Radio Schillers nyhedsorientering nr. 152

Scenen er sat for næste del af det finansielle og økonomiske sammenbrud. Finansverdenen vil se blod - befolkningen skal betale systemets udestående gæld gennem drakoniske nedskæringsprogrammer. Bankerne har brugt de billige lån fra centralbankerne til massiv spekulation og carry trade. Grækenland er ikke det svage punkt men Spanien og Brasilien - og så selvfølgelig Storbritannien. EU vil have Grækenland under administration - og derefter få kontrol over resten af landenes økonomiske politik. I stedet skal vi have en global Glass/Steagall hvor man skiller skidt fra kanel i finanssystemet og 4- magts aftale reorganisering af hele systemet i form af et kreditsystem. Vi må have en nødplan for den danske økonomi hvor vi redder de produktive og videnskabstunge fremtidsorienterede dele i stedet for at forsøge at dække alle bankernes dårlige udlån. Nationalbanken kan baseret på kronen og et dansk fremtidsperspektiv skabe de fornødne kreditter til bygning af Kattegatbro, magnettognet, og alle de andre store infrastrukturprojekter der kan forhindre den danske økonomi og beskæftigelse i at bryde sammen. Diskussion.
 

Lyt til foredragene (mp3 - højreklik for at gemme):

Nyhedsorientering den 18. februar 2010 del I
Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark.

Nyhedsorientering den 18. februar 2010 del II
Taler: Tom Gillesberg, formand for Schiller Instituttet i Danmark.

Få alle de seneste opdateringer inkl. videoer og nyheder fra LaRouchePAC i USA på www.schillerinstitut.dk.

 

Schiller Video 39
fra Schiller Instituttets nyhedsorientering
den 18. februar 2010

 

Resten af mødet vil være tilgængeligt her lidt senere.

 


Løbende nyheder fra LaRouche Political Action Committee

Send spørgsmål eller bestil kampagneaviser: radio@schillerinstitut.dk

Radio Schiller forside    Seneste Nyt    Internationale LaRouche Youth Movement