle Rettigheder;

Haik Babookian, medlem af Armeniens parlament;

Tatjana Korjagina, professor og økonom i Moskva;

Nino Galloni, økonom i Rom;

Helga Zepp-LaRouche, stifter og international præsident for Schiller Instituttet.


»Jeg støtter Ad Hoc-komitéen for et Nyt Bretton Woods-system«

Navn:

Parti/organisation:

Adresse:

Dato:

Underskrift:

(Med med min underskrift giver jeg tilladelse til, at mit navn kan offentliggøres i forbindelse med vedlagte udtalelse)

Returnér til: Schiller Instituttet, Postboks 2613, 2100 København Ø, Fax: 35 43 87 57

eller skriv til: si@schillerinstitut.dk

PDF-format