Schiller Instituttets Kampagneavis nr. 2, vinter 2006-2007.

Schiller Instituttets kampagneavis nr. 2, vinter 2006-2007, er trykt i 50.000 eksemplarer.

Aviser til uddeling kan gratis hentes på Schiller Instituttets kontor eller bestilles som postforsendelse her.

Vi modtager gerne bidrag til porto og dækning af trykkeudgiften på giro: 564-8408 eller via home banking: 1551-0005648408.

Avisen i sin helhed (12 sider) kan downloades som PDF-fil her.

Danmarks fremtidige rolle i verden: Fra Korsfarer til Brobygger af Tom Gillesberg (html)

Hvordan vi genopbygger verdensøkonomien after det store krak i 2007 af Lyndon LaRouche (html)

LaRouche til danskerne: Tænk universelt! af Lyndon LaRouche (html)

Isotopøkonomien af Morten Dædalus (html)

Hvordan Larouche Youth Movement sikrede demokraternes valgsejr i USA af Christina Bruun Jensen & Simon Jensen (html)